วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เด็กดี V-Star บุคคลที่โลกรอคอย โอวาทหลวงพ่อทัตตชีโว

ทบทวนบุญ
เรื่อง : รัตนา อรัมสัจจากูล

วันรวมพลังเด็กดี V-Star
ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

 

วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘
 

เด็กดี V-Star บุคคลที่โลกรอคอย
โอวาทหลวงพ่อทัตตชีโว
วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

    ลูก ๆ ได้ร่วมใจกันแสดงพลังของเด็กดี V-Star ด้วยการปฏิบัติความดีสากลให้ชาวโลกประจักษ์ทั่วหน้า วันนี้ลูก ๆ มาอยู่ร่วมกันหลายแสนชีวิต เมื่อคืนนี้ส่วนหนึ่งมาพักค้างล่วงหน้าที่วิหารคด แล้วช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มีที่ติ ห้องน้ำที่ลูก ๆ ใช้ ก็ช่วยกันรักษาความสะอาดจนกระทั่งสามารถใช้  เป็นที่นั่ง ที่นอน ที่รีดผ้าได้ เพื่อนรีดผ้าไป เรายังนอนรอได้เลย เพราะว่าสะอาดน่านอนจริง ๆ เมื่อถึงเวลาเดิน ก็เดินกันด้วยความสงบสำรวม ไปกันเป็นทีม ถึงคราวเข้าร่วมกิจกรรม ก็ทำเป็นทีม เข้าแถว ก็เป็นระเบียบ ตั้งใจปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างพร้อมเพรียงกันทุกอย่าง แล้วที่ลูก ๆ ทำได้อย่างดีเยี่ยมก็คือ มุ่งมั่นให้ใจเป็นสมาธิ ตั้งใจสร้างบุญ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคมมานับครั้งไม่ถ้วนตลอดปีที่ผ่านมา จนกระทั่งกิตติศัพท์    ที่ดีงามของลูก ๆ เด็กดี V-Star ได้รับการสรรเสริญ อนุโมทนา จากทั้งมนุษย์และเทวดาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 

    นอกจากนี้ลูก ๆ เด็กดี V-Star ยังตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง โดยทำกิจวัตร ๑๐ ประการ อย่างถูกหลักความดีสากลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออีกด้วย ทำเอาดี ทำเอาจริง ให้ใจหยุดใจนิ่ง เป็นสมาธิจริง ๆ ถึงคราวเรียนก็เรียน ถึงคราวพักก็พัก ที่สำคัญได้ร่วมกันพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง ร่วมกันสร้างมหากาลทานที่ยิ่งใหญ่ ได้ทำสิ่งอัศจรรย์แบบเด็กดี V-Star โดยทอดกฐินสัมฤทธิ์กันทั่วประเทศ กว่า ๖๐๐ วัด รวบรวมปัจจัยถวายในกฐินรวมแล้วกว่า ๒๐๐ ล้านบาท  

    หลวงพ่อ คุณครู และผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย รู้สึกปีติมาก ที่เห็นลูก ๆ เด็กดี     V-Star กระตือรือร้นในการสร้างบารมีอย่างไม่ย่อท้อ ตั้งใจฝึกฝนอบรมตน ทั้งความรู้ ความดีอย่างดีเยี่ยม เพราะฉะนั้นลูก ๆ เด็กดี V-Star จึงเป็นบุคคลสำคัญที่โลกรอคอยมานานแสนนาน เพื่อมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลก ช่วยกันมาเปลี่ยนโลกใบนี้ให้รุ่งเรืองด้วยศีลธรรม ช่วยกันมาเป็นต้นบุญต้นแบบแห่งความเก่ง ความดี ด้วยเหตุนี้ ในการมาร่วมชุมนุมเด็กดี V-Star ครั้งที่ ๘ ของพวกเรา พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) หรือหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเรา จึงตั้งใจให้ผู้ใหญ่ใจดี ทั้งหลายมามอบทุนการศึกษา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งเป็นกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิแห่งความเป็นนักปราชญ์ แห่งความเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้ลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุกคน เพื่อให้เป็นคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการ 

    ขอให้ลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุกคน รักษามโนปณิธานแห่งความดีเอาไว้ให้มั่นคงตลอดไป ในวาระโอกาสนี้ หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการ และอำนวยอวยพรให้ลูก ๆ เด็กดี V-Star ทุกคน จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี ที่มีทั้งความรู้คู่กับศีลธรรม ให้ลูก ๆ เด็กดี V-Star มีดวงปัญญาสว่างไสว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์ทุกท่าน และในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับคณะผู้บริหารการศึกษา ท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีและพี่ ๆ V ทั้งหลาย ตลอดจนทุกภาค ทุกฝ่าย ที่มีส่วนสนับสนุนงานบุญใหญ่ ชุมนุม V-Star ครั้งที่ ๘ ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจหน้าที่การงาน และสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย มีอายุขัยยืนยาว ให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย มีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมาย ตักใช้เท่าไรก็ไม่รู้จักพร่อง ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม เทอญ 


พื้นที่ความเห็น

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๖

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 
นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๖

    “โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง อยากจะขอเชิญเด็ก ๆ หรือผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เข้ามาร่วมโครงการนี้ให้มาก ๆ ขออวยพรให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ และขอให้ประเทศของเรา เยาวชนของเรา ได้อยู่ในร่มเงาบวร  พระพุทธศาสนาด้วยความร่มเย็นเป็นสุข และนำไปสู่ความสงบสุขของชาติบ้านเมืองต่อไป”

 

ศ.ดร.สุชาติ ธาราดำรงเวช  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศ.ดร.สุชาติ ธาราดำรงเวช  
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

    “หวังว่าเด็ก ๆ ที่ได้มาในวันนี้ จะมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อ ๆ ไป และปีหน้ารุ่นน้อง ๆ ก็จะได้มาศึกษาธรรมะอย่างเข้มข้น”

 

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการจัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน 
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประธานคณะกรรมการจัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star 
ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘

    “ปลื้มใจที่ได้เห็นกิจกรรมนี้มีการสานต่อและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีการขยายจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการที่เราส่งเสริมโครงการนี้ จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะการที่เราจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนั้น เราจะต้องมีความเข้มแข็งอย่างยิ่ง โครงการเด็กดี V-Star จึงเป็นโครงการที่สร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคมไทย และเผื่อแผ่ไปยังสังคมโลกต่อไป”

 

สนอง ทาหอม รองเลขาธิการคุรุสภา

สนอง ทาหอม 
รองเลขาธิการคุรุสภา

    “วันนี้ได้มาเห็นกับตา ประจักษ์แก่ใจแล้วว่า วัดพระธรรมกาย พระพุทธศาสนา สามารถหล่อหลอมเด็กไทยให้เป็นคนดีได้อย่างแท้จริง ผมมีความเชื่อมั่นว่า จากนี้ไป เด็กไทยจะเป็นพลเมืองที่ดีที่สุด ที่มีคุณภาพ สร้างบ้านสร้างเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคตอย่างแน่นอน”
 

นิจวดี เจริญเกียรติบวร รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
 

นิจวดี  เจริญเกียรติบวร 
รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

“การรวมพลังในสิ่งที่ดีนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นพลังสำคัญ เพราะเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า”
 

ผอ.อังคณา หนูคง โรงเรียนจ้องฮั้ว จังหวัดปัตตานี

ผอ.อังคณา หนูคง 
โรงเรียนจ้องฮั้ว จังหวัดปัตตานี

    “ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมโครงการมาโดยตลอด โครงการนี้เป็นโครงการที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ การปลูกฝังสิ่งที่ดีให้แก่เด็กจะยั่งยืนจนเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นโครงการฟื้นฟูศีลธรรมในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ

    “อยากขอเชิญชวนโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ให้หันมาให้ความสำคัญในการส่งเสริมคนดี ด้วยการเข้าร่วมโครงการนี้ เด็กจะเป็นคนเก่งและดี มีความ    
รับผิดชอบ มีความกตัญญู เราไม่ต้องคิดว่าพร้อมหรือไม่พร้อม ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารการศึกษา เราตัดสินใจได้เลย”  

 

นายธีราพัทธ์ วริศธนิตศักดิ์ ผู้ประสานงานจังหวัดพะเยา, แพร่, น่าน

นายธีราพัทธ์ วริศธนิตศักดิ์ 
ผู้ประสานงานจังหวัดพะเยา, แพร่, น่าน

    “วันนี้รู้สึกประทับใจมาก ๆ ทุกส่วนงานเต็มที่ทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสถานที่ ต้อนรับบริการ และอื่น ๆ โดยเฉพาะนิทรรศการ ภาพยนตร์ ๓ มิติ ที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบหมายให้ทีมงานจัดทำด้วยความทุ่มเท หวังให้เด็ก ๆ ได้มาศึกษาความเป็นจริงของชีวิต รักบุญกลัวบาป และยังมี Complex กระจายทุก ๆ จุด พี่ ๆ ทุก V ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ แรงปัจจัย ทำให้เด็ก ๆ ที่มารู้สึกประทับใจ สนุก และได้รับสิ่งดี ๆ กลับไปกัน 

    “รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษ ที่ได้เห็นเด็กดี V-Star ที่ผ่านการฝึกความดีสากล ๕ ห้องชีวิต ได้บันทึกความดีอย่างต่อเนื่อง เห็นถึงการปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมของน้อง ๆ ที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น รู้สึกปลื้มและหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง”

 

น.ส.ขนิษฐา จออนันต์  โรงเรียนพูนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น.ส.ขนิษฐา จออนันต์  
โรงเรียนพูนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    “มีความสุขมากค่ะ ที่ได้มาเป็น V-Cheer ดูแลน้อง ๆ พาน้อง ๆ ไปทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย พอเห็นน้อง ๆ มีความสุข เราก็มีความสุข เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของน้อง ๆ ก็ทำให้เราหายเหนื่อย

    “การมาทำหน้าที่นี้ทำให้เรามีความสุขและความภูมิใจ เป็นความรู้สึกดี ๆ การมาเป็น V-Cheer ยังทำให้เราได้ฝึกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตรงต่อเวลา ความอดทน ความมีน้ำใจ”

 

ด.ญ.เจนจิรา มาลี ชั้น ป.๕ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง จังหวัดเชียงใหม่

ด.ญ.เจนจิรา มาลี 
ชั้น ป.๕ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง จังหวัดเชียงใหม่ 

    “หนูรู้สึกตื่นเต้น ดีใจ และมีความสุขมากค่ะในวันนี้ โครงการนี้ทำให้หนูมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น และสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ หนูชอบสวดมนต์และกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ มันทำให้หนูมีความสุขและได้ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ อยากให้เพื่อน ๆ มาร่วมโครงการนี้กันเยอะ ๆ ค่ะ สนุกมากเลยค่ะ”

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๕ เดือนมกราคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล