สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระภิกษุธรรมยาตราจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา น้อมรำลึกถึงอนุสรณ์สถานลำดับที่ 2 ​​​​​​​คลองบางนางแท่น จ.นครปฐมสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต ของพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร

พระภิกษุธรรมยาตราจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา น้อมรำลึกถึงอนุสรณ์สถานลำดับที่ 2
คลองบางนางแท่น จ.นครปฐมสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต ของพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร


650113_60.jpg

         วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายกล่าวว่า พระธรรมทายาทในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 10 ได้ปฏิบัติกิจวัตรธรรมยาตรา ด้วยการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ ลานธรรม หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย น้อมรำลึกถึงอนุสรณ์สถานลำดับที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต คลองบางนางแท่น จ.นครปฐม มีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีออนไลน์ผ่าน ZOOM เป็นจำนวนมาก


650113_59.jpg

          “สำหรับพิธีจุดประทีปเป็นกิจวัตรพระธรรมยาตรา ในโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 10 เป็นการฝึกสมาธิ และเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย ตามหลักคารวะ 7 นอกจากนี้ ยังเป็นการปฏิบัติบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์  โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายการต้อนรับรับพระธรรมยาตรา และพิธีจุดประทีป ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ที่ www.zoom072.com Meeting id : 89283989294 Passcode : 072 หรือ ห้อง ZOOM ที่ท่านคุ้นเคย และสามารถกรอกข้อมูลเพื่อรับเกียรติบัตรได้ที่ http://zoom072.com/card/all” พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว


650113_58.jpg

        ทั้งนี้โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ต้อนรับศักราชใหม่ 2565 จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19ระดับองค์กร( Covid Free Setting ) อย่างเคร่งครัดตลอดโครงการ สอบถามรายละเอียดการร่วมพิธีโทร.02-831-1234


650113_57.jpg