วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

          สวัสดีครับ พบกันในเดือนแห่งการ “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังคงเป็นไป แต่จิตใจของนักสร้างบารมีทุกท่านยังคงผ่องใสด้วยการสั่งสมบุญตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผ่านระบบ Online ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนากันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีน้อมถวายสมทบวัตถุดิบ ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นภัตตาหารแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายซึ่งนอกจากจะได้ถวายเป็นสังฆทานแล้ว คณะสงฆ์ท่านยังมีเมตตาจัดสรรมอบเป็นสาธารณสงเคราะห์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อีกด้วย จึงขอนำข่าวบุญสว่างนี้ มาให้ได้อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะครับ


640709_31.jpg

มอบขนมปังโกลด์เบรด ๕,๐๐๐ ชิ้น ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙

          เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวงพร้อมด้วยคุณสุทัศน์ นันชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย มอบขนมปังโกลด์เบรด จำนวน ๕,๐๐๐ ชิ้น ให้กับคุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ ถึงบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี จากนั้น คณะทำงานฯ ยังได้ลงพื้นที่ส่งมอบขนมปังโกลด์เบรด ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, โรงพยาบาลสนามบุญรักษา ตลาดสี่มุมเมือง, โรงพยาบาลธัญบุรี และโรงพยาบาลปทุมธานี

 

640709_32.jpg

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ตำบลคลองสาม
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

         เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวงพร้อมด้วยผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ และสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง โดยการร่วมสมทบของผู้มีจิตอันเป็นกุศลในพื้นที่ มอบถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็น จำนวน ๓๐๐ ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวคลองสามที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ และต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า Big C คลองสาม โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นผู้แทนรับมอบ ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์

 

640709_33.jpg

วัดพระธรรมกายสนับสนุนอาหารปรุงสุกใหม่และสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลสนาม
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา
จังหวัดปทุมธานี

         เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา กรมพลศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

640709_34.jpg

          ในโอกาสนี้ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยการสนับสนุนของวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้มอบสิ่งของจำเป็น และอาหารปรุงสุกใหม่ พร้อมรับประทานเปน็ ประจำทุกวัน วันละ ๒ มื้อ เพื่อร่วมส่งแรงใจถึงบุคลากรทางการแพทย์และดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ เป็นสาธารณสงเคราะห์

 

640709_35.jpg

มอบถุงยังชีพแด่สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แห่งชาติ เพื่อนำไปช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

          เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวงพร้อมด้วย พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พระวิเทศธรรมาภรณ์ประธานมูลนิธิธรรมกาย และผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบภัยโควิด-๑๙ ภายในบรรจุอาหารแห้ง และนมถั่วเหลือง จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้กับสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แห่งชาติ โดยมีพระครูวินัยธรสันติพงษ์ สุจิตโต รองประธานสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมประสานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้ร่วมกันสมทบอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพิ่มเติม ก่อนที่สมัชชาพระสงฆ์ฯ จะได้ลงพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในจังหวัดต่าง ๆ เป็นสาธารณสงเคราะห์ต่อไป

 

640709_36.jpg

นายอำเภอสามโคกเข้าถวายสักการะเจ้าอาวาสเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

           เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้เข้ากราบนมัสการพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อถวายสักการะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และสนทนาธรรม อีกทั้งยังร่วมปรึกษาหาแนวทางการสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ประชาชน ณ ห้องรับรอง สำนักงานเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

 

640709_37.jpg

ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง และนายกเทศมนตรีนครรังสิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

         เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย น้อมกราบอาราธนารูปหล่อพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายมอบแก่คุณสุเทพ วงษ์แจ้ง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง” อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, มอบแก่คุณเอกพจน์ ปานแย้ม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง” อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และมอบแก่ ร.ต.อ. ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “นายกเทศมนตรีนครรังสิต” อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อีกทั้งยังได้ปรึกษาหารือเพื่อประสานความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ผู้ได้รับความยากลำบาก เนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

          ท้ายที่สุดนี้ ขอสรุปส่งท้ายว่า “ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน” นะครับ และเราจะยังคงประสานความร่วมมือกันเช่นนี้ต่อไป เพื่อก้าวข้ามผ่านสถานการณ์โรคระบาดไปด้วยการใส่ใจห่วงใยดูแลกันและกัน บนฐานการดำเนินงานขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” ให้วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และปลอดภัย สวัสดีครับ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล