Wallpaper ใหม่ล่าสุด
บูชาธรรมด้วยดอกมะลิ

บูชาธรรม

ด้วยดอกมะลิอันปราณีต

wallpaperดอกมะลิ(1280x800)
Wallpaper ดอกมะลิ(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

มาฆบูชา วันแห่งมหาปลื้มปิติ

มาฆบูชา 2555

วันแห่งมหาปลื้มปิติ

wallpaperมาฆบูชา2555(1280x800)
Wallpaper มาฆบูชา2555(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

น้อมบูชาธรรมด้วยพวงมาลัย

น้อมจิตบูชาธรรม

ด้วยพวงมาลัยอันปราณีตงดงาม

wallpaperพวงมาลัย(1280x800)
Wallpaper พวงมาลัย(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

มาฆบูชา2555

ทบทวนบุญ

วันมาฆบูชา ๒๕๕๕

wallpaperมาฆบูชา2555(1280x800)
Wallpaper มาฆบูชา2555(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ภาพพระเดินธุดงค์

ภาพพระเดินธุดงค์

ภาพแห่งสันติสุข

ภาพแห่งความประเสริฐ

wallpaperภาพพระเดินธุดงค์(1280x800)
Wallpaper ภาพพระเดินธุดงค์(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก

"ทุกเส้นทาง ก้าวย่างเพื่อชาวโลก"

wallpaperผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก(1280x800)
Wallpaper ผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ย้ำความเป็นพระแท้

" ทุกย่างก้าวที่ย่ำ ย้ำความเป็นพระแท้ "

wallpaperย้ำความเป็นพระแท้(1280x800)
Wallpaper ย้ำความเป็นพระแท้(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ภาพแห่งความประทับใจ

" ย่างก้าว ย่างแก้ว

ย่างไกลของอายุพระพุทธศาสนา "

wallpaper ภาพแห่งความประทับใจ(1280x800)
Wallpaper ภาพแห่งความประทับใจ(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ตักบาตร ตักบุญ

ปลื้มกับความสำเร็จ

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ ทุกจังหวัดทั่วไทย

wallpaper ตักบาตร ตักบุญ (1280x800)
Wallpaper ตักบาตร ตักบุญ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ชีวิตสมณะ ชีวิตอันประเสริฐของผู้แสวงหาธรรม

ภาพแห่งประวัติศาสตร์

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน

๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม - ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

wallpaperชีวิตสมณะ ชีวิตอันประเสริฐของผู้แสวงหาธรรม (1280x800)
Wallpaperชีวิตสมณะ ชีวิตอันประเสริฐของผู้แสวงหาธรรม(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุณี สดจนฺทสโร

พิธีอัญเชิญ

รูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุณี สดจนฺทสโร ผู้คนพบวิชาธรรมกาย

ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

wallpaperพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุณี (1280x800)
Wallpaperพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุณี(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ภาพแห่งประวัติศาสตร์พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุณี สดจนฺทสโร

ภาพแห่งประวัติศาสตร์พิธีอัญเชิญ

รูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุณี สดจนฺทสโร ผู้คนพบวิชาธรรมกาย

ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

wallpaperภาพแห่งประวัติศาสตร์พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุณี (1280x800)
Wallpaperภาพแห่งประวัติศาสตร์พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุณี(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

สถานทีประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุณี สดจนฺทสโร

สถานที่ประดิษฐาน

รูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุณี สดจนฺทสโร ผู้คนพบวิชาธรรมกาย

ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

wallpaperสถานทีประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุณี (1280x800)
Wallpaperสถานทีประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุณี (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ภาพแห่งความประทับใจรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุณี สด จนฺทสโร

รูปหล่อทองคำ

พระมงคลเทพมุณี สด จนทฺสโร

ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

wallpaperรุปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุณี(1280x800)
Wallpaperรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุณี (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ตักบาตรพระ ๑.๐๐๐,๐๐๐ รูปทั่วไทย

ตักบาตรพระ

๑,๐๐๐,๐๐๐ รูปทั่วไทย

wallpaperตักบาตรพระทั่วไทย (1280x800)
Wallpaperตักบาตรพระทั่วไทย (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

เปลวแสงเทียนวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๕๕

wallpaperวันมาฆบูชา2555 (1280x800)
Wallpaperวันมาฆบูชา2555 (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

อุปสมบทหมู่

ภาพงานอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมพระเทพญาณมุณี

wallpaperพิธีอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรม (1280x800)
Wallpaperพิธีอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรม (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

พิธีอัญเชิญพระมงคลเทพมุณี สด จนฺทสโร

พิธีอัญเชิญพระมงคลเทพมุณี สด จนฺทสโร

ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

wallpaperพิธีอัญพระมงคลเทพมุณี (1280x800)
Wallpaperพิธีอัญเชิญพระมงคลเทพมุณี (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

รวมพลังดาวแห่งความดี V-star

รวมพลังเด็กดีครั้งที่ 6

V-star ดาวแห่งความดี

wallpaperV-star ครั้งที่ 6 (1280x800)
WallpaperV-star ครั้งที่ 6 (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ภาพแห่งประวัติศาสตร์

ภาพพิธีอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

wallpaperภาพแห่งประวัติศาสตร์(1280x800)
Wallpaperภาพแห่งประวัติศาสตร์ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ดอกบัวสัญลักษณ์แห่งสันติสุข

ดอกบัวขาวบริสุทธิ์

สัญลักษณ์แห่งสันติสุข

wallpaperดอกบัวขาวบริสุทธิ์ (1280x800)
Wallpaperดอกบัวขาวบริสุทธิ์ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ. นครปฐม

เหล่าพุทธบุตรได้ปฏิบัติธรรม

ณ พุทธมลฑล จ. นครปฐม

wallpaperปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล (1280x800)
Wallpaperปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

เดินธุดงค์ธรรมชัย

เหล่าพุทธบุตรได้เดินธุดงค์

จากวัดบางปลา ไป วัดนราภิรมย์ จ. นครปฐม

ตลอดเส้นทางสาธุชนให้การต้อนรับไม่ขาดสาย

wallpaperจากวัดบางปลาไปวัดนราภิรมย์ (1280x800)
Wallpaper จากวัดบางปลาไปวัดนราภิรมย์ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ปฏิบัติธรรม วัดบางปลา จ. นครปฐม

ปฏิบัติธรรมนำแสงสว่าง

ณ วัดบางปลา จ.นครปฐม

อีกหนึ่งเส้นทางที่เหล่าพุทธบุตรได้เดินรอยตามมหาบูชียจารย์

พระมงคลเทพมุณี สดจนทฺสโร

wallpaperปฏิบัติธรรม วัดบางปลา (1280x800)
Wallpaper ปฏิบัติธรรม วัดบางปลา (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

พระภาวนาวิริยคุณ

พระภาวนาวิริยคุณ

พระพ่อผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและคุณธรรม

wallpaperพระภาวนาวิริยคุณ(1280x800)
Wallpaper พระภาวนาวิริยคุณ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ปฏิบัติธรรมตามรอยมหาบูชียจารย์

ปฏิบัติธรรม

ตามรอยมหาบูชนียจารย์

เพื่อนำแสงสว่างมาสู่โลก

wallpaperปฏิบัติธรรมตามรอยมหาบูชนียจารย์(1280x800)
Wallpaper ปฏิบัติธรรมธรรมตามรอยมหาบูชนียจารย์ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

เดินธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นมหาบูชนียจารย์

สถาปนาเส้นมหาปูชนียจาย์

2-25 มกราคม 2555

wallpaperธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียจารย์(1280x800)
Wallpaper ธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นมหาปูชนียจารย์ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

เดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางที่โรยด้วยกลีบ
ธุดงค์ธรรมชัย

สถาปนาเส้นมหาปูชนียจาย์

2-25 มกราคม 2555
wallpaperธุดงค์ธรรมชัย2555(1280x800)
Wallpaper ธุดงค์ธรรมชัย2555 (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

เดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางที่โรยด้วยกลีบ
ธุดงค์ธรรมชัย

สถาปนาเส้นมหาปูชนียจาย์

2-25 มกราคม 2555
wallpaperธุดงค์ธรรมชัย2555(1280x800)
Wallpaper ธุดงค์ธรรมชัย2555 (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

เดินธุดงค์ธรรมชัย
ธุดงค์ธรรมชัย

เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ

2 มกราคม - 25 มกราคม 2555
wallpaperธุดงค์ธรรมชัย(1280x800)
Wallpaper ธุดงค์ธรรมชัย (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ผ้าป่าธรรมชัย "สร้างทุกสิ่ง"

ผ้าป่าธรรมชัย

"สร้างทุกสิ่ง"

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เปิดศักราชชัยด้วยบุญสร้างทุกสิ่ง..ให้ชีวิตสำเร็จทุกอย่าง
wallpaper ผ้าป่าธรรมชัยสร้างทุกสิ่ง(1280x800)
Wallpaper ผ้าป่าธรรมชัยสร้างทุกสิ่ง(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

มหาบุญกฐินธรรมชัย
มหาบุญ
กฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่่ง
Wallpaperมหาบุญกฐินธรรมชัย (1280x800)
Wallpaper มหาบุญกฐินธรรมชัย(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

พิธีทอดกฐินธรรมชัย


พิธีทอดกฐิน
"ธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง"

Wallpaperพิธีทอดกฐินธรรมชัย (1280x800)
Wallpaper พิธีทอดกฐินธรรมชัย(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

อัญเชิญหลวงปู่พระผู้ปราบมารทองคำ


อัญเชิญ

หลวงปู่พระผู้ปราบมารทองคำ

ณ ลานมหาธรรมกายเจดีย์

Wallpaperอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ (1280x800)
Wallpaper อัญเชิญหลวงปู่ทองคำ(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

พิธีอัญเชิญหลวงปู่พระผู้ปราบมาร
พิธีอัญเชิญ
หลวงปู่พระผู้ปราบมาร
Wallpaperอัญเชิญหลวงปู่พระผู้ปราบมาร(1280x800)
Wallpaper อัญเชิญหลวงปู่พระผู้ปราบมาร(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ภาพพื้นหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์ องค์พระ
Wallpaper Kalyanamitra (800x600)
Wallpaper Kalyanamitra (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

โปรแกรมพักหน้าจอ
โปรแกรมพักหน้าจอคอมพิวเตอร์รูปองค์พระผุด
ขนาด ๒.๔๙ Mb
เจ้าของ มูลนิธิธรรมกาย
คุณสมบัติ
เป็นโปรแกรมพักหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาที่เราไม่ได้ใช้งาน เหมาะสำหรับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่าน ทำการบ้านของคุณครูไม่ใหญ่
Screensaver องค์พระผุด

วิธีการตั้ง Screen Saver เป็นรูปธงพริ้ว
หลายท่านคงคุ้นกับการพักหน้าจอเป็นสัญลักษณ์ รูปธง Microsoft พริ้ว แต่วันนี้เรามีวิธีเปลี่ยน การพักหน้าจอเป็นรูปภาพที่เราต้องการ
๑. คลิกเมาส์ขวาที่พื้นหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์ เลือก Properties
๒. เมื่อขึ้นหน้าต่าง Display Properties ให้เราเลือกไปที่ Screen Saver
๓. จะมีช่องให้เลือก เราเลือกที่ 3D Flying Objects
(OpenGL) แล้วกดปุ่ม Setting ที่อยู่ข้างๆ
๔. จะขึ้นหน้าต่าง 3D Flying Objects Setup ให้เราเลือก Style: Textured Flag และกดปุ่ม Texture ทำการเลือกรูปที่เราดาวน์โหลด หรือวาดที่อยู่ในเครื่อง
ขั้นตอนง่ายเท่านี้เราก็ได้ Screen Saver สวยๆ มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้ว
รูปภาพสัญลักษณ์เว็บไซต์กัลยาณมิตร
รูปภาพสัญลักษณ์เว็บไซต์ธรรมกาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile section)

Wallpaper โทรศัพท์มือถือรูปองค์พระผุด
ขนาด ภาพละประมาณ ๕ Kb
โทรศัพท์มือถือจอสีไม่ได้มีไว้โทรเข้าโทรออกอย่างเดียว แต่ยังสามารถเก็บภาพไว้ระลึกนึกถึงองค์พระทำการบ้านของ คุณครูไม่ใหญ่ได้อีกด้วย จะทำภาพพื้นหลังในมือถือจอสีไม่ยากเลย แค่เพียงมือถือคุณ WAPได้ก็พอแล้ว รุ่นที่ใช้ทดสอบ โนเกีย 3530 และ Motorola C350
เข้าเมนูโทรศัพท์ตามลำดับขั้นตอนดังนี้ คือ
เมนู -> บริการ -> ไปที่แอดแดรส:

ขั้นตอนนี้ เราจะพิมพ์ URL ของรูปที่เราต้องการ
http://www.kalyanamitra.org/wap/pra.gif

http://www.kalyanamitra.org/wap/jd.gif
http://www.kalyanamitra.org/wap/lotus.gif
กดโทรแล้วเครื่องจะขึ้นรูปกำลังเชื่อมต่อเมื่อได้รับรูป
จะมีตัวเลือกเปิดดูภาพหรือจัดเก็บ->ใส่ชื่อแล้วเก็บไว้ในเครื่อง จากนั้นให้เราเรียกรูปในเครื่องมาเป็น wallpaper อยากได้รูปอะไรก็อีเมล์มาบอกได้นะครับ

Colour Wallpaper โทรศัพท์มือถือจาก United Distribution (UD)

(๑๗ มกราคม ๒๕๔๘) ชุดอลังการ เหล่าเทพเทวา และ เทพธิดา อลังการ
ภาพวิมาน นางฟ้า การบ้านโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
ส่งตรงจาก United Distribution (UD)
สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทุกระบบ ที่รับ GPRS ได้


เข้าชมตัวอย่างภาพอื่นๆ ได้ที่ [moblie content]

แนะนำติชมได้ที่      คลิ๊กที่นี่ อนุโมทนาบุญด้วยครับ


 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล