มาวัดแล้วมีความสุข

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2560

  จินตนา ใบสูงเนิน,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา,บทความประจำวัน

 

มาวัดแล้วมีความสุข

 

                     เหตุของความรักความผูกพันวัดพระธรรมกาย  มาจากความรู้สึกว่า มาวัดแล้วมีความสุข ได้พบเจอคนดี ยิ้มแย้มแจ่มใส หยิบยื่นน้ำใสให้กันอย่างจริงใจ  ซื่งสิ่งเหล่านี้หาไม่ได้จากสังคมภายนอกทั้วไป  ทุกคนที่มาวัดต่างตั้งใจปฏิบัติธรรม เพื่อเติมความสุขให้ตัวเอง และเผยแผ่ไปยังคนใกล้ตัว มีความเกรงกลัวและละอายไม่กล้าทำบาป ลดละความตระหนี่ออกไปจากใจ คบหากันได้ยั่งยืน จึงได้เข้าวัดพระธรรมกายมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ จนกระทั้งปัจจุบันค่ะ

                                                                                                                                         

 

 

 

  จินตนา ใบสูงเนิน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.003860863049825 Mins