กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
มหาบพิตร แม้กามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์ เป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา
ตอนนี้เรายังมีกายมนุษย์อยู่ มีเรี่ยวเเรงเเค่ไหน
เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน
เจ้าชายสิทธัตถะตรัสกับมาร ที่พยายามจะพูดให้พระองค์ คลายความเพียรในขณะทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาก่อนตรัสรู้
พระพุทธเจ้าข้า เมื่อก่อนข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าเเผ่นดิน เเม้ภายในพระราชวัง ก็ได้จัดการรักษาไว้อย่างเรียบร้อย
ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นกร่าง หรือ ต้นมะเดื่อ เป็นต้นไม้มียาง ขนาดเขื่อง ขนาดรุ่น ขนาดเล็ก
มีหมอท่านหนึ่งลูกนัยน์ตาเพิ่งมามองไม่เห็นไม่กี่ปี หลวงพ่อบอกหมอคนนี้ว่า ปกติมนุษย์ทั่วทั้งโลกก็มองไม่เห็นวันละ ๘ ชั่วโมงคือตอนนอนหลับ
ภูมิภาคเเห่งขุนเขาชื่อหิมพานต์ ราบเรียบ น่ารื่นรมย์ เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิง ทั้งของหมู่มนุษย์ มีอยู่ ณ ที่นั้น พวกพรานวางตัง (ยางไม้เหนียวใช้ดักสัตว์)
มุนีพึงเที่ยวไปในบ้าน เหมือนเเมลงภู่ (เเมลงที่มีลักษณะคล้ายผึ้ง)
เพราะบุญกุศลกับธรรมนั่นเเหละ ที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่เเท้จริง ให้กับเราได้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีปรากฎอยู่ในโลก
พระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรีกล่าวกับชายเจ้าชู้ที่มาเกี้ยว เพราะชอบดวงตาอันงดงามของท่าน

นับจากวันที่พระบรมศาสดาเอกของโลกดับขันธปรินิพพาน กาลเวลาล่วงเลยมาแล้ว ๒,๕๖๔ ปี แต่ถึงกระนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายยังคงตามระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและปฏิบัติตนตามคำสอนของระพุทธองค์อยู่มิเสื่อมคลาย
เราทำกิจการทำการค้าก็มุ่งหวังกำไร แต่คนเรามันต่างกันที่คนหนึ่งคิดว่าจะทำให้มันดี จะเอาดีก่อนแล้วค่อยเอากำไร แต่อีกคนคิดจะเอากำไรก่อน สินค้าจะดีหรือไม่ดียังไม่คำนึงถึง สองคนต่างกันที่การจัดลำดับความสำคัญอะไรก่อนอะไรหลัง
จากหนุ่มน้อยผู้มีความผูกพันในพระพุทธศาสนา เป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่เมื่อจบการศึกษาแล้ว เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง ห่างจากครอบครัวออกไปใช้ชีวิตที่ท้าท้าย ในที่สุดเป็นเจ้าของธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง แต่ต้องแลก…กับการทำปาณาติบาตทุกวัน
ภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์นั้น ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะสงฆ์ ซึ่งมหาเถรสมาคมได้กำหนดไว้ว่า การทำสาธารณสงเคราะห์ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจ ๖ ด้าน ที่ได้มอบหมายให้กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการในทุกลำดับชั้น และทุกวัดวาอารามได้สนองภารกิจนี้พร้อมกันทั่วทั้งสังฆมณฑล ซึ่ง “วัดพระธรรมกาย” ก็เป็นหนึ่งในวัดวาอารามที่ได้ทำหน้าที่สนองงานด้านการสาธารณสงเคราะห์
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังคงเป็นไป แต่จิตใจของนักสร้างบารมีทุกท่านยังคงผ่องใสด้วยการสั่งสมบุญตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผ่านระบบ Online ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนากันอย่างต่อเนื่อง
มีบางคนบอกว่า การจะมีคุณค่าชีวิตและประสบความสำเร็จมากกว่าใคร ก็ต้องเป็นคนรวยกว่า มีบ้านใหญ่โตกว่า มีสมบัติมากกว่า มีรูปร่างหน้าตาดีกว่า หรือมีคนนับหน้าถือตามากกว่า ซึ่งหากเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องวัดคุณค่าและความสำเร็จในชีวิต ก็มีส่วนถูก แต่ไม่ถูกทั้งหมด

คณะสงฆ์ คณะกัลยาณมิตรศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด  ให้แก่วัด และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมวลน้ำชีล้นตลิ่ง
พิธีสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา Online ถวายพระราชกุศลแด่ “ในหลวง ร.9” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี พระธรรมรัตนาภรณ์ เป็นประธาน
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ส่งมอบถุงยังชีพแก่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมร้อยเอ็ด รวม 800 ชุด
คณะสงฆ์ และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นมอบถุงยังชีพ 300 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนที่ 10
ผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ส่งมอบถุงยังชีพแก่ศูนย์อบรมเยาวชน และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดจันทบุรี จังหวัดมหาสารคาม  รวม 1,000 ชุด
คณะสงฆ์ และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นแจกถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านป่าหวาย

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

ตามธรรมดาเมื่อมีการฝึกงาน ย่อมต้องมีสถานที่และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกงานนั้นๆ ในทำนองเดียวกัน การฝึกคุณธรรมพื้นฐาน ๓ ประการ
เป้าหมายอันสูงสุดของมนุษยชาติ คือ “การทำพระนิพพานให้แจ้ง” ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างตรัสยืนยันเอาไว้ว่า เป็นสุขอย่างยิ่ง ในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
เป็นพระสูตรที่เป็นการถามตอบปัญหาระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับอาฬวกยักษ์ ในเขตเมืองอาฬวี ประเทศอินเดียภายหลังจบพระธรรมเทศนา อาฬวกยักษ์ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน 
ธรรมในที่นี้ หมายเอา เทศนาธรรม อันได้แก่ธรรมที่พระองค์ทรงเทศน์มาตลอด ๔๕ พรรษา ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามโอกาสที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงแก่ผู้ฟัง
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.030139100551605 Mins