วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

เรื่องจากปก
เรื่อง : พราวน้ำเพชร

พิธีหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗   “ทำที่ยาย ได้ที่เรา”พิธีหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗   “ทำที่ยาย ได้ที่เรา”

พิธีหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗   “ทำที่ยาย ได้ที่เรา”

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

    สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้อ่าน เดือนมกราคมเกือบทั้งเดือนนับเป็นโอกาสพิเศษแห่งการสั่งสมบุญรับศักราชใหม่ ด้วยการโปรยกลีบดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ มกราคม เรียกว่าทำบุญกันต่อเนื่องยาวนานถึง ๒๗ วัน เลยทีเดียว 

    ที่จริงแล้ว เราไม่ได้มีบุญพิเศษแค่บุญนี้เท่านั้น ยังมีบุญอื่นอีกด้วย เป็นต้นว่า บุญเด็ดกลีบดอกดาวรวยที่มหารัตนวิหารคด บุญถวายน้ำปานะที่จุดพักระหว่างทาง บุญเก็บดอกดาวรวยทำความสะอาดเส้นทางที่พระธุดงค์เดินผ่าน บุญล้างเท้าพระธุดงค์ทุกวันที่จุดพักค้าง ฯลฯ 

    นอกจากนี้ ยังมีบุญที่เกี่ยวเนื่องกับคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง อีกด้วย คือบุญในวาระวันคล้ายวันเกิดของท่าน ซึ่งทุก?ๆ?ปีมีลูกหลานคุณยายพากันไปทำบุญที่หอฉัน             อย่างเนืองแน่น ทั้งถวายภัตตาหารและถวายกองทุนคุณยาย แต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เพราะจะมี       การหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ดังนั้นในวาระวันคล้ายวันเกิดของท่าน            (๑๙ มกราคม) เราจึงมีโอกาสทำบุญพิเศษกับคุณยายเพิ่มขึ้นอีกบุญหนึ่ง 

 

    คุณยายอาจารย์ฯ ศึกษา “วิชชาธรรมกาย” อยู่ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กับ    พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นเวลายาวนานถึง ๒๐ กว่าปี มีผลการปฏิบัติธรรมอยู่ในแนวหน้า ชนิดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่กล่าวชมว่า “เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง”  

    “วิชชาธรรมกาย” เปลี่ยนสตรีชาวชนบทธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้กลายเป็นผู้นำในการทำความดี เป็นบุคคลที่ชนทุกชั้นก้มลงกราบแทบเท้าได้อย่างสนิทใจ และที่สำคัญสตรีผู้นี้กลายมาเป็นผู้ให้กำเนิด    วัดพระธรรมกายในที่สุด 

    คุณธรรม ความดีงาม และพระคุณของคุณยาย เป็นสิ่งที่ศิษยานุศิษย์ของท่านกล่าวขานกันได้ไม่รู้จบ ดังที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมา แต่วันนี้ขอโอกาสยกถ้อยคำของพระมหาเถระบางรูปมานำเสนอแก่ผู้อ่านบ้าง เพื่อเปิดมุมมองอีก   ด้านหนึ่ง และเพื่อช่วยให้ใจของเราที่ผ่องใส   อยู่แล้วเมื่อนึกถึงคุณยาย มีความผ่องใส     
ยิ่งขึ้น ถ้อยคำเหล่านี้พระมหาเถระทั้งหลายกล่าวไว้เมื่อครั้งไปร่วมสวดพระอภิธรรมในงานบำเพ็ญกุศลของคุณยายอาจารย์ฯ ที่วัดพระธรรมกาย 

พระวิสุทธาธิบดี  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (ปัจจุบัน : พระพุทธโฆษาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม)

พระวิสุทธาธิบดี 
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
(ปัจจุบัน : พระพุทธโฆษาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม)

    “อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นผู้มีอุปการคุณ แก่วัดพระธรรมกายนี้อย่างสูงยิ่ง เพราะเป็น     ผู้ก่อตั้งวัดนี้ก็ว่าได้ และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของท่านสาธุชนทั้งหลาย การบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ ก็โดยอาราธนาพระสงฆ์เถรานุเถระทั้งหลายมาสวดพระอภิธรรม ซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงยิ่ง

    “แม่ เป็นผู้มีคุณธรรมสูงยิ่ง เป็นอุบาสิกา พระพุทธเจ้าได้ทรงเลือกพระธรรมส่วนนี้นำไปโปรดพุทธมารดา ซึ่งมีคุณูปการะแก่พระองค์อย่างสูงเช่นเดียวกัน จึงเป็นสิ่งที่คู่ควรแก่พระคุณของพุทธมารดา แม่ชีจันทร์ก็เหมือนกัน เป็นเหมือนกับมารดาของท่านสาธุชนทั้งหลาย เป็นทั้งอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอน เป็นผู้ให้อุปการคุณในด้านอื่น ๆ จึงเรียกว่าเป็นมหารัตนอุบาสิกาอย่างแท้จริง และเป็นผู้เสียสละอย่างสูงยิ่งเช่นเดียวกันที่ได้มาก่อสร้างวัดพระธรรมกายนี้ และได้ทำนุบำรุงจนกระทั่งเจริญ ดังที่ปรากฏแก่สายตาของท่านทั้งหลาย”

พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าคณะภาค ๗ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (ปัจจุบัน : พระวิสุทธิวงศาจารย์)

พระธรรมธีรราชมหามุนี
เจ้าคณะภาค ๗
รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
(ปัจจุบัน : พระวิสุทธิวงศาจารย์)

    “วันนี้ทุกท่านมุ่งมาเพื่ออุทิศวิบากผล ความจริงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านมีบารมีมากอยู่แล้ว แต่เราท่าน  ทั้งหลาย ผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมอยู่ในใจ ก็อยากจะเพิ่มพูนเสริมบุญเสริมบารมีให้กับ     คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง อีก ก็หวังว่าดวงจิตเป็นพัน ๆ หมื่น ๆ ดวง ที่สมาคมกันอยู่ที่นี้ คุณยายอาจารย์มหารัตน-อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง คงจะรับทราบด้วย   ทิพญาณ ก็จะอนุโมทนา เมื่ออนุโมทนาบุญของพวกเราท่านทั้งหลาย บุญของท่านก็มาก บารมีก็เพิ่มพูนขึ้นไป และคุณยายอาจารย์มหารัตน-อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ก็คงจะแผ่บุญแผ่บารมีมายังเราท่านทั้งหลาย ให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากการเดือดร้อนนอนทุกข์ พ้นจากทุกข์โศกโรคภัยโดยทั่วหน้ากัน”

พระราชวิสุทธิโมลี เจ้าคณะภาค ๑๗ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ (ปัจจุบัน : มรณภาพแล้ว ขณะดำรงสมณศักดิ์พระธรรมวิมลโมลี)

พระราชวิสุทธิโมลี
เจ้าคณะภาค ๑๗
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
(ปัจจุบัน : มรณภาพแล้ว ขณะดำรงสมณศักดิ์พระธรรมวิมลโมลี)

    “ท่านทั้งหลาย วันนี้ท่านรำลึกนึกถึง     คุณโยมอุบาสิกา ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อวัด   พระธรรมกาย เป็นผู้ให้กำเนิดวัดประการหนึ่ง เป็นผู้ให้กำเนิดธรรมแก่ผู้ที่ได้เคยศึกษาปฏิบัติจากท่านมาประการหนึ่ง เรียกว่าท่านเป็นผู้ให้กำเนิดสติปัญญา แม้ท่านจะจากเราไปด้วยร่างกายสังขารตามวัย ตามอายุ แต่สิ่งที่ยังคงอยู่ คือคุณงามความดี 

    “ท่านที่เหยียบย่างเข้ามาในวัดพระ-ธรรมกาย จะเป็นมุมใดมุมหนึ่งก็ตาม เสมือนหนึ่งว่าเราได้เหยียบย่างบนความอบอุ่น ความเอื้อเฟื้อ ความเมตตาของคุณโยม ที่ท่านได้เป็นผู้ริเริ่ม และยังได้ถ่ายทอดวิชชาธรรมกายให้แก่สานุศิษย์ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธา จนเกิดความเจริญมั่นคงดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ นับว่าคุณโยมนั้นมิใช่มีประโยชน์เพียงแก่วัดพระธรรมกายหรือญาติโยมเท่านั้น ยังเป็นผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาในส่วนแห่ง      ธรรมปฏิบัติ คือ สามารถฝึกฝนอบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนสามารถถ่ายทอดวิชชานี้ไปสู่บุคคลได้อย่างกว้างไกล”

พระธรรมกิตติมุนี  เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ

พระธรรมกิตติมุนี 
เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ

    “ขออนุโมทนาต่อทุกท่านที่ได้สละเวลามาบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ก็เพราะมาน้อมรำลึกถึงคุณูปการของคุณโยมอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ซึ่งมีคุณมีอุปการะต่อวัดพระธรรมกายเป็นอเนกประการ

    “การที่ท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะฝ่าย  คณะสงฆ์ มีท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์เป็นประธาน พระภาวนาวิริยคุณ พร้อมคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย เป็นผู้ดำเนินการ ได้ร่วมจิตร่วมใจสละเวลาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเป็นลำดับ ๆ มา จนบัดนี้ เป็นเหตุก่อให้เกิดคุณงามความดีได้หลายประการ

    “ประการ ๑ นั้น ได้ชื่อว่าทุกท่านได้มาร่วมกันบูชาคุณงามความดีของผู้ที่มีคุณูปการแก่วัดอย่างมากมาย ซึ่งยากที่จะพรรณนาให้สิ้นสุดได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งผลของการบูชาดังกล่าวนี้ ขอให้ท่านตระหนักเถอะว่า จะเป็นเหตุนำมา   ซึ่งความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ตัวท่าน

    “อีกประการหนึ่ง การที่ท่านทั้งหลาย   ได้ร่วมแรงร่วมใจสละเวลามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศล อุทิศแก่ผู้มีพระคุณดังกล่าวมาแล้ว        ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงออก         ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีชนที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง ข้อนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรแก่การอนุโมทนา”

พิธีหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗   “ทำที่ยาย ได้ที่เรา”


                ๓     
    ย้อนกลับไปประมาณ ๘๐ ปีที่แล้ว หากหญิงสาวชาวนาคนหนึ่ง อายุ ๒๖ ปี ไม่เดินทาง ออกจากบ้านไปฝากตนเป็นศิษย์ของพระเดช-พระคุณหลวงปู่ วันนี้ก็จะไม่มีวัดพระธรรมกาย ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ไม่มีโครงการอุปสมบทหมู่ ไม่มีธุดงค์ธรรมชัย ไม่มีการถวายสังฆทานครั้งละ ๒-๓ หมื่นวัด ไม่มีวัดและ    ศูนย์สาขา ๑๓๑ แห่ง ไม่มีเด็กดี V-Star ฯลฯ และที่สำคัญไม่มีพวกเรามาสร้างบุญบารมี         ปกปักรักษาตนเองข้ามภพข้ามชาติอย่างทุกวันนี้

    ด้วยความสำนึกในพระคุณของคุณยาย        พระเทพญาณมหามุนี      (หลวงพ่อธัมมชโย) และคณะศิษยานุศิษย์ จึงพยายาม หาทางตอบแทนพระคุณ   ของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ นานาตลอดมา และ  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวาระครบ ๑๐๕ ปี   คุณยายอาจารย์ฯ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ       จึงมีดำริให้หล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ ด้วยทองคำ เพื่อแสดงความเคารพรักและความกตัญญูอย่างสูงยิ่งต่อท่าน และเพื่อให้รูปหล่อนี้เป็นสิ่งระลึกถึงข้อวัตรปฏิบัติและมโนปณิธาน    อันยิ่งใหญ่ของท่าน รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านแก่ชาวโลก ซึ่งจะทำให้ชาวโลกผู้มีบุญที่เกิดมาในยุคหลัง มีต้นบุญต้นแบบ      ในการสร้างบารมีต่อไปตราบสิ้นกาลนาน

พิธีหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗   “ทำที่ยาย ได้ที่เรา”

พิธีหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 “ทำที่ยาย ได้ที่เรา”

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๕ เดือนมกราคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล