310 [ กลับสู่หน้าหลัก download ]
อัญเชิญรูปหล่อทองคำ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

อัญเชิญรูปหล่อทองคำ

เชื่อมสายบุญกับหลวงปู

พระผู้ปราบมาร

Wallpaper อัญเชิญรูปหล่อทองคำ (1280x800)
Wallpaper อัญเชิญรูปหล่อทองคำ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ปิดทองหลวงปู่

การบูชาคุณอันยิ่งใหญ่

ปิดทองหลวงปู่ ทั้งองค์ภายนอกและองค์ภายใน

Wallpaper ปิดทองหลวงปู่ (1280x800)
Wallpaper ปิดทองหลวงปู่ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

อาคาร คุณยาย หนึ่งไม่มีสอง

อาคาร คุณยาย หนึ่งไม่มีสอง

ที่พักอาศัยสร้างสำหรับผู้มีบุญ

ที่อุทิศชีวิตมาทำงานรับใช้พระศาสนา

Wallpaper อาคาร คุณยาย หนึ่งไม่มีสอง (1280x800)
Wallpaper อาคาร คุณยาย หนึ่งไม่มีสอง (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

อาคารพระผู้ปราบมาร

เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ของพระภิกษุหมู่ใหญ่

ในพระพุทธศาสนา

Wallpaper อาคารพระผู้ปราบมาร (1280x800)
Wallpaper อาคารพระผู้ปราบมาร (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

หลวงปู่กายแก้ว

หลวงปู่กายแก้ว

หล่อจากแก้วใสบริสุทธิ์

ที่ถูกกลั่นด้วยบุญฤทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์

ยาวนานกว่า ๕๐ ปี

Wallpaper หลวงปู่กายแก้ว (1280x800)
Wallpaper หลวงปู่กายแก้ว (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

บวชพระนานาชาติ ครั้งที่ ๙

แรงศรัทธานานาชาติ ธรรมทายาทอินเตอร์

Wallpaper บวชพระนานาชาติ ครั้งที่ ๙ (1280x800)
Wallpaper บวชพระนานาชาติ ครั้งที่ ๙ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

บวชพระเข้าพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ชีวิตอันประเสริฐ..ของผู้ที่ได้เกิดเป็นชาย

Wallpaper บวชพระเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๔ (1280x800)
Wallpaper บวชพระเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๔ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

เนื่องในวันเข้าพรรษา

ลูกทุกรูป คือลมหายใจของพระพุทธศาสนา

Wallpaper เนื่องในวันเข้าพรรษา (1280x800)
Wallpaper เนื่องในวันเข้าพรรษา (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน ครั้งที่ ๖

บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน๑ ล้านคน ครั้งที่ ๖

Wallpaper บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน (1280x800)
Wallpaper บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

ผู้สร้างตำนาน ยอดแห่งทหารหญิงจักรพรรดิ

อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน

"ผู้สร้างตำนาน ยอดแห่งทหารหญิงจักรพรรดิ "

Wallpaper ยอดแห่งทหารหญิงจักรพรรดิ (1280x800)
Wallpaper ยอดแห่งทหารหญิงจักรพรรดิ (1024x768)
 
  คลัง Wallpaper อื่นๆ คลิ๊กที่นี่  

[ กลับสู่หน้าหลัก download ]
แนะนำติชมได้ที่         กดที่นี่ อนุโมทนาบุญด้วยครับ