สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ฝันในฝันประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

ฝันในฝันประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 
ฝันในฝันประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
คุณภาพของสื่อ :
5 5


 • แผ่นที่ 1
 • หมั่นสังเกต ย่อมเห็นช่องทาง / ดูดสมบัติ ผลักวิบัติ / สุราพาสมองเสื่อม 
  19:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หมั่นสังเกต ย่อมเห็นช่องทาง / ดูดสมบัติ ผลักวิบัติ / สุราพาสมองเสื่อม 
  22:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หมั่นสังเกต ย่อมเห็นช่องทาง / ดูดสมบัติ ผลักวิบัติ / สุราพาสมองเสื่อม 
  19:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หมั่นสังเกต ย่อมเห็นช่องทาง / ดูดสมบัติ ผลักวิบัติ / สุราพาสมองเสื่อม 
  38:59  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ป้ายศิลาเปลี่ยนชีวิต / ลำบากเพราะทิฏฐิ 
  50:09  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ป้ายศิลาเปลี่ยนชีวิต / ลำบากเพราะทิฏฐิ 
  28:04  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ป้ายศิลาเปลี่ยนชีวิต / ลำบากเพราะทิฏฐิ 
  39:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หวงคือไล่ให้คือเรียก / อาตี๋ อาหมวย ช่วยกันเท / เผาบัญชีลูกหนี้ 
  57:28  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หวงคือไล่ให้คือเรียก / อาตี๋ อาหมวย ช่วยกันเท / เผาบัญชีลูกหนี้ 
  27:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หวงคือไล่ให้คือเรียก / อาตี๋ อาหมวย ช่วยกันเท / เผาบัญชีลูกหนี้ 
  35:42  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เป็นผู้ดูมิใช่ผู้กำกับ / เป็นพ่อค้าอย่ามุสา / บุญใหญ่บูชาเจดีย์ 
  39:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เป็นผู้ดูมิใช่ผู้กำกับ / เป็นพ่อค้าอย่ามุสา / บุญใหญ่บูชาเจดีย์ 
  38:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พุทธวิธีแก้จน / กตัญญู เครื่องหมายคนดี 
  27:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พุทธวิธีแก้จน / กตัญญู เครื่องหมายคนดี 
  45:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พุทธวิธีแก้จน / กตัญญู เครื่องหมายคนดี 
  8:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พุทธวิธีแก้จน / กตัญญู เครื่องหมายคนดี 
  32:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เอหิปัสสิโก / ม.เกษตรเขตปลอดสุรา 
  31:14  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เอหิปัสสิโก / ม.เกษตรเขตปลอดสุรา 
  40:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เอหิปัสสิโก / ม.เกษตรเขตปลอดสุรา 
  7:13  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เอหิปัสสิโก / ม.เกษตรเขตปลอดสุรา 
  31:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บุญพิเศษชาติละครั้ง / ปิดประตูนรกให้พ่อ 
  24:18  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บุญพิเศษชาติละครั้ง / ปิดประตูนรกให้พ่อ 
  45:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บุญพิเศษชาติละครั้ง / ปิดประตูนรกให้พ่อ 
  11:45  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บุญพิเศษชาติละครั้ง / ปิดประตูนรกให้พ่อ 
  28:28  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บอกตัวเองว่าใช่ / ดวงแก้วของคุณยาย 
  26:13  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บอกตัวเองว่าใช่ / ดวงแก้วของคุณยาย 
  16:09  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บอกตัวเองว่าใช่ / ดวงแก้วของคุณยาย 
  26:28  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระธรรมกายเป็นของสากล / ขี่หลังลา 
  38:39  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระธรรมกายเป็นของสากล / ขี่หลังลา 
  16:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระธรรมกายเป็นของสากล / ขี่หลังลา 
  24:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 2
 • สุดปลื้มยกยอดวิหารยาย / ๗ สีสะเก็ดข่าว สว. สะกิดใจ 
  31:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สุดปลื้มยกยอดวิหารยาย / ๗ สีสะเก็ดข่าว สว. สะกิดใจ 
  29:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มีให้ดู ก็ดูเรื่อยไป / ต้นแบบคนดีแห่งอมก๋อย / อากง "สัมมาอะระหัง" 
  21:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มีให้ดู ก็ดูเรื่อยไป / ต้นแบบคนดีแห่งอมก๋อย / อากง "สัมมาอะระหัง" 
  32:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มีให้ดู ก็ดูเรื่อยไป / ต้นแบบคนดีแห่งอมก๋อย / อากง "สัมมาอะระหัง" 
  24:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คิดไม่เห็น เห็นไม่คิด / เทเหล้าเผารอเก๊าะ / วิญญาณกัลยาณมิตร 
  22:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คิดไม่เห็น เห็นไม่คิด / เทเหล้าเผารอเก๊าะ / วิญญาณกัลยาณมิตร 
  19:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คิดไม่เห็น เห็นไม่คิด / เทเหล้าเผารอเก๊าะ / วิญญาณกัลยาณมิตร 
  30:18  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คิดไม่เห็น เห็นไม่คิด / เทเหล้าเผารอเก๊าะ / วิญญาณกัลยาณมิตร 
  11:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ความภูมิใจของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง 
  21:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ความภูมิใจของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง 
  43:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ดูละครภายใน / แมลงหลอกแมลงหลอน 
  44:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ดูละครภายใน / แมลงหลอกแมลงหลอน 
  19:57  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อุตลุตกับดวงแก้ว / ชาวบางซื่อเลิกถือสุรา / กลับดุสิตอย่างผู้นำบุญ 
  29:39  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อุตลุตกับดวงแก้ว / ชาวบางซื่อเลิกถือสุรา / กลับดุสิตอย่างผู้นำบุญ 
  28:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อุตลุตกับดวงแก้ว / ชาวบางซื่อเลิกถือสุรา / กลับดุสิตอย่างผู้นำบุญ 
  35:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บัวตูมบัวบาน / ทันรถด่วนขบวนสุดท้าย 
  37:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บัวตูมบัวบาน / ทันรถด่วนขบวนสุดท้าย 
  30:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บัวตูมบัวบาน / ทันรถด่วนขบวนสุดท้าย 
  27:44  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วันสว่าง / กลีบกุหลาบบาดดวงแก้ว / มีทรัพย์ ไร้บริวาร 
  25:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วันสว่าง / กลีบกุหลาบบาดดวงแก้ว / มีทรัพย์ ไร้บริวาร 
  20:10  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วันสว่าง / กลีบกุหลาบบาดดวงแก้ว / มีทรัพย์ ไร้บริวาร 
  41:59  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วันสว่าง / กลีบกุหลาบบาดดวงแก้ว / มีทรัพย์ ไร้บริวาร 
  27:32  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 3
 • สู่กระแสจักรภพ / นำฝรั่งเศสปฏิเสธสุรา / เผานั่งยาง 
  35:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สู่กระแสจักรภพ / นำฝรั่งเศสปฏิเสธสุรา / เผานั่งยาง 
  32:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สู่กระแสจักรภพ / นำฝรั่งเศสปฏิเสธสุรา / เผานั่งยาง 
  38:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หยุดนิ่งเฉยๆได้มั้ย / ยอดตำรวจคนดีศรีอยุธยา 
  39:06  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หยุดนิ่งเฉยๆได้มั้ย / ยอดตำรวจคนดีศรีอยุธยา 
  29:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หยุดนิ่งเฉยๆได้มั้ย / ยอดตำรวจคนดีศรีอยุธยา 
  20:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หยุดนิ่งเฉยๆได้มั้ย / ยอดตำรวจคนดีศรีอยุธยา 
  22:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • “สัมมาอะระหัง” ปรุงอาหารทิพย์ เตอแน ตาทองอินทร์ 
  27:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • “สัมมาอะระหัง” ปรุงอาหารทิพย์ เตอแน ตาทองอินทร์ 
  22:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • “สัมมาอะระหัง” ปรุงอาหารทิพย์ เตอแน ตาทองอินทร์ 
  38:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • “สัมมาอะระหัง” ปรุงอาหารทิพย์ เตอแน ตาทองอินทร์ 
  24:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ภาคภูมิใจชาวปากะยอ / มะเร็งหลอดเสียง 
  23:18  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ภาคภูมิใจชาวปากะยอ / มะเร็งหลอดเสียง 
  15:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ภาคภูมิใจชาวปากะยอ / มะเร็งหลอดเสียง 
  56:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ภาคภูมิใจชาวปากะยอ / มะเร็งหลอดเสียง 
  23:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ยอดเณรวัดบ้านขุน / พบผู้พิพากษาตัวจริง 
  23:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ยอดเณรวัดบ้านขุน / พบผู้พิพากษาตัวจริง 
  1:04:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ยอดเณรวัดบ้านขุน / พบผู้พิพากษาตัวจริง 
  25:39  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วันนี้ที่รอคอย / ภูฐานประหารบุหรี่ทั้งประเทศ 
  21:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วันนี้ที่รอคอย / ภูฐานประหารบุหรี่ทั้งประเทศ 
  26:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สบายๆ สม่ำเสมอ / ครูลั้วะ ทิ้งหัวเชื้อสุรา / ภุมมเทวาอาลัย 
  28:59  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สบายๆ สม่ำเสมอ / ครูลั้วะ ทิ้งหัวเชื้อสุรา / ภุมมเทวาอาลัย 
  38:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สบายๆ สม่ำเสมอ / ครูลั้วะ ทิ้งหัวเชื้อสุรา / ภุมมเทวาอาลัย 
  27:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มหาเจดีย์เมื่อวันวาน / ปราจีนแคล้วอบาย / มะเร็งในเม็ดเลือด 
  26:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มหาเจดีย์เมื่อวันวาน / ปราจีนแคล้วอบาย / มะเร็งในเม็ดเลือด 
  14:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มหาเจดีย์เมื่อวันวาน / ปราจีนแคล้วอบาย / มะเร็งในเม็ดเลือด 
  20:15  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล