310 [ กลับสู่หน้าหลัก download ]
ภาพพื้นหลังประจำเดือนสิงหาคม 49

ผ้าสีสุดท้าย

Wallpaper ผ้าสีสุดท้าย (800x600)
Wallpaper ผ้าสีสุดท้าย (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ภาพพื้นหลังประจำเดือนกรกฏาคม 49

ประเพณีการสร้างพระของชาวพุทธ

สร้างองค์พระปฏิมา ถวายเป็นพุทธบูชา

Wallpaper ประเพณีการสร้างพระของชาวพุทธ (800x600)
Wallpaper ประเพณีการสร้างพระของชาวพุทธ(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ภาพพื้นหลังประจำเดือนมิถุนายน 49

ลูกเหนื่อยไหมหนอมีพ่อแบบนี้

Wallpaper ลูกเหนื่อยไหมหนอมีพ่อแบบนี้ (800x600)
Wallpaper ลูกเหนื่อยไหมหนอมีพ่อแบบนี้(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ร่วมกันยิ้มง่ายไหว้ก่อนกันทั่วโลก
ภาพพื้นหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์(wallpaper)
Wallpaper ยิ้มง่ายไหว้ก่อน(800x600)
Wallpaper ยิ้มง่ายไหว้ก่อน(1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

พื้นหลังปฏิทินภาพวัด ปี ๒๕๔๙
รวม ภาพสวยๆสำหรับเป็นฉากพื้นหลังของคอมพิวเตอร์ หรือ
จะใช้ประกอบกับ โปรแกรม wallpaper calendar เพื่อควบคู่กับการแสดงปฏิทินประจำปี
800x600 (๖.๕ Mb)
1024x768(๘.๔ Mb)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

พื้นหลังปฏิทินภาพวัด ปี ๒๕๔๘
รวม ภาพสวยๆสำหรับเป็นฉากพื้นหลังของคอมพิวเตอร์ หรือ
จะใช้ประกอบกับ โปรแกรม wallpaper calendar เพื่อควบคู่กับการแสดงปฏิทินประจำปี
800x600 (๑.๘๙ Mb)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

พื้นหลังปฏิทินภาพวัด ปี ๒๕๔๗
รวม ภาพสวยๆสำหรับเป็นฉากพื้นหลังของคอมพิวเตอร์ หรือ
จะใช้ประกอบกับ โปรแกรม wallpaper calendar เพื่อควบคู่กับการแสดงปฏิทินประจำปี
800x600 (๒.๗๙ Mb)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

พื้นหลังปฏิทินภาพวัด ปี ๒๕๔๖
รวม ภาพสวยๆสำหรับเป็นฉากพื้นหลังของคอมพิวเตอร์ หรือ
จะใช้ประกอบกับ โปรแกรม wallpaper calendar เพื่อควบคู่กับการแสดงปฏิทินประจำปี
800x600 (๑.๑๗ Mb)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ภาพพื้นหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์ องค์พระ
Wallpaper Kalyanamitra (800x600)
Wallpaper Kalyanamitra (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

โปรแกรม Wallpaper Calendar ๓.๐.๒ build85
ขนาด ๓.๒๑ Mb
เจ้าของ zepsoft
คุณสมบัติ
๑. แสดงปฏิทินประจำปี
๒ สามารถใส่รูปพื้นหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
๓. ใส่ข้อความเตือนความจำสั้นๆ ล่วงหน้าตลอดทั้งปีได้
เช่น พรุ่งนี้วันพระ วันนี้วันพระ
โปรแกรม Wallpaper Calendar ๓.๐.๒
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

[ กลับสู่หน้าหลัก download ]
แนะนำติชมได้ที่         กดที่นี่ อนุโมทนาบุญด้วยครับ