สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบุพเปตพลี  

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบุพเปตพลี  


640421_10.jpg

        วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว


640421_09.jpg

        สำหรับพิธีกรรมเริ่มในเวลา 09.30 น. คณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทรัตนสูตรฐ ,บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี( สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีสวดธรรมนิยาม บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีตัวแทนคณะเจ้าภาพจุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย ,จุดเทียนหน้าตู้พระธรรม , จุดเทียนบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และจุดเทียนต่อหน้ารูปผู้วายชนม์ จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 และอาราธนาธรรม  ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยาม พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้ามหาบังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบ และทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระมหาประภาส ปภาโส ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และนำคณะสงฆ์ให้พร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ พร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


640421_11.jpg

       ส่วนภาคบ่ายพระมหาเหมือนฝัน สํวรชโย ก็ได้แสดงธรรมเทศนา เรื่อง ประวัตินักสร้างบารมีให้คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายซีแอตเติลได้รับฟังผ่านระบบZoom