มาวัดแล้วมีความสุข

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2560

  จินตนา ใบสูงเนิน,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา,บทความประจำวัน

 

มาวัดแล้วมีความสุข

 

                     เหตุของความรักความผูกพันวัดพระธรรมกาย  มาจากความรู้สึกว่า มาวัดแล้วมีความสุข ได้พบเจอคนดี ยิ้มแย้มแจ่มใส หยิบยื่นน้ำใสให้กันอย่างจริงใจ  ซื่งสิ่งเหล่านี้หาไม่ได้จากสังคมภายนอกทั้วไป  ทุกคนที่มาวัดต่างตั้งใจปฏิบัติธรรม เพื่อเติมความสุขให้ตัวเอง และเผยแผ่ไปยังคนใกล้ตัว มีความเกรงกลัวและละอายไม่กล้าทำบาป ลดละความตระหนี่ออกไปจากใจ คบหากันได้ยั่งยืน จึงได้เข้าวัดพระธรรมกายมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ จนกระทั้งปัจจุบันค่ะ

                                                                                                                                         

 

 

 

  จินตนา ใบสูงเนิน