กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
กลั่นใจจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรม มีพระธรรมกายเป็นสรณะเข้าถึงที่พึ่งอันสูงสุด เป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง อยู่ในตัวของพวกเราทั้งหลาย ในกลางกายฐานที่ ๗ ถอดกายออกเป็นชั้น ๆ เข้าไป กายสุดท้ายนั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษม
ให้สะอาด ให้ร่มรื่น คุณยายท่านถือความสะอาด
การไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์เเก้กรรม จะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงไหมคะ 
หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ ท่านสอนให้เราได้รู้จักทางเดินของใจซึ่งมีทั้งหมด ๗ ฐาน ฐานที่ตั้งของใจที่สำคัญที่สุดคือฐานที่ ๗
เป็นสิ่งที่เราจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ มารมี...บารมีลด มารหมด....บารมีเพิ่ม
วันวิสาขบูชา ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน วันที่ท่านตรัสรู้ธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กิเลสถูกขจัดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ กายธรรมตกศูนย์ขึ้นมาหน้าตัก ๒๐ วา สูง ๒๐วาขึ้นไปตามลำดับ สุกใสสว่างเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันของพระพุทธเจ้า
ตอนบวชพระเอาฤกษ์สะดวก เเต่ตอนสึกคนส่วนมากบอกว่าต้องหาฤกษ์สึก
บางทีการที่ท่านดุด่าเรานั้นเป็นแค่ความเคยชิน ท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจ แต่พอท่านมีอายุมากขึ้น การเคลื่อนไหวของร่างกายช้าลงจึงตอบสนองโดยการชดเชยด้วยคำพูด
ความเจริญของใจ เมื่อเราทำสมาธิทุก ๆ วัน ปฏิบัติธรรมทุกวัน ฝึกใจหยุดใจนิ่งให้มีชั่วโมงหยุด ชั่วโมงนิ่ง ชั่วโมงกลางให้มาก ๆ เหมือนนักบินมีชั่วโมงบินอย่างนั้น สมาธิก็จะค่อย ๆ ถูกสะสมไปทีละเล็กทีละน้อย ใจของเราที่หยาบก็จะค่อย ๆ ถูกขัดเกลาให้ละเอียดไปทีละเล็กทีละน้อย สิ่งที่เป็นมลทินของใจเราที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะถูกขัดเกลาไปทีละเล็กทีละน้อย ในที่สุดมันก็บริสุทธิ์ขึ้น ละเอียดขึ้นและสักวันหนึ่ง เราก็จะสมหวัง 
เมื่อเข้าถึงปฐมมรรคพบกายภายในหรือเห็นองค์พระแล้ว ด้วยสภาวธรรมที่เราเข้าถึงนั้น เป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์กระจายกว้างออกไป เกิดจากการให้ความสุขขยายออกไปยังมวลนุษยชาติ ยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี ทั่วทั้งภพทั้งสามเลย
ฝั่งแห่งใจหยุดนิ่ง เราจะเข้าถึงฝั่งของใจหยุดใจนิ่ง ถูกส่วนเข้าก็จะพบดวงปฐมมรรค เป็นดวงกลมใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจียระไน ใสสะอาดบริสุทธิ์ ปฐมมรรคนี่แหละเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนนิพพาน
ความทรงจำของเรา จำมานึกคิดในกลางท้อง เราสามารถจำภาพความใสบริสุทธิ์ของดาวประกายพฤกษ์ที่สุกใส เหมือนเพชรสักเม็ด ไว้ที่กลางท้องของเรา มีความสุขในการที่เราจะนึกถึงความใสบริสุทธิ์ของดวงดาว นึกให้ต่อเนื่องไม่ให้ใจแวบไปคิดเรื่องอื่น หลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านเรียกว่าบริกรรมนิมิต คือนึกถึงเครื่องหมายที่ใสสะอาด บริสุทธิ์ ประดุจเพชร

วัดพุทธไอซ์แลนด์ ประเทศไอซ์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ โดยมีสาธุชนทั้งชาวไทย และชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้
สาธุชนร่วมพิธีตัดปอยผม และปลงผมนาคธรรมทายาทโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีพุทธศักราช 2567
พุทธศาสนิกชน ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในพิธีตักบาตร และพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี 
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมจุดประทีปรวมใจเพื่อสันติสุขภายใน
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  คณะผู้ปกครอง รวมทั้งคณะญาติ

ธรรมกายที่เกิดด้วยอำนาจบุญที่เราสร้างมาดีแล้ว ด้วยตัวของเราเอง ด้วยความเพียรไม่ย่อหย่อน
คราวนี้ก็มาเจอปัญหาว่า เอ๊ะ!...ตั้งแต่ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกเรื่อยมาจนกระทั่งมีอาการขึ้นๆ ลงๆ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไป บอกว่า อายุมนุษย์จะลดลงๆ จนถึงจุดหนึ่ง
พระภิกษุรูปหนึ่ง บังเกิดความพอใจสตรีนางหนึ่ง จิตใจจึงร้อนรุ่มกระวนกระวายเหมือนถูกไฟแผดเผา

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.044660500685374 Mins