สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ฝันในฝันประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ฝันในฝันประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 
ฝันในฝันประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
คุณภาพของสื่อ :
3 6


 • แผ่นที่ 1
 • พรรษานี้พร้อมเป็นพระ/รักลูกอย่าตี(แรง) 1 
  41:28  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พรรษานี้พร้อมเป็นพระ/รักลูกอย่าตี(แรง) 2 
  25:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พรรษานี้พร้อมเป็นพระ/รักลูกอย่าตี(แรง) 3 
  26:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พรรษานี้พร้อมเป็นพระ/รักลูกอย่าตี(แรง) 4 
  23:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทั้งโลกหยุดฟังอีลานพูด/บาปสลับบุญไปเป็นครุฑ 1 
  13:22  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทั้งโลกหยุดฟังอีลานพูด/บาปสลับบุญไปเป็นครุฑ 2 
  35:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทั้งโลกหยุดฟังอีลานพูด/บาปสลับบุญไปเป็นครุฑ 3 
  14:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทั้งโลกหยุดฟังอีลานพูด/บาปสลับบุญไปเป็นครุฑ 4 
  39:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระนานาชาติ/พ่อผมเป็นพุทธยิว/ฤทธิ์น้ำมันพราย 1 
  33:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระนานาชาติ/พ่อผมเป็นพุทธยิว/ฤทธิ์น้ำมันพราย 2 
  28:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระนานาชาติ/พ่อผมเป็นพุทธยิว/ฤทธิ์น้ำมันพราย 3 
  39:44  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระนานาชาติ/พ่อผมเป็นพุทธยิว/ฤทธิ์น้ำมันพราย 4 
  18:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ชีวิตสมณะชีวิตผู้มีบุญเทเหล้าไม่ต้องรอปรึกษา 1 
  46:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ชีวิตสมณะชีวิตผู้มีบุญเทเหล้าไม่ต้องรอปรึกษา 2 
  33:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ชีวิตสมณะชีวิตผู้มีบุญเทเหล้าไม่ต้องรอปรึกษา 3 
  29:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ชีวิตสมณะชีวิตผู้มีบุญเทเหล้าไม่ต้องรอปรึกษา 4 
  27:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พิธีมุทิตานาคหลวงรูปที่ ๔ วันที่แม่รอคอย/สัมพันธวงศ์ร่วมเฮด้วยคน 1 
  14:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พิธีมุทิตานาคหลวงรูปที่ ๔ /วันที่แม่รอคอย/ สัมพันธวงศ์ ร่วมเฮด้วยคน 2 
  16:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พิธีมุทิตานาคหลวงรูปที่ ๔ /วันที่แม่รอคอย/ สัมพันธวงศ์ ร่วมเฮด้วยคน 3 
  12:44  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พิธีมุทิตานาคหลวงรูปที่ ๔ /วันที่แม่รอคอย/ สัมพันธวงศ์ร่วมเฮด้วยคน 4 
  21:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ธรรมะ...เริ่มต้นที่ ๐๗๒/หักดิบเผาบุหรี่รุ่น ๓๔ ชิตังเม 1 
  48:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ธรรมะ...เริ่มต้นที่ ๐๗๒/หักดิบเผาบุหรี่รุ่น ๓๔ ชิตังเม 2 
  09:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระแท้..หัวใจของโลกและจักรวาล/สูบ ดื่ม ขโมย ฆ่า 1 
  9:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระแท้..หัวใจของโลกและจักรวาล/สูบ ดื่ม ขโมย ฆ่า 2 
  50:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระแท้..หัวใจของโลกและจักรวาล/สูบ ดื่ม ขโมย ฆ่า 3 
  19:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระแท้..หัวใจของโลกและจักรวาล/สูบ ดื่ม ขโมย ฆ่า 4 
  30:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เลิกได้เพราะลูกเณร/ผมโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ 1 
  12:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เลิกได้เพราะลูกเณร/ผมโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ 2 
  42:06  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เลิกได้เพราะลูกเณร/ผมโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ 3 
  14:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เลิกได้เพราะลูกเณร/ผมโชคดีที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ 4 
  27:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • งดเหล้าเข้าพรรษา/เพื่อเณรเลิกขายจากใจโยม พ่อ /รักพ่อให้ถูกทาง 1 
  17:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • งดเหล้าเข้าพรรษา/เพื่อเณรเลิกขายจากใจโยม พ่อ /รักพ่อให้ถูกทาง 2 
  50:27  นาที
  download ลงเครื่อง
 • งดเหล้าเข้าพรรษา/เพื่อเณรเลิกขายจากใจโยม พ่อ/รักพ่อให้ถูกทาง 3 
  12:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • งดเหล้าเข้าพรรษา/เพื่อเณรเลิกขายจากใจโยม พ่อ/รักพ่อให้ถูกทาง 4 
  29:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 2
 • ทำให้สวรรค์อยู่ในกำมือ/เรื่องอ่านใจง่ายเหลือเกิน 1 
  29:13  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทำให้สวรรค์อยู่ในกำมือ/เรื่องอ่านใจง่ายเหลือเกิน 2 
  19:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทำให้สวรรค์อยู่ในกำมือ/เรื่องอ่านใจง่ายเหลือเกิน 3 
  33:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทำให้สวรรค์อยู่ในกำมือ/เรื่องอ่านใจง่ายเหลือเกิน 4 
  33:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ถ้าผมเป็นประธานาธิบดี/ไปให้พ้นน้ำมนต์พญามาร/บวชลูก ปิดอบายให้แม่ 1 
  25:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ถ้าผมเป็นประธานาธิบดี/ไปให้พ้นน้ำมนต์พญามาร/บวชลูก ปิดอบายให้แม่ 2 
  25:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ถ้าผมเป็นประธานาธิบดี/ไปให้พ้นน้ำมนต์พญามาร/ บวชลูกปิดอบายให้แม่ 3 
  30:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ถ้าผมเป็นประธานาธิบดี/ไปให้พ้นน้ำมนต์พญามาร/ บวชลูกปิดอบายให้แม่ 4 
  25:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บทเพลงประคองใจ/แสวงจุดร่วมสมานจุดต่าง/ เททิ้งได้เพราะ I love you 1 
  30:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บทเพลงประคองใจ/แสวงจุดร่วมสมานจุดต่าง/ เททิ้งได้เพราะ I love you 2 
  21:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บทเพลงประคองใจ/แสวงจุดร่วมสมานจุดต่าง/ เททิ้งได้เพราะ I love you 3 
  13:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บทเพลงประคองใจ/แสวงจุดร่วมสมานจุดต่าง/ เททิ้งได้เพราะ I love you 4 
  20:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผุดขึ้นทีละองค์...ทำไฉน/ตะเกียงในความมืด/ กุมภัณฑ์หญิง 1 
  31:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผุดขึ้นทีละองค์...ทำไฉน/ตะเกียงในความมืด/ กุมภัณฑ์หญิง 2 
  10:42  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผุดขึ้นทีละองค์...ทำไฉน/ตะเกียงในความมืด/ กุมภัณฑ์หญิง 3 
  25:31  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผุดขึ้นทีละองค์...ทำไฉน/ตะเกียงในความมืด/ กุมภัณฑ์หญิง 4 
  51:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เหล้า เบียร์ บุหรี่ ร้านนี้ไม่ขายต้มเหล้าเถื่อน 1 
  29:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เหล้า เบียร์ บุหรี่ ร้านนี้ไม่ขายต้มเหล้าเถื่อน 2 
  20:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เหล้า เบียร์ บุหรี่ ร้านนี้ไม่ขายต้มเหล้าเถื่อน 3 
  12:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เหล้า เบียร์ บุหรี่ ร้านนี้ไม่ขายต้มเหล้าเถื่อน 4 
  22:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ง่ายจนสงสัย/สัญญากับผมนะครับแม่/สาวก ศาสนาญี่ปุ่น 1 
  33:51  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ง่ายจนสงสัย/สัญญากับผมนะครับแม่/สาวก ศาสนาญี่ปุ่น 2 
  23:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ง่ายจนสงสัย/สัญญากับผมนะครับแม่/สาวก ศาสนาญี่ปุ่น 3 
  26:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ง่ายจนสงสัย/สัญญากับผมนะครับแม่/สาวก ศาสนาญี่ปุ่น 4 
  26:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ไทยเยอรมันนอร์เวเฮเท/แล้วฆ่าตัดตอนอุปกรณ์ ผิดศีล 1 
  4:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ไทยเยอรมันนอร์เวเฮเท/แล้วฆ่าตัดตอนอุปกรณ์ ผิดศีล 2 
  25:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ไทยเยอรมันนอร์เวเฮเท/แล้วฆ่าตัดตอนอุปกรณ์ ผิดศีล 3 
  20:25  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ไทยเยอรมันนอร์เวเฮเท/แล้วฆ่าตัดตอนอุปกรณ์ ผิดศีล 4 
  7:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แม่บ้านคนดีตีบทให้แตก/ไฮซ้อ High-So Say No สุรา 1 
  33:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แม่บ้านคนดีตีบทให้แตก/ไฮซ้อ High-So Say No สุรา 2 
  22:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แม่บ้านคนดีตีบทให้แตก/ไฮซ้อ High-So Say No สุรา 3 
  21:23  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แม่บ้านคนดีตีบทให้แตก/ไฮซ้อ High-So Say No สุรา 4 
  33:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ที่เด็ดจาชัวร์ไม่กลัวอบายหยิบ / เฮ เทสุราให้หมดสุรินทร์/อธิบดีกรมฝิ่น 1 
  15:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ที่เด็ดจาชัวร์ไม่กลัวอบายหยิบ / เฮ เทสุราให้หมดสุรินทร์/อธิบดีกรมฝิ่น 2 
  15:59  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ที่เด็ดจาชัวร์ไม่กลัวอบายหยิบ / เฮ เทสุราให้หมดสุรินทร์/อธิบดีกรมฝิ่น 3 
  22:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ที่เด็ดจาชัวร์ไม่กลัวอบายหยิบ / เฮ เทสุราให้หมดสุรินทร์/อธิบดีกรมฝิ่น 4 
  26:45  นาที
  download ลงเครื่อง
 • รักที่สุดของ Daddy/สระบุรีออกทีวีเทสุรา/ถาม หน่อยได้ไหมพญายม 1 
  22:18  นาที
  download ลงเครื่อง
 • รักที่สุดของ Daddy/สระบุรีออกทีวีเทสุรา/ถาม หน่อยได้ไหมพญายม 2 
  31:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • รักที่สุดของ Daddy/สระบุรีออกทีวีเทสุรา/ถาม หน่อยได้ไหมพญายม 3 
  24:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • รักที่สุดของ Daddy/สระบุรีออกทีวีเทสุรา/ถาม หน่อยได้ไหมพญายม 4 
  28:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 3
 • พระครูผู้ขยายเครือข่ายคนดี/บ้านนี้ปลอดบุหรี่และสุรา 1 
  20:10  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระครูผู้ขยายเครือข่ายคนดี/บ้านนี้ปลอดบุหรี่และสุรา 2 
  26:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระครูผู้ขยายเครือข่ายคนดี/บ้านนี้ปลอดบุหรี่และสุรา 3 
  42:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระครูผู้ขยายเครือข่ายคนดี/บ้านนี้ปลอดบุหรี่และสุรา 4 
  28:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บ้านหนองซอนกลับเป็นวัดรุ่ง/สื่อสารด้วยสมาธิ /มิติมิอาจกั้น 1 
  21:17  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บ้านหนองซอนกลับเป็นวัดรุ่ง/สื่อสารด้วยสมาธิ /มิติมิอาจกั้น 2 
  43:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บ้านหนองซอนกลับเป็นวัดรุ่ง/สื่อสารด้วยสมาธิ /มิติมิอาจกั้น 3 
  24:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บ้านหนองซอนกลับเป็นวัดรุ่ง/สื่อสารด้วยสมาธิ /มิติมิอาจกั้น 4 
  23.55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์/รหัสผ่านเข้าสู่อบาย/ กรรมของอดีตนักมวย 1 
  37:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์/รหัสผ่านเข้าสู่อบาย/ กรรมของอดีตนักมวย 2 
  23:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์/รหัสผ่านเข้าสู่อบาย/ กรรมของอดีตนักมวย 3 
  15:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์/รหัสผ่านเข้าสู่อบาย/ กรรมของอดีตนักมวย 4 
  23:44  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พบกันครึ่งทางที่กลางกาย/ครอบครัวสุขสันต์/ หมดยุคถนนอบายมุข 1 
  33:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พบกันครึ่งทางที่กลางกาย/ครอบครัวสุขสันต์/ หมดยุคถนนอบายมุข 2 
  28:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พบกันครึ่งทางที่กลางกาย/ครอบครัวสุขสันต์/ หมดยุคถนนอบายมุข 3 
  9:42  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พบกันครึ่งทางที่กลางกาย/ครอบครัวสุขสันต์/ หมดยุคถนนอบายมุข 4 
  36:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มองหาสุราอย่ามาระยอง/ปาจิงโกะแผลงฤทธิ์ 1 
  31:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มองหาสุราอย่ามาระยอง/ปาจิงโกะแผลงฤทธิ์ 2 
  17:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มองหาสุราอย่ามาระยอง/ปาจิงโกะแผลงฤทธิ์ 3 
  17:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มองหาสุราอย่ามาระยอง/ปาจิงโกะแผลงฤทธิ์ 4 
  30:44  นาที
  download ลงเครื่อง
 • รหัสผ่านไปดุสิตบุรี/สจพ.รุ่นใหม่ไร้แอลกอฮอล์ 1 
  15:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • รหัสผ่านไปดุสิตบุรี/สจพ.รุ่นใหม่ไร้แอลกอฮอล์ 2 
  19:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • รหัสผ่านไปดุสิตบุรี/สจพ.รุ่นใหม่ไร้แอลกอฮอล์ 3 
  19:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • รหัสผ่านไปดุสิตบุรี/สจพ.รุ่นใหม่ไร้แอลกอฮอล์ 4 
  37:51  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ภาษาประสบการณ์ภายใน/โกงสนองโกง 1 
  32:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ภาษาประสบการณ์ภายใน/โกงสนองโกง 2 
  10:14  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ภาษาประสบการณ์ภายใน/โกงสนองโกง 3 
  19:44  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล