วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วิธีสร้างเครือข่ายคนดี ทีเป็นนักธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

การสร้างเครือข่ายคนดีนั้น ที่เป็นนักธุรกิจนั้น ทำอย่างไรนั้นถึงจะประสบผลสำเร็จ ?
ความเดือนร้อนเกี่ยวกับเศรษฐกิจในบ้านเมืองเรา อยู่ตรงที่นักธุรกิจไทยไม่ค่อย ชอบสร้างเครือข่าย เลยกลายเป็นว่าประเทศไทย ของเราที่ผ่านมา นักธุรกิจประเภทเดียวกัน แทนที่จะช่วยกันสร้างเครือข่าย กลายเป็นว่ากลับมาฟาดฟันกันเอง

                  ผลสุดท้าย แม้ไม่มีใครมาทำลายเรา เราก็ทำลายกันเองเสียแล้ว เช่น แข่งขันตัดราคาสินค้ากันเอง เป็นต้น

                  ความเสียหายทางเศรษฐกิจของชาติจึงได้เกิดขึ้น เพราะว่า แต่ละคนล้วนมองเห็นแต่ประโยชน์ ส่วนตนเป็นหลัก ซึ่งเป็นเรื่องของคนที่มีใจคับแคบ เพราะฉะนั้น คนที่ใจคับแคบจึงสร้างเครือข่ายคนดีไม่ได้

                  การจะสร้างเครือข่ายคนดีของนักธุรกิจได้สำเร็จนั้น สิ่งสำคัญก็คือ ต้องฝึกตนให้เป็นคนสายตายาว

                  สายตายาวในที่นี้ไม่ใช่ต้องประกอบแว่น แต่หมายถึง มีสายตายาวจนกระทั่งมองกันข้ามชาติไปเลย

                  คือมองว่า ที่เกิดมาชาตินี้ เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมี เกิดมาเพื่อทำความดี เกิดมาเพื่อปราบกิเลสให้หมด แล้วทำพระนิพพานให้แจ้ง แต่ในระหว่างสร้างบุญสร้างบารมีนั้น ยังต้องกิน ต้องใช้ ก็เลยต้องมาประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจกัน

                  เมื่อยังต้องประกอบธุรกิจ ก็ขอให้มองว่า การประกอบธุรกิจนี้ไม่ใช่เป้าหมายชีวิต แต่เป็นเพียงแค่ทางผ่าน เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ในการสร้างบุญสร้างบารมี เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ในการปราบกิเลสให้หมดไปเท่านั้น
เมื่อมองอย่างนี้แล้ว ใจของเราจะใหญ่ สายตา ของเราจะยาว

                  จากนั้นก็มองต่อไปว่า ที่เราจะสร้างเครือข่ายนักธุรกิจนี้ ไม่ใช่แค่รวมเงินทุนกันเท่านั้น แต่ว่า เป็นเรื่องของการรวบรวมคนดี รวบรวมนักสร้างบารมี ให้มาอยู่ร่วมกัน

       คุณสมบัติของผู้ที่เป็นสมาชิก


เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใน เครือข่ายคนดีของเรา จึงต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                  ๑. ประกอบสัมมาอาชีวะ ไม่เกี่ยงว่าใครจะมีอาชีพอะไร ไม่ว่าจะประกอบอาชีพต่างกัน หรือว่าเหมือนกันก็ตาม ขอให้เป็นสัมมาอาชีวะเป็นพอ คือ ไม่ประกอบอาชีพต้องห้าม เช่น อาชีพตั้งซ่อง อาชีพค้าเหล้า อาชีพค้าอาวุธ เป็นต้น

                  ๒. ไม่ติดอบายมุข ผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิก ต้องไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดเป็นอันขาด

                  ๓. ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม ถ้าใครไม่รักษาศีลกันละก็ คงไปด้วยกันไม่ได้
เพราะว่าเครือข่ายนี้ นอกจากจะประกอบอาชีพร่วมกันไป ช่วยเหลือกันไปแล้ว เมื่อมีโอกาสก็ต้องทำสังคมสงเคราะห์ ศาสนาสงเคราะห์ด้วย บุญทานอะไรมีโอกาสก็รีบช่วยกันทำ อย่างนี้บุญบารมีเกิดขึ้นตลอดทางทีเดียว

       วิธีปฏิบัติตนเมื่อเข้าเป็นสมาชิก


จากนั้น เวลาร่วมเป็นองค์กร หรือเป็นเครือข่าย กันแล้ว สิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกัน ก็คือ

                  ๑. นอกจากใช้ทรัพย์เป็นทุนในการประกอบ ธุรกิจแล้วจะต้องแบ่งทรัพย์นั้น มาช่วยกันสร้างเครือข่ายคนดีต่อไปอีกด้วย

                  ๒. นอกจากจะเอาความรู้ความสามารถ มาแลกเปลี่ยนเป็นทุนกันแล้ว ก็อย่าลืมเอาความดี ทั้งหลายที่ต่างคนต่างมีอยู่ มาแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย

                  คือ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านธรรมะ ความสามารถในการปฏิบัติธรรม เทคนิคในการเข้าถึงธรรมในแง่มุมต่างๆ เทคนิคในการรักษาศีล ตั้งแต่วิธีรักษาทีละวัน ทีละเดือน ทีละพรรษา ทีละปี แล้วก็เอามารวมกันเป็นทุนทางด้านอริยทรัพย์ ไม่ใช่เป็นทุนทางด้านโลกียทรัพย์

                  อย่างนี้เครือข่ายคนดีของนักธุรกิจ ก็จะเกิดขึ้นเต็มแผ่นดิน แล้วการร่วมลงทุนก้อนโตๆ กันก็คงไม่ยาก

                  และเมื่อนั้น การที่จะถูกต่างชาติมาบีบ มาคั้น มาดูดเงินจากเมืองไทย จนกระทั่งเลือดไหลทางเศรษฐกิจไม่หยุด ก็จะได้หมดไปเสียที
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 49 พฤศจิกายน ปี 2549

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร