สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดพิธีถวายหลอดไฟ

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดพิธีถวายหลอดไฟ


    วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายหลอดไฟและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย 


    สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีลบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส กอ่นที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีกัลยาณมิตรโทนี่ – กัลยาณมิตรซินดี้  เจริญนาม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายหลอดไฟ โดยมีกัลยาณมิตรมอน  วงศ์สัมพันธ์ ,กัลยาณมิตรทองยศ - กัลยาณมิตรวาสนา  คำวงศ์ษา ,กัลยาณฒิตรสก็อต - กัลยณมิตรซินดี้  วิทเกอร์ ,กัลยาณมิตรจอมศรี  พิลาวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


    จากนั้นก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย โดยมีประธาน คือกัลยาณมิตรเจมส์ - กัลยาณมิตรศรีวิไล  อัมคา ,กัลยาณมิตรวิรุธ – กัลยาณมิตรมณีวรรณ  พงษ์สวัสดิ์ และกัลยาณมิตรบัววร  มณีวรรณ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งเป็นประธานเอกในพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้