วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๑๐ ตุลาคม ร่วม ๗ บุญใหญ่ด้วยใจกตัญญู

ทบทวนบุญ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

๑๐ ตุลาคม
ร่วม ๗ บุญใหญ่ด้วยใจกตัญญู


        วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๓๔ ปีของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ที่วัดพระธรรมกายมีบุญใหญ่ถึง ๗ บุญ คือ ๑. ตักบาตร ๒. ทอดผ้าป่าบํารุงวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ๓. จุดแสงทิพย์รวีสวรรค์๔. ปลูกต้นทรัพย์บานชื่น ๕. จุดประทีป ๒๐,๐๐๐ ดวง ๖. เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์และ ๗. ฉลองชัยสวดธรรมจักร ครบ ๗๕๐,๑๓๔,๑๓๔ จบ

    ในวันงานมีลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ เดินทางไปร่วมงานเป็นจํานวนมากด้วยความเคารพรักและกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ผู้สละชีวิตจนกระทั่งบรรลุวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมตตาถ่ายทอดความรู้นั้นมาถึงเรา ทําให้เรารู้ว่า “ในตัวเรามีพระธรรมกาย” และเข้าใจวิธีการบรรลุมรรค ผล นิพพาน

 

        ด้วยบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้กระทําในวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ นี้ขอให้เราทุกคนมีความบริสุทธิ์กายวาจา ใจให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาว ให้สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรค ผล นิพพาน วิชชาธรรมกาย และให้ได้เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ตลอดไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

 

      ร่วมกันทอดผ้าป่าบํารุงวัดเพื่อสร้างความเจริญแก่พระพุทธศาสนา ย่อมมีอานิสงส์ให้ความเจริญรุ่งเรืองย้อนกลับมาสู่ตนเอง ดังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ เคยกล่าวไว้ว่า “เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้ว ความเจริญก็หันเข้าสู่ตัว”

 

          ร่วมพิธีจุดแสงทิพย์รวีสวรรค์ด้วยแว่นแก้วรวิกานต์เพื่อรวมแสงจากดวงตะวันนํามาจุดประทีป

 

       สั่งสมบุญพิเศษ ร่วมพิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่นด้วยจิตใจที่เบิกบาน เพื่อเตรียมไว้ต้อนรับพระธรรมยาตราในเส้นทางพระผู้ปราบมาร

 

       อัญเชิญแสงทิพย์รวีสวรรค์จากแดนไกล นํามาจุดประทีป ๒๐,๐๐๐ ดวงให้สว่างไสว เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์และน้อมบูชาพระผู้ปราบมาร

 

          พิธีเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ในวันสําคัญของท่าน

 

     ร่วมพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๗๕๐,๑๓๔,๑๓๔ จบ ด้วยจิตที่เบิกบานและปลาบปลื้มที่สุด

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล