กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
“อยู่ตรงไหนที่มีความสุขมากที่สุด” วันนี้เราจะเริ่มต้น ณ จุดที่มีความสุขแล้วให้อธิษฐานจิต แต่ต้องทำ ณ จุดที่มีความสุข เพราะตรงนั้นใจจะเป็นหนึ่ง
เวลาดูให้ดูผ่าน อย่าดูพิศ ดูผ่านแล้วจะชัด ถ้าดูพิศจะผสมเพ่ง จะไม่ชัดเจน และเราจะเพ่งโดยไม่รู้ตัว ให้ดูผ่าน ๆ เพลิน ๆ จะได้เร็ว ถ้าดูพิศ จะช้า
ในรอบชัดกว่านอกรอบ แสดงว่านอกรอบเราปล่อยใจไปกับสิ่งอื่น จึงหยุดไม่สนิท ไม่ใช่ในห้องเราหายใจได้ แล้วนอกห้อง เราหายใจข้างเดียว
ต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ขยายออกเป็นภาพภายใน ขยายกว้างออกไป ผ่านจากจุดเล็ก ๆ ตรงศูนย์กลางกายออกไปทั่วโลก ผ่าน DMC เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก
ก็นั่งกันดีทุกรูปเลย (พระลูกชาย: ผมหลับตานิ่งๆ แป๊บนึงก็ถูกดูดเคลื่อนเข้าสู่ภายใน มีความสุขอยากจะมานั่ง เองครับ) มีฉันทะเอง ถูกต้องเลย แสดงว่าลูกครอบครองฉันทะได้แล้ว ฉันทะเป็นหัวขบวนเลย หลวงพ่ออยากให้ได้แบบนี้กัน หมดทุกรูปเลย เพราะถ้ามีฉันทะ เดี๋ยวอีกสามตัวก็จะตามมาเอง
แต่ต้องกล้าอย่างมีสติ ถ้ากล้าอย่างไร้สติ
โรงเรียนชั้นอนุบาลในญี่ปุ่นมีการสอนเพื่อให้เด็กรู้จักยิ้มและขอบคุณ
from his meditation practice, it means that
หมายถึง หยุดทุกการกระทำ ทั้งทางกาย วาจา แม้กระทั่งความคิด
ก็ฝึกไปเอาให้ได้ตลอด ชัด ๆ ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ (พระลูกชาย: ลูกเมื่อก่อนจะอยู่นิ่ง ๆ เฉย ๆ ไม่นึกอะไร เพราะถ้านึกนิมิต จะรู้สึกว่าต้องใช้กำลังในการดูภาพ ทําให้ไม่มีความสุข) ก็ได้ทั้งสองวิธีนั่นแหละ
ถ้าเราได้รู้ เดี๋ยวจะสุขขึ้นไปเรื่อย ๆ ใจมันนิ่ง มันบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อย ๆ (พระลูกชาย: กำลังฝึกให้นิ่งยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ) หมั่นฝึกไป ประกอบความเพียร
นั่งกันดีขึ้นมั้ย? (พระลูกชาย: ดีขึ้นครับทำความเพียร ขวนขวายกัน นิ่งมากขึ้นกันทุกรูปครับ) แล้วเมื่อไร จะได้กันสักที เราไม่ได้ใช้เวลาฟรี ๆ นะ คือ เวลาทุก ๆ นาทีต้องใช้บุญ

นับจากวันที่พระบรมศาสดาเอกของโลกดับขันธปรินิพพาน กาลเวลาล่วงเลยมาแล้ว ๒,๕๖๔ ปี แต่ถึงกระนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายยังคงตามระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและปฏิบัติตนตามคำสอนของระพุทธองค์อยู่มิเสื่อมคลาย
เราทำกิจการทำการค้าก็มุ่งหวังกำไร แต่คนเรามันต่างกันที่คนหนึ่งคิดว่าจะทำให้มันดี จะเอาดีก่อนแล้วค่อยเอากำไร แต่อีกคนคิดจะเอากำไรก่อน สินค้าจะดีหรือไม่ดียังไม่คำนึงถึง สองคนต่างกันที่การจัดลำดับความสำคัญอะไรก่อนอะไรหลัง
จากหนุ่มน้อยผู้มีความผูกพันในพระพุทธศาสนา เป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่เมื่อจบการศึกษาแล้ว เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง ห่างจากครอบครัวออกไปใช้ชีวิตที่ท้าท้าย ในที่สุดเป็นเจ้าของธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง แต่ต้องแลก…กับการทำปาณาติบาตทุกวัน
ภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์นั้น ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะสงฆ์ ซึ่งมหาเถรสมาคมได้กำหนดไว้ว่า การทำสาธารณสงเคราะห์ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจ ๖ ด้าน ที่ได้มอบหมายให้กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการในทุกลำดับชั้น และทุกวัดวาอารามได้สนองภารกิจนี้พร้อมกันทั่วทั้งสังฆมณฑล ซึ่ง “วัดพระธรรมกาย” ก็เป็นหนึ่งในวัดวาอารามที่ได้ทำหน้าที่สนองงานด้านการสาธารณสงเคราะห์
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังคงเป็นไป แต่จิตใจของนักสร้างบารมีทุกท่านยังคงผ่องใสด้วยการสั่งสมบุญตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผ่านระบบ Online ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนากันอย่างต่อเนื่อง
มีบางคนบอกว่า การจะมีคุณค่าชีวิตและประสบความสำเร็จมากกว่าใคร ก็ต้องเป็นคนรวยกว่า มีบ้านใหญ่โตกว่า มีสมบัติมากกว่า มีรูปร่างหน้าตาดีกว่า หรือมีคนนับหน้าถือตามากกว่า ซึ่งหากเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องวัดคุณค่าและความสำเร็จในชีวิต ก็มีส่วนถูก แต่ไม่ถูกทั้งหมด

วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีป
วัดพระธรรมกายฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ จัดงานบุญวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2565
วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
คณะนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียน Realgymnasiet ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา และเรียนรู้การฝึกสมาธิ
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น

วันนี้โลกกำลังร้อนระอุด้วยภัยโรคระบาด ภัยพิบัติธรรมชาติ ภัยสงคราม ภัยเศรษฐกิจ ภัยการเมืองและการทหาร ฯลฯ ทั้งที่โลก ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี
พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รักการจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ
พ่อแม่ต้องรีบสอนความจริงที่ต้องรีบรู้ และพาลูกปฏิบัติ ตามความจริงนั้น จนลูกเป็นผู้มีนิสัยรักการทำความสะอาด รัก การจัดระเบียบ โดยทำอย่างอารมณ์ดี ทำถูกวิธี ทำทันที และ ทำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่พาลูกปฏิบัติตามความจริง ดังนี้  
 ทุกคนมีโรค ๖ ประจำกาย คือ หนาว-ร้อน หิว-กระหาย ปวด อุจจาระ-ปัสสาวะ รบกวนกายตลอดเวลา ทั้งที่เดิมทีทุกคนมีใจ ใสสว่างอยู่กลางกาย แต่ถูกโรค ๓ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ บีบคั้น

ตามธรรมดาเมื่อมีการฝึกงาน ย่อมต้องมีสถานที่และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกงานนั้นๆ ในทำนองเดียวกัน การฝึกคุณธรรมพื้นฐาน ๓ ประการ
เป้าหมายอันสูงสุดของมนุษยชาติ คือ “การทำพระนิพพานให้แจ้ง” ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างตรัสยืนยันเอาไว้ว่า เป็นสุขอย่างยิ่ง ในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
เป็นพระสูตรที่เป็นการถามตอบปัญหาระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับอาฬวกยักษ์ ในเขตเมืองอาฬวี ประเทศอินเดียภายหลังจบพระธรรมเทศนา อาฬวกยักษ์ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน 
ธรรมในที่นี้ หมายเอา เทศนาธรรม อันได้แก่ธรรมที่พระองค์ทรงเทศน์มาตลอด ๔๕ พรรษา ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามโอกาสที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงแก่ผู้ฟัง
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.034357035160065 Mins