วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ฉบับที่ ๑๙๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ เป็นของท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชน ผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพรียงกันนํามาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์...อ่านต่อ
วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๓๔ ปีของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย...อ่านต่อ
“พระคุณานันทเถระ” ผู้กอบกู้พระพุทธศาสนาในศรีลังกาให้พ้นจากการย่ำยีของศาสนาอื่นในช่วงเกือบ ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา ขณะที่ศรีลังกาอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ...อ่านต่อ
ชีวิต มีการเกิดเป็นเบื้องต้นและมีความตายเป็นที่สุด แต่ระหว่างที่มีชีวิต ในวันที่ยังมีลมหายใจอยู่นั้น ต่างคนก็ใช้วันเวลาที่มีอยู่นี้ในรูปแบบต่าง ๆ เพียงเพื่อแสวงหาความสุขให้ชีวิต...อ่านต่อ
เมื่อกล่าวถึงถ้ำโม่วเกานั้น พุทธศาสนิกชนทั่วไปต่างรู้จักกันดีว่าเป็นมรดกที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก เพราะเป็นแหล่งเก็บรักษาองค์ความรู้และศิลปะทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่นับพันปี...อ่านต่อ
ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ถวายหนังสือปาฏิโมกข์แด่พระถวัลย์ศักดิ์ ยติสกฺโกในวันอุปสมบทของท่าน (วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗)...อ่านต่อ
ทรัพย์สมบัติ ใคร ๆ ก็อยากมี ตําแหน่งหน้าที่ ใคร ๆ ก็อยากเลื่อนขึ้น คําเยินยอ ใคร ๆ ก็อยากได้ยิน ความสุขส่วนตน ใคร ๆ ก็อยากได้ แต่ทําไมใครบางคน...โกงได้ เขากลับไม่โกง...อ่านต่อ
วินัยมีทั้งขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง วินัยพื้นฐานจําเป็นสําหรับมนุษย์ทุกคนที่จะต้อง ฝึกให้มี ให้เป็น เพื่อประโยชน์สุขของตน เพราะจะเป็นฐานสําหรับการฝึกวินัยขั้นต่อ ๆ ไปได้สําเร็จ...อ่านต่อ
พุทธประวัติเป็นเรื่องราวที่สําคัญสําหรับชาวพุทธ เพราะนอกจากจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ พระพุทธสาวก และพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังทําให้เราเห็นถึงแนวความเชื่อ รวมถึงสภาพสังคม...อ่านต่อ
เมื่อใจคุ้นกับความเป็นระเบียบ ความคิดก็จะเป็นระบบ ไม่สับสน ไม่หงุดหงิดฟุ้งซ่านรําคาญใจง่าย เพราะความสบายตาพาให้สบายใจ เกิดความสงบแห่งจิตใจเป็นผลตอบแทนอย่างไม่รู้ตัว...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล