สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ฝันในฝันประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ฝันในฝันประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 
คุณภาพของสื่อ :
5 3


 • แผ่นที่ 1
 • โลกวัชชะ/รุกขเทวาบนยอดยาง 
  ๒๙:๕๕  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โลกวัชชะ/รุกขเทวาบนยอดยาง 
  ๒๐:๔๕  นาที
  download ลงเครื่อง
 • โลกวัชชะ/รุกขเทวาบนยอดยาง 
  ๒๐:๒๓  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระคุณหลวงปู่/ผาสุกวณิช 
  ๓๘:๓๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระคุณหลวงปู่/ผาสุกวณิช 
  ๑๓:๔๒  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระคุณหลวงปู่/ผาสุกวณิช 
  ๑๓:๓๒  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หลวงปู่ผู้รู้วิชชา/ชีวิตรันทด/ร่ายเวทย์ชิงมักกะลีผล 
  ๔๐:๐๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หลวงปู่ผู้รู้วิชชา/ชีวิตรันทด/ร่ายเวทย์ชิงมักกะลีผล 
  ๒๐:๑๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หลวงปู่ผู้รู้วิชชา/ชีวิตรันทด/ร่ายเวทย์ชิงมักกะลีผล 
  ๑๗:๕๖  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ญาณทัสนะของเด็ก/เรื่องของร้านสุกี้ 
  ๒๔:๓๙  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ญาณทัสนะของเด็ก/เรื่องของร้านสุกี้ 
  ๑๔:๐๘  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ญาณทัสนะของเด็ก/เรื่องของร้านสุกี้ 
  ๕:๓๘  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นึกว่าผีปอบ 
  ๑๘:๓๙  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นึกว่าผีปอบ 
  ๑๓:๒๓  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นึกว่าผีปอบ 
  ๒๒:๐๘  นาที
  download ลงเครื่อง
 • รู้สึกเป็นไก่/หัสดีลิงค์ 
  ๑๙:๓๔  นาที
  download ลงเครื่อง
 • รู้สึกเป็นไก่/หัสดีลิงค์ 
  ๑๕:๑๕  นาที
  download ลงเครื่อง
 • รู้สึกเป็นไก่/หัสดีลิงค์ 
  ๑๙:๐๐  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หนี้ชีวิต ตอนวิบากกรรมทำแท้ง 
  ๒๕:๕๒  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หนี้ชีวิต ตอนวิบากกรรมทำแท้ง 
  ๑๗:๑๕  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หนี้ชีวิต ตอนวิบากกรรมทำแท้ง 
  ๑๙:๕๓  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ค่าของเธอเท่าไก่ตัวเดียว 
  ๒๐:๓๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ค่าของเธอเท่าไก่ตัวเดียว 
  ๑๘:๕๓  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ค่าของเธอเท่าไก่ตัวเดียว 
  ๑๑:๓๐  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ฆ่าเพราะคำพูด 
  ๓๘:๒๔  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ฆ่าเพราะคำพูด 
  ๑๙:๔๓  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ประสานงาเพราะฆ่าโจร 
  ๓๘:๒๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ประสานงาเพราะฆ่าโจร 
  ๘:๐๖  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ประสานงาเพราะฆ่าโจร 
  ๑๗:๑๕  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บวชพระสมณะแท้/สวนส้มฉีดยาพาสมองตีบ 
  ๕๖:๒๙  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บวชพระสมณะแท้/สวนส้มฉีดยาพาสมองตีบ 
  ๖:๔๔  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บวชพระสมณะแท้/สวนส้มฉีดยาพาสมองตีบ 
  ๑๒:๔๐  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มุทิตาเปรียญธรรม ๖ และ๙ ประโยค/วจีกรรมทำให้ปากเบี้ยว 
  ๓๒:๑๖  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มุทิตาเปรียญธรรม ๖ และ๙ ประโยค/วจีกรรมทำให้ปากเบี้ยว 
  ๑๑:๓๑  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มุทิตาเปรียญธรรม ๖ และ๙ ประโยค/วจีกรรมทำให้ปากเบี้ยว 
  ๑๓:๔๔  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มุทิตาเปรียญธรรม ๖ และ๙ ประโยค/วจีกรรมทำให้ปากเบี้ยว 
  ๑๕:๕๘  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วันวิสาขบูชาวันประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงาม/ นั่งในครก 
  ๓๘:๕๘  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วันวิสาขบูชาวันประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงาม/ นั่งในครก 
  ๑๓:๓๘  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วันวิสาขบูชาวันประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงาม/ นั่งในครก 
  ๑๑:๓๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 2
 • ต้นแบบในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา /แม่ทัพพระราชา 
  ๑๘:๐๑  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ต้นแบบในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา /แม่ทัพพระราชา 
  ๑๗:๓๔  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ต้นแบบในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา /แม่ทัพพระราชา 
  ๒๔:๐๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กิจของพระ/บุญบวชเรียนคุ้มอบาย 
  ๓๔:๒๑  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กิจของพระ/บุญบวชเรียนคุ้มอบาย 
  ๑๑:๓๖  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กิจของพระ/บุญบวชเรียนคุ้มอบาย 
  ๒๑:๐๓  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เจ้าชู้เป็นอาชีพ 
  ๓๘:๑๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เจ้าชู้เป็นอาชีพ 
  ๒๒:๒๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ดีไซน์เนอร์เกษตรใต้ดิน/เอาดาวเดือนมาให้ ลูกเล่น/ ยักษ์สีผิวทองคำ 
  ๓๘:๐๕  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ดีไซน์เนอร์เกษตรใต้ดิน/เอาดาวเดือนมาให้ ลูกเล่น/ ยักษ์สีผิวทองคำ 
  ๑๐:๐๕  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ดีไซน์เนอร์เกษตรใต้ดิน/เอาดาวเดือนมาให้ ลูกเล่น/ ยักษ์สีผิวทองคำ 
  ๑๓:๓๘  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง/กำเนิดสุรา 
  ๓๘:๕๐  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง/กำเนิดสุรา 
  ๒๒:๕๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง/กำเนิดสุรา 
  ๑๒:๔๕  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ยุวชนทหารกองทัพธรรม/แม้แมวก็ยังเมา 
  ๓๑:๑๓  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ยุวชนทหารกองทัพธรรม/แม้แมวก็ยังเมา 
  ๑๙:๒๙  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ยุวชนทหารกองทัพธรรม/แม้แมวก็ยังเมา 
  ๑๘:๓๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ลูกสาวดีมีบุญชิงช่วง 
  ๓๔:๒๖  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ลูกสาวดีมีบุญชิงช่วง 
  ๑๓:๔๒  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ลูกสาวดีมีบุญชิงช่วง 
  ๒๓:๕๐  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ชีวิตลำบากพลัดพรากแม่ลูก 
  ๔๘:๑๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ชีวิตลำบากพลัดพรากแม่ลูก 
  ๖:๑๖  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ชีวิตลำบากพลัดพรากแม่ลูก 
  ๕:๒๕  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สองกรรมมารวมเหมือนโดนเหยียบอก 
  ๔๕:๑๙  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สองกรรมมารวมเหมือนโดนเหยียบอก 
  ๑๐:๑๙  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สองกรรมมารวมเหมือนโดนเหยียบอก 
  ๑๓:๒๖  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วัดร้างวัดรุ่ง/เฮโรอีน 
  ๑๒:๐๓  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วัดร้างวัดรุ่ง/เฮโรอีน 
  ๒๓:๑๓  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วัดร้างวัดรุ่ง/เฮโรอีน 
  ๑๓:๕๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วัดร้างวัดรุ่ง/เฮโรอีน 
  ๙:๔๘  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผู้ชนะศึกแห่งความเสียดาย 
  ๒๒:๐๘  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผู้ชนะศึกแห่งความเสียดาย 
  ๑๘:๓๕  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผู้ชนะศึกแห่งความเสียดาย 
  ๗:๐๙  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผู้ชนะศึกแห่งความเสียดาย 
  ๓:๓๑  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เศรษฐีนีเงินกู้ 
  ๕๓:๑๐  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เศรษฐีนีเงินกู้ 
  ๑๔:๓๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เศรษฐีนีเงินกู้ 
  ๑๓:๐๗  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สุราพาวอดวาย/แพทริก/พระสาคตะ 
  ๑๗:๔๖  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สุราพาวอดวาย/แพทริก/พระสาคตะ 
  ๓๙:๔๒  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สุราพาวอดวาย/แพทริก/พระสาคตะ 
  ๑๔:๓๓  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สุราพาวอดวาย/แพทริก/พระสาคตะ 
  ๑๓:๓๒  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล