วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ฉบับที่ ๒๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ศูนย์โยคะอิตูซี (Ituze Center) ณ เมืองคิกาลิ (Kigali) ประเทศรวันดา (Rwanda) เป็นศูนย์ที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสอนโยคะและการฝึกสติ...อ่านต่อ
มีคำกล่าวที่ว่า “ชีวิตคือการเดินทาง” แต่ใครเล่าจะทราบได้ว่า เส้นทางใดเป็นเส้นทางที่ถูกต้องและลัดตัดตรงที่สุดต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกล...อ่านต่อ
ถ้าไม่มีการทอดผ้าป่าเกิดขึ้น พระภิกษุสงฆ์ในยุคนี้ก็จะลำบากกันมาก เนื่องจากต้องตรากตรำไปหาผ้ามาทำผ้าไตรจีวรกันเองเหมือนยุคต้นพุทธกาล...อ่านต่อ
การถวายยารักษาโรคเป็นบุญใหญ่ที่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะการถวายยารักษาโรคให้อานิสงส์มาก ซึ่งถ้าใครไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่อยากทรมานจากการเป็นโรคร้าย ควรสร้างบุญนี้ให้เป็นอาจิณกรรม หรือทำบุญประเภทนี้บ่อย ๆ...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายถวายข้าวสารและนมถั่วเหลือง สมทบโครงการ “มอบทาน มอบธรรม” สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช และมอบถุงยังชีพส่งแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่สู้ภัยโควิด-๑๙ แก่ ตชด. ภาค ๑...อ่านต่อ
สวัสดีครับ ในระยะเวลากว่า ๔ เดือนที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 กระผมพร้อมด้วยหมู่คณะในนามผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย...อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะสามเณรเตรียม DCI ทั้ง ๒๕ รูป ได้เข้าพิธีขอขมาคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ...อ่านต่อ
การศึกษาเอกสารบาญชีคัมภีร์บาลีและสันสกฤตในหอพระสมุดวชิรญาณ : อีกหนึ่งร่องรอยที่ยืนยันว่า “หลักฐานธรรมกาย” เป็นมรดกในพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างแท้จริง...อ่านต่อ
วิธีสร้างสัจจะติดตัวเป็นการเพิ่มพูนความดีให้แก่ตัวเอง วันนี้หลวงพ่อขอนำเรื่องที่หลวงปู่วัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ใช้ฝึกลูกศิษย์ของท่านมาเล่าให้พวกเราได้ศึกษาและปฏิบัติตาม...อ่านต่อ
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานลง ณ กรุงกุสินารา พระราชา มหากษัตริย์และพราหมณ์มหาศาล อันมี พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร พระราชาแห่ง แคว้นมคธ เป็นต้น ต่างได้ส่งคณะทูตมายังกรุงกุสินารา...อ่านต่อ
การเข้าถึงธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะหากไม่เข้าถึงธรรม ถ้าเกิดมาลำบาก ก็ลำบากฟรี ถ้าเกิดมายากจน ก็ยากจนฟรี หรือถ้าเกิดมารวย ก็รวยฟรี...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ