วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ แปลงเวลาเป็นบารมี

ส่องธรรม ล้ำภาษิต

เรื่อง : อิ่มธรรม

 

แปลงเวลาเป็นบารมี

 

แปลงเวลาเป็นบารมี
 

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา          อปฺเปน พหุเกน วา

ยํ ยํ วิวหเต รตฺติ          ตทูนนฺตสฺส ชีวิตํฯ

 

ควรทำวันคืนไม่ให้เปล่าจากประโยชน์น้อยหรือมาก 

เพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไป

ชีวิตของบุคคลนั้น ย่อมพร่องจากประโยชน์นั้น

                           (ขุ.เถร ๒๖/๓๓๕)


เมื่อวานผ่านไปแล้ว 
เมื่อกี้ก็ผ่านไปอีก 
วันนี้กำลังจะผ่านไป 
คืนวันหมดไปอย่างรวดเร็ว 
อยู่ที่ใครจะใช้เวลา
ไม่ปล่อยเลยไปเปล่า
อย่าจมกับอดีต อย่าวิตกกับอนาคต
แต่ใช้เวลาอยู่กับปัจจุบัน
อย่าปล่อยให้เวลามาบริหารเรา
แต่เราต้องบริหารเวลา
รู้จักควบคุม จัดการ ใช้สอยเวลาให้เป็น
เราต้องได้ประโยชน์จากเวลาที่ผ่านพ้นไปทุกวินาที
เวลาจะผ่านเราไปกี่มากน้อยก็ช่าง
แต่เราจะไม่ปล่อยผ่านวันเวลา 
ไขว่คว้ามาสร้างบารมี
แปลงทุกเวลาให้มาเป็นบารมี..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๕ เดือนมกราคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล