กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ให้เหมาะเเม่น เเล้วจะเเสนสุขสันต์สุดสดใส
There is always power  In a good heart 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด พระราชาทั้งหลายก็พลอยประพฤติไม่เป็นธรรม
ข้อควรปฏิบัติหลังการสลายร่าง เก็บอัฐิ และทำบุญอัฐิการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตาย หลังจากเผาศพจะนิมนต์พระสงฆ์ไปที่เชิงตะกอน สวดบังสุกุลตายพรมน้ำมนต์ที่กระดูก แล้วพระสงฆ์สวดบังสุกุลเป็นเพื่อแสดงถึงการเกิด แล้วจึงเก็บกระดูกใส่โกศไว้บนหิ้งบูชา หรือเก็บไว้ที่วัด เมื่อถึงวันตรุษสงกรานต์แต่ละปีจะนำโกศที่ใส่กระดูกไปวัดให้พระสงฆ์สวดบังสุกุล หรือนิมนต์พระสงฆ์ไปทำบุญที่บ้านเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว นับเป็นการทำบุญใหญ่ประจำปี
ภิกษุทั้งหลาย  หญิงสาวในคืนหรือวันที่เขารับตัวมาอยู่ เป็นสะใภ้  ย่อมมีความละอายกลัวเกรงมาก ทั้งในเเม่ผัว
ทำอย่างไรเราจะรักษาใจให้ใสได้ตลอดทั้งวัน แม้กระทั่งเวลาที่เราโดนกระทบหรือยั่วเย้าให้เกิดอารมณ์
สตรีไทยปรารถนาส่วนแห่งบุญในการสร้างสรรค์คัมภีร์ใบลาน แม้ตนไม่อาจเป็นผู้จารคัมภีร์ได้เฉกเช่นฝ่ายชาย แต่ก็ขอแสดงออกซึ่งบทบาทอันงดงามในฐานะผู้ปกป้องคัมภีร์ด้วยเส้นผมของตน
(เทวดาทูลถาม) อะไรหนอยังคนให้เกิด
หมกปัญหาเอาไว้  เรื่องที่อยากฝากไว้เกี่ยวกับการงาน ทุกครั้งที่ทำงานต้องมีการประเมินตลอดเวลา คือ ปฐมนิเทศ(ช่วงเริ่มต้น)  มัชฌิมนิเทศ(ระหว่างดำเนินงาน) และปัจฉิมนิเทศ(ช่วงท้ายของงาน)
อย่าไปกังวลกับมัน
หาง่าย คนที่พูดไม่เพราะเเต่มีประโยชน์ หายาก

เมื่อ ๔ ปีก่อน พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร ได้เดินทางไปสอนสมาธิแก่กลุ่มคนชรากลุ่มหนึ่งที่ประเทศลัตเวีย ซึ่งท่านได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อ “ไอวา”
จากสถานการณ์ฝนตกหนักเพราะพายุโซนร้อน “ซินลากู” พัดเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ๑๔ อำเภอของจังหวัดเลย
คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงร่วมกับคณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกายมอบเวชภัณฑ์และชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ แก่โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสี่
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจัดประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการและเปิดศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข รองรับการศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมมือกับชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ และภาคีเครือข่าย จัดประกวด “บอกรักให้ก้องฟ้า ผ่านบทเพลงน้ำใจแม่” รอบคัดกรองสู่รอบระดับประเทศ
สวัสดีครับ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ นี้ ทางด้านสุขภาพกายเราต่างต้องใส่ใจดูแลกันเป็นพิเศษบนฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ส่วนทางด้านพลังใจนั้นยิ่งต้องให้ความสำคัญด้วยการแบ่งปันให้เราผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกัน

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทางออนไลน์
วันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ที่ผ่านมา คณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 212 จบ
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ค ได้ให้การต้อนรับนักเรียนชาวท้องถิ่นในประเทศเดนมาร์ก
ธุดงคสถานชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันพระที่ผ่านมา

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

พระโพธิสัตว์ทรงทุ่มเทการสร้างบารมี ๑๐ ทัศ อย่างยิ่งยวดเป็นอสงไขย ๆ กัป ในที่สุดบารมีทั้ง ๑๐ ทัศก็เต็มเปี่ยม
๑. ทานบารมี สุเมธดาบสนั้นกระทำการตกลงอย่างนี้ว่า   เราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน เพื่อที่จะใคร่ครวญถึงธรรมที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้า
 มนุษย์ และสัตว์โลกทั้งหลาย ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฎจักรของโลก บางชาติก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ บางชาติก็ได้เกิดเป็นเทวดา เป็นพรหม
เรื่องที่น่ารู้อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องกฎแห่งกรรม คือ มักเข้าใจว่า คนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.038804014523824 Mins