สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท 2 รุ่น

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท 2 รุ่น


    ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท สำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 47 และโครงการอุปสมบทหมู่พุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 5


    สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย โดยธรรมทายาท ได้นั่งบริเวณด้านหน้าผู้ปกครอง ก่อนที่ผู้ปกครอง และคณะญาติจะได้ร่วมกันตัดปอยผม ซึ่งบรรยากาศในวันนี้ทุกท่านที่มาร่วมงานต่างมีความปลื้มปีติ โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้ตัดปอยผมธรรมทายาทด้วยใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจที่ลูกชายจะได้บวชเพื่อตอบแทนพระคุณ หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้แปรแถวเพื่อปลงผมให้แก่ธรรมทายาท เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบท เปลี่ยนจากเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิต เดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


    สำหรับโครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา เริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีที่ 47 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุนที่ 5 เป็นธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา จากชมรมพุทธในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มาบวชในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งนิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี