วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

ทบทวนบุญ
เรื่อง : รัตนา อรัมสัจจากูล

วันรวมพลังเด็กดี V-Star

ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

 

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

...Let’s  change  the  world.

เราจะมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้กัน

We  have  to  do  it  the  easy  way  and  relax.

จะต้องทำอย่างง่าย ๆ และผ่อนคลาย

Let’s  come  together  to  change  the  world.

เรามารวมใจกันเปลี่ยนโลกใบนี้    นี้คือส่วนหนึ่งของบทเพลง Change the World ซึ่งเป็นบทเพลงที่เด็กดี V-Star นับล้านคนร่วมกันร้องดังกึกก้องทั่วลานธรรม ในวันรวมพลังเด็กดี V–Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกของทุกปี

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘


โครงการเด็กดี V-Star

    ถือกำเนิดเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ด้วยมุ่งหวังจะสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม โดยผ่านบทฝึกในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือของสถาบันหลักในสังคมไทย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งจะช่วยปลูกฝังรากลึกทางศีลธรรมและคุณธรรมในใจของผู้นำเยาวชนต้นแบบ ได้อย่างยั่งยืน และสามารถถ่ายทอดศีลธรรม คุณธรรม ความดี แนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สู่เพื่อนเยาวชนและคนรอบข้าง ตลอดจนกระทั่งสังคมไทยและสังคมโลกต่อไปดังโอวาทของพระเทพญาณมหามุนีที่เคยให้ไว้ว่า “ศีลธรรมเสมือนรากแก้วของชีวิต เด็กดีV-Star จะต้องตื่นตัวขึ้นมาเป็นผู้นำฟื้นฟู    ศีลธรรมโลก และต้องพร้อมจะนำโลกไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม เพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้”

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

    ทุก ๆ ปีในช่วงเดือนธันวาคม ณ   วัดพระธรรมกาย จะมีการจัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้น ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๘ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดีที่จะมารวมกันนับล้านดวง เพื่อมาตอกย้ำอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของผู้นำเยาวชนตัวน้อย แต่มีหัวใจที่จะฟื้นฟูศีลธรรมโลก

    คืนวันที่ ๑๓ ถึงเช้าวันที่ ๑๔ รถจากทุกจังหวัดทั่วไทยมุ่งสู่วัดพระธรรมกาย เพื่อพาเด็กตัวน้อย ๆ หัวใจเกินร้อย ไปเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ โดยการนำของคุณครูผู้เป็น
แสงสว่างและเป็นต้นบุญต้นแบบแก่ศิษย์ เพื่อให้ลูกศิษย์ตัวน้อย ๆ เติบโตเป็นคนเก่งและดี เพราะรู้ว่าลูกศิษย์ทุกคนเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่ และลูกศิษย์เหล่านี้จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่จะช่วยกันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาและผืนแผ่นดินไทยด้วย  ความดีและความสามารถทั้งหมดที่มี ซึ่งกว่าจะถึงวันนั้น เราทุกคนต้องร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘


เช้าวันงาน 

    เด็กดี V-Star ต่างเดินทางไปพร้อมเพรียงกัน ช่วงสายทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ชมนิทรรศการความจริงหลังความตาย ภาพยนตร์แอนิเมชัน ๓ มิติ และเข้าร่วมกิจกรรม V-Star Activities Complex ซึ่งแต่ละจุด พระภิกษุ สามเณร เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่ใจดี และ V ต่าง ๆ ล้วนทุ่มเททั้งเวลา แรงกาย แรงใจ แรงปัจจัย จัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งเราเชื่อว่า ทุกความทุ่มเทที่ทำด้วยหัวใจเกินร้อยนี้ ทุกฝ่ายจะสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ด้วยใจ  

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

    ในส่วนของนิทรรศการนั้น ทางผู้จัดทำแบ่งโซนนิทรรศการออกเป็น ๔ โซน คือ โซนพุทธะ โซนนรก โซนสวรรค์ และโซนสมาธิ ซึ่งแต่ละโซนล้วนสร้างความฮือฮาแก่ผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย เพราะทุกอย่างล้วนสรรค์สร้างออกมาอย่างดีที่สุดด้วย ๒ มือ กับ ๑ ใจใส ๆของทีมงานพุทธศิลป์ ที่เตรียมงานกัน    ตลอดทั้งปี เพื่อให้ทุกคนได้มาศึกษาความเป็นจริงของชีวิตในวันนี้  

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

    ไฮไลต์ของงานครั้งนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน ๓ มิติ เรื่อง ICU ๗ วัน หลังความตาย ภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากทำให้เรารู้ว่า ชีวิตหลังความตายยังไม่จบแล้ว ยังประกอบด้วยแง่คิดและความบันเทิง ที่ถูกอกถูกใจผู้ชมเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย

 

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

 

    สำหรับ V-Star Activities Complex ศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ ความอิ่มอร่อย ฐานกิจกรรม และจุดแลกรับของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี ก็มีอยู่ถึง ๑๕ Complex ทั้งที่สภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคด ๒ ชั้น งานนี้เรียกได้ว่าพี่ ๆ V ทั้งหลายคัดสรรของขวัญที่ดีที่สุดจากทั่วประเทศและทั่วโลกมามอบให้เด็ก ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากของขวัญมาตรฐานที่เด็ก ๆ ทุกคนได้รับเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีการออกร้านอาหาร ขนม น้ำดื่ม ชนิดที่ว่าอิ่มแล้วอิ่มอีก ทั้งอิ่มทั้งอร่อยกันทุกคน 

 

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

ในช่วงบ่าย 

     มีการสัมมนาเทิดพระคุณครูและมอบเหรียญที่ระลึกให้แก่คุณครูทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันตลอดมา ส่วนเด็กดี V-Star มีการประเมินมาตรฐานศีลธรรมโลก ด้วยการสอบข้อเขียนประเมินมาตรฐาน ศีลธรรม และความรู้ทางพระพุทธศาสนา (ข้อสอบแบบอัตนัย)

 

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘


กิจกรรมภาคเย็น

    มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สวดสรรเสริญพระคุณครู ปฏิญาณตน และพิธีมอบทุน ต้นสมบัติจักรพรรดิแห่งการเป็นบัณฑิต นักปราชญ์ ๑๐๐,๐๐๐ ทุน ปิดท้ายด้วยการชมพลุรวมพลังเด็กดี      V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ด้วยความเบิกบาน 

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

 

    ทุกกิจกรรมในวันนี้ มี V-Guide, V-Cheer, Staff ต้อนรับบริการ และทุก ๆ V คอยดูแลและเป็นพี่เลี้ยงทุกช่วงเวลา ตั้งแต่การเดินทางไปร่วมงาน การร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม จนกระทั่งเดินทางกลับ ชนิดที่ว่าเดินไปทางไหนก็อบอุ่นใจ เพราะมีกันและกันตลอดเวลา

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

    ทุกแรงกาย แรงใจ ทุกภาคส่วน ทุกกิจกรรมที่ร่วมกันทำและสรรค์สร้าง เป็นเพราะเราต้องการสร้างเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดี รักบุญ กลัวบาป เพราะเราทุกคนล้วนตระหนักดีว่า เด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า อนาคตพระพุทธศาสนา อนาคตประเทศไทย อนาคตของโลกใบนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาเหล่านี้

    อนุโมทนาบุญกับเด็กดี V-Star และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ ด้วยหัวใจ ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยหัวใจที่ต้องการฟื้นฟูศีลธรรมโลก..

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๕ เดือนมกราคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล