วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๓๕ เดือนมกราคม ๒๕๕๗

ฉบับที่ ๑๓๕ เดือนมกราคม ๒๕๕๗
ภพภูมิต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้นมาในสังสารวัฏ เช่น นิรยภูมิ เปตวิสัย อสุรกาย และภูมิของสัตว์เดียรัจฉาน อบายภูมิเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ที่มีกาย...อ่านต่อ
สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้อ่าน เดือนมกราคมเกือบทั้งเดือนนับเป็นโอกาสพิเศษแห่งการสั่งสมบุญรับศักราชใหม่ ด้วยการโปรยกลีบดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ มกราคม...อ่านต่อ
เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอวาท แก่พระอรหันต์ผู้ทำหน้าที่ประดุจพระธรรมทูตรุ่นแรก จำนวน ๖๐ รูป ว่า...อ่านต่อ
สิ่งที่พ่อแม่..กระทำต่อลูกด้วยความรักนั้น มักจะเป็นสิ่งที่ถูกเข้าใจไปเองว่า ..ดีที่สุด ..ถูกที่สุด สำหรับลูกแล้ว แต่ "ลูกรัก" ของหลายครอบครัว กลับต้องเสียคนไป ด้วยเหตุนี้ แล้วอะไรเล่า.. คือสิ่งที่เป็นมากกว่าความรัก .. หรือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเขา ซึ่งครอบครัวนี้.. มีคำตอบ ...! ! ! สำหรับคุณ...อ่านต่อ
เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอวาท แก่พระอรหันต์ผู้ทำหน้าที่ประดุจพระธรรมทูตรุ่นแรก จำนวน ๖๐ รูป ว่า...อ่านต่อ
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยวหลอมรวมจิตใจของชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน สถาบันทั้ง ๓ ต่างเกื้อหนุนค้ำจุน ซึ่งกันและกัน จนทำให้ประเทศชาติอยู่รอดเป็นเอกราชมาได้จนปัจจุบัน...อ่านต่อ
“มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อถูกภัยคุกคามย่อมยึดเอาภูเขา ป่าไม้ ว่าเป็นที่พึ่ง แต่ที่พึ่งนั้น ไม่เกษม ไม่อุดม เพราะบุคคลอาศัยแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่พึ่งนั้นแลเป็นที่พึ่งอันเกษม เป็นที่พึ่งอันอุดม เมื่อบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”...อ่านต่อ
ควรทำวันคืนไม่ให้เปล่าจากประโยชน์น้อยหรือมาก เพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไป ชีวิตของบุคคลนั้น ย่อมพร่องจากประโยชน์นั้น...อ่านต่อ
เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอวาท แก่พระอรหันต์ผู้ทำหน้าที่ประดุจพระธรรมทูตรุ่นแรก จำนวน ๖๐ รูป ว่า...อ่านต่อ
วัดในท้องถิ่นยากจนพัฒนาได้ยาก เพราะประชาชนในเขตนั้นไม่ค่อยมีปัจจัยช่วย ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัยในการพัฒนาวัด หากท่านเป็นพระสังฆาธิการ จะดำเนินการอย่างไร การพัฒนาวัดจึงจะสำเร็จตามเป้าหมาย? (คำถามจากพระภิกษุ)...อ่านต่อ
ที่มาของการนับวันใหม่หรือวันขึ้นปีใหม่เป็นอย่างไร? บางแห่งใช้การนับวันใหม่โดยถือว่า เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเป็นการเริ่มวันใหม่ และสิ้นสุดวันเก่าตอนพระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นอีกวันหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาเราก็ถือตามพระ...อ่านต่อ
ลูกคือลูกหลานแท้ ๆ ของหลวงปู่ ที่ขออนุญาตส่งเรื่องราวของท่านมาอีกเป็นครั้งที่ ๔ ค่ะ...อ่านต่อ
ลูก ๆ ได้ร่วมใจกันแสดงพลังของเด็กดี V-Star ด้วยการปฏิบัติความดีสากลให้ชาวโลกประจักษ์ทั่วหน้า วันนี้ลูก ๆ มาอยู่ร่วมกันหลายแสนชีวิต เมื่อคืนนี้ส่วนหนึ่งมาพักค้างล่วงหน้าที่วิหารคด แล้วช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มีที่ติ...อ่านต่อ
นี้คือส่วนหนึ่งของบทเพลง Change the World ซึ่งเป็นบทเพลงที่เด็กดี V-Star นับล้านคนร่วมกันร้องดังกึกก้องทั่วลานธรรม ในวันรวมพลังเด็กดี V–Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกของทุกปี...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล