สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ฝันในฝันประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ฝันในฝันประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 
คุณภาพของสื่อ :
3 3


 • แผ่นที่ 1
 • จาชัวร์ตอบหลวงพ่อ/ถึงเวลาดูแลเยาวชน/ขอไปเกิดกับพระเจ้า 
  23:17  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์ตอบหลวงพ่อ/ถึงเวลาดูแลเยาวชน/ขอไปเกิดกับพระเจ้า 
  15:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์ตอบหลวงพ่อ/ถึงเวลาดูแลเยาวชน/ขอไปเกิดกับพระเจ้า 
  52:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์ตอบหลวงพ่อ/ถึงเวลาดูแลเยาวชน/ขอไปเกิดกับพระเจ้า 
  27:25  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ยิ้มละไมเมื่อใจหยุด/กิจรุ่งเรืองเลิกขายเหล้า /น้อยใจ เบื่อ รำคาญ 
  43:00  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ยิ้มละไมเมื่อใจหยุด/กิจรุ่งเรืองเลิกขายเหล้า /น้อยใจ เบื่อ รำคาญ 
  14:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ยิ้มละไมเมื่อใจหยุด/กิจรุ่งเรืองเลิกขายเหล้า /น้อยใจ เบื่อ รำคาญ 
  10:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ยิ้มละไมเมื่อใจหยุด/กิจรุ่งเรืองเลิกขายเหล้า /น้อยใจ เบื่อ รำคาญ 
  28:32  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์เห็นจาชัวร์ / บัตร V.I.P. สู่ขุม ๕ ทำบุญ ๗ วัน, ๕๐ วัน, ๑๐๐ วัน 
  17:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์เห็นจาชัวร์ / บัตร V.I.P. สู่ขุม ๕ ทำบุญ ๗ วัน, ๕๐ วัน, ๑๐๐ วัน 
  11:59  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์เห็นจาชัวร์ / บัตร V.I.P. สู่ขุม ๕ ทำบุญ ๗ วัน, ๕๐ วัน, ๑๐๐ วัน 
  41:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์เห็นจาชัวร์ / บัตร V.I.P. สู่ขุม ๕ ทำบุญ ๗ วัน, ๕๐ วัน, ๑๐๐ วัน 
  20:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อเมริกันยิว อเมริกันหยุดป้ายสี/ทำร้ายสัตว์/เข้าทรง 
  39:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อเมริกันยิว อเมริกันหยุดป้ายสี/ทำร้ายสัตว์/เข้าทรง 
  12:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อเมริกันยิว อเมริกันหยุดป้ายสี/ทำร้ายสัตว์/เข้าทรง 
  12:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อเมริกันยิว อเมริกันหยุดป้ายสี/ทำร้ายสัตว์/เข้าทรง 
  23:04  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สงบสยบโวยวาย/สมุทรสงครามสยบสุรา/บุญสยบบาปกลับดุสิต 
  23:04  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สงบสยบโวยวาย/สมุทรสงครามสยบสุรา/บุญสยบบาปกลับดุสิต 
  22:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สงบสยบโวยวาย/สมุทรสงครามสยบสุรา/บุญสยบบาปกลับดุสิต 
  35:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สงบสยบโวยวาย/สมุทรสงครามสยบสุรา/บุญสยบบาปกลับดุสิต 
  22:44  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สุขสัมผัส/จดหมายลาบุหรี่/พูดให้คันใจ 
  42:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สุขสัมผัส/จดหมายลาบุหรี่/พูดให้คันใจ 
  16:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สุขสัมผัส/จดหมายลาบุหรี่/พูดให้คันใจ 
  13:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สุขสัมผัส/จดหมายลาบุหรี่/พูดให้คันใจ 
  29:45  นาที
  download ลงเครื่อง
 • น้ำใจแม่/The science of meditation/สร้างบารมีตามอารมณ์ 
  27:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • น้ำใจแม่/The science of meditation/สร้างบารมีตามอารมณ์ 
  44:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • น้ำใจแม่/The science of meditation/สร้างบารมีตามอารมณ์ 
  26:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • น้ำใจแม่/The science of meditation/สร้างบารมีตามอารมณ์ 
  21:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อเมริกัน ๑๐ ล้านฝึกสมาธิ/สมาธิกับเด็กๆ/ผูกเวรข้ามชาติ 
  46:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อเมริกัน ๑๐ ล้านฝึกสมาธิ/สมาธิกับเด็กๆ/ผูกเวรข้ามชาติ 
  13:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อเมริกัน ๑๐ ล้านฝึกสมาธิ/สมาธิกับเด็กๆ/ผูกเวรข้ามชาติ 
  15:10  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อเมริกัน ๑๐ ล้านฝึกสมาธิ/สมาธิกับเด็กๆ/ผูกเวรข้ามชาติ 
  29:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 2
 • ผ่าตัดสมองด้วยสมาธิ/บทความแห่งความรักแม่/บุญส่งผล 
  15:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผ่าตัดสมองด้วยสมาธิ/บทความแห่งความรัก...แม่ /บุญส่งผล 
  18:32  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผ่าตัดสมองด้วยสมาธิ/บทความแห่งความรัก...แม่ /บุญส่งผล 
  21:17  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผ่าตัดสมองด้วยสมาธิ/บทความแห่งความรัก...แม่ /บุญส่งผล 
  10:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผ่าตัดสมองด้วยสมาธิ/บทความแห่งความรัก...แม่ /บุญส่งผล 
  25:81  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นั่งบนฟูกถูกกว่าผ่าตัด/บิ๊กบุญ/ภาพหลอนกับวจีกรรม 
  31:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นั่งบนฟูกถูกกว่าผ่าตัด/บิ๊กบุญ/ภาพหลอนกับวจีกรรม 
  25:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นั่งบนฟูกถูกกว่าผ่าตัด/บิ๊กบุญ/ภาพหลอนกับวจีกรรม 
  13:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นั่งบนฟูกถูกกว่าผ่าตัด/บิ๊กบุญ/ภาพหลอนกับวจีกรรม 
  32:18  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กฐินติณบาล/หยุดเท่านั้นถึงจะหยุด/เชื่อว่าตายแล้วสูญ 
  35:23  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กฐินติณบาล/หยุดเท่านั้นถึงจะหยุด/เชื่อว่าตายแล้วสูญ 
  8:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กฐินติณบาล/หยุดเท่านั้นถึงจะหยุด/เชื่อว่าตายแล้วสูญ 
  21:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กฐินติณบาล/หยุดเท่านั้นถึงจะหยุด/เชื่อว่าตายแล้วสูญ 
  30:10  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หลับหลอกๆ/ทุบขวดวันบวชลูก/นอกบุญเขต 
  23:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หลับหลอกๆ/ทุบขวดวันบวชลูก/นอกบุญเขต 
  17:17  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หลับหลอกๆ/ทุบขวดวันบวชลูก/นอกบุญเขต 
  20:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หลับหลอกๆ/ทุบขวดวันบวชลูก/นอกบุญเขต 
  32:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สมองสองซีก/อากาศผ่านบ่ได้/ภรรยาน้อย 
  37:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สมองสองซีก/อากาศผ่านบ่ได้/ภรรยาน้อย 
  17:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สมองสองซีก/อากาศผ่านบ่ได้/ภรรยาน้อย 
  27:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สมองสองซีก/อากาศผ่านบ่ได้/ภรรยาน้อย 
  33:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Alert &Relax หมอไม่ใช่หมอ 
  35:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Alert & Relax หมอไม่ใช่หมอ 
  34:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Alert & Relax หมอไม่ใช่หมอ 
  10:32  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Alert & Relax หมอไม่ใช่หมอ 
  24:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อย่าปฏิเสธความมืด/คู่แท้พรหมจรรย์ 
  25:14  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อย่าปฏิเสธความมืด/คู่แท้พรหมจรรย์ 
  19:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อย่าปฏิเสธความมืด/คู่แท้พรหมจรรย์ 
  13:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อย่าปฏิเสธความมืด/คู่แท้พรหมจรรย์ 
  32:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัศจรรย์ตะวันแก้ว/Ireland คุมเข้มสุรา/บริกรเหล้านรก 
  10:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัศจรรย์ตะวันแก้ว/Ireland คุมเข้มสุรา/บริกรเหล้านรก 
  32:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัศจรรย์ตะวันแก้ว/Ireland คุมเข้มสุรา/บริกรเหล้านรก 
  26:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัศจรรย์ตะวันแก้ว/Ireland คุมเข้มสุรา/บริกรเหล้านรก 
  31:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 3
 • เซียนกุ้งเลิกเลี้ยงกุ้ง/เทเหล้าลงเขา หมู่เฮาสว่างแล้ว 
  15:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เซียนกุ้งเลิกเลี้ยงกุ้ง/เทเหล้าลง หมู่เฮาสว่างแล้ว 
  11:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เซียนกุ้งเลิกเลี้ยงกุ้ง/เทเหล้าลงเขา หมู่เฮาสว่างแล้ว 
  33:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เซียนกุ้งเลิกเลี้ยงกุ้ง/เทเหล้าลงเขา หมู่เฮาสว่างแล้ว 
  28:22  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์ อิลาน ประธานกฐิน/พิษภัยการพนัน/เลี้ยงสัตว์เอาไว้ดูเล่น 
  26:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์ อิลาน ประธานกฐิน/พิษภัยการพนัน/เลี้ยงสัตว์เอาไว้ดูเล่น 
  19:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์ อิลาน ประธานกฐิน/พิษภัยการพนัน/เลี้ยงสัตว์เอาไว้ดูเล่น 
  24:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์ อิลาน ประธานกฐิน/พิษภัยการพนัน/เลี้ยงสัตว์เอาไว้ดูเล่น 
  30:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์ อิลาน ทำงานเป็นทีม/รีสอร์ทปลอดอบาย 
  10:32  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์ อิลาน ทำงานเป็นทีม/รีสอร์ทปลอดอบาย 
  10:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์ อิลาน ทำงานเป็นทีม/รีสอร์ทปลอดอบาย 
  25:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จาชัวร์ อิลาน ทำงานเป็นทีม/รีสอร์ทปลอดอบาย 
  13:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อยากหาย หยุดเห็น/บุญแรงขึ้น ๑๕ ค่ำ 
  9:18  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อยากหาย หยุดเห็น/บุญแรงขึ้น ๑๕ ค่ำ 
  19:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อยากหาย หยุดเห็น/บุญแรงขึ้น ๑๕ ค่ำ 
  19:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อยากหาย หยุดเห็น/บุญแรงขึ้น ๑๕ ค่ำ 
  13:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จันทร์ ๒ ดวง/ประธาน ปีติ สมาธิ อาฆาต 
  18:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จันทร์ ๒ ดวง/ประธานยอด ปีติ สมาธิ อาฆาต 
  29:45  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จันทร์ ๒ ดวง/ประธานยอด ปีติ สมาธิ อาฆาต 
  12:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จันทร์ ๒ ดวง/ประธานยอด ปีติ สมาธิ อาฆาต 
  37:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สูตรสำเร็จหยุดนิ่งเฉย ๓๐๐ ขวดเทรวดเดียว 
  12:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สูตรสำเร็จหยุดนิ่งเฉย ๓๐๐ ขวดเทรวดเดียว 
  40:09  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สูตรสำเร็จหยุดนิ่งเฉย ๓๐๐ ขวดเทรวดเดียว 
  28:42  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สูตรสำเร็จหยุดนิ่งเฉย ๓๐๐ ขวดเทรวดเดียว 
  40:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระครูผู้กล้ากองทัพธรรม/ครอบครัวช่างทอง 
  12:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระครูผู้กล้ากองทัพธรรม/ครอบครัวช่างทอง 
  27:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระครูผู้กล้ากองทัพธรรม/ครอบครัวช่างทอง 
  12:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระครูผู้กล้ากองทัพธรรม/ครอบครัวช่างทอง 
  38:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เคล็ดลับปรับใจ/นิวเจอร์ซี รวมพลัง กำจัดน้ำอุบาทว์ 
  24:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เคล็ดลับปรับใจ/นิวเจอร์ซี รวมพลัง กำจัดน้ำอุบาทว์ 
  24:45  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เคล็ดลับปรับใจ/นิวเจอร์ซี รวมพลัง กำจัดน้ำอุบาทว์ 
  23:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เคล็ดลับปรับใจ/นิวเจอร์ซี รวมพลัง กำจัดน้ำอุบาทว์ 
  37:11  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล