สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ฝันในฝันประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ฝันในฝันประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 
คุณภาพของสื่อ :
4 5


 • แผ่นที่ 1
 • 01_01_1Think global act local 
  10:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 02_01_2Think global act local 
  27:28  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 03_02_1หลักวิชา ๔ ส. ขายเคมีเกษตรเหตุแห่งอายุสั้น 
  50:22  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 04_02_2หลักวิชา ๔ ส. ขายเคมีเกษตรเหตุแห่งอายุสั้น 
  20:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 05_03_1วันสวิสซ์สว่าง เธอเหมือนตกนรกทั้งเป็น 
  41:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 06_03_2วันสวิสซ์สว่าง เธอเหมือนตกนรกทั้งเป็น 
  26:25  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 07_03_3วันสวิสซ์สว่าง เธอเหมือนตกนรกทั้งเป็น 
  05:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 08_03_4วันสวิสซ์สว่าง เธอเหมือนตกนรกทั้งเป็น 
  28:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 09_04_1ม.ขอนแก่นทุบสุรารื้อขุม ๕ มะเร็งตับถามหา แม้ไม่ดื่มส 
  52:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 10_04_2ม.ขอนแก่นทุบสุรารื้อขุม ๕ มะเร็งตับถามหา แม้ไม่ดื่มส 
  07:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 11_04_3ม.ขอนแก่นทุบสุรารื้อขุม ๕ มะเร็งตับถามหา แม้ไม่ดื่มส 
  25:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 12_06_1บวชเพื่อพระนิพพาน ชาวผักไห่ประกาศชัยต่อสุรา เมื่อทอ 
  40:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 13_06_2บวชเพื่อพระนิพพาน ชาวผักไห่ประกาศชัยต่อสุรา เมื่อทอ 
  05:06  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 14_06_3บวชเพื่อพระนิพพาน ชาวผักไห่ประกาศชัยต่อสุรา เมื่อทอ 
  20:06  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 15_06_4บวชเพื่อพระนิพพาน ชาวผักไห่ประกาศชัยต่อสุรา เมื่อทอ 
  29:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 16_07_1นักศึกษาความจริง..นักศึกษาที่แท้จริง 
  19:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 17_07_2นักศึกษาความจริง..นักศึกษาที่แท้จริง 
  17:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 18_07_3นักศึกษาความจริง..นักศึกษาที่แท้จริง 
  21:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 19_07_4นักศึกษาความจริง..นักศึกษาที่แท้จริง 
  16:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 20_08_1กิจของพระบวชใหม่ บ.ปาธัชหันหลังให้อบาย 
  17:25  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 21_08_2กิจของพระบวชใหม่ บ.ปาธัชหันหลังให้อบาย 
  22:51  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 22_08_3กิจของพระบวชใหม่ บ.ปาธัชหันหลังให้อบาย 
  19:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 23_08_4 กิจของงพระบวชใหม่ บ.ปาธัชหันหลังให้อบาย 
  21:00  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 24_09_1คุณยายคลายกังขา เปิดประตูสวรรค์ให้พ่อ 
  46:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 25_09_2คุณยายคลายกังขา เปิดประตูสวรรค์ให้พ่อ 
  13:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 26_09_3คุณยายคลายกังขา เปิดประตูสวรรค์ให้พ่อ 
  11:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 27_10_1วันมหาปวารณา น้องนางบ้านนาบูชากายมนุษย์ 
  35:06  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 28_10_2วันมหาปวารณา น้องนางบ้านนาบูชากายมนุษย์ 
  32:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 29_10_3วันมหาปวารณา น้องนางบ้านนาบูชากายมนุษย์ 
  15:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 2
 • 01_11_1หนังลุงโนราห์ สวนกระแสเทศกาลเบียร์ ภูติ ผี ปีศาจ 
  18:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 02_11_2หนังลุงโนราห์ สวนกระแสเทศกาลเบียร์ ภูติ ผี ปีศาจ 
  30:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 03_11_3หนังลุงโนราห์ สวนกระแสเทศกาลเบียร์ ภูติ ผี ปีศาจ 
  29:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 04_13_1บั้งไฟพญานาค จุฬาฯลาทีสุรา ไวรัสมรณะ 
  30:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 05_13_2บั้งไฟพญานาค จุฬาฯลาทีสุรา ไวรัสมรณะ 
  18:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 06_13_3 บั้งไฟพยานาค จุฬาฯ ลาทีสุรา ไวรัสมรณะ 
  25:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 07_13_4บั้งไฟพญานาค จุฬาฯลาทีสุรา ไวรัสมรณะ 
  14:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 08_13_5บั้งไฟพญานาค จุฬาฯลาทีสุรา ไวรัสมรณะ 
  15:10  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 09_14_1นาคราชปรารณนาพุทธภูมิ ทวีกิจทุกสาขารวมใจเทสุรา หัวเรา 
  57:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 10_14_2นาคราชปรารถนาพุทธภูมิ ทวีกิจทุกสาขารวมใจเทสุรา หัวเ 
  23:59  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 11_14_3นาคราชปรารถนาพุทธภูมิ ทวีกิจทุกสาขารวมใจเทสุรา หัวเ 
  19:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 12_15_1บั้งไฟพุทธบูชา Think of world รักต่างศาสนา 
  25:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 13_15_2บั้งไฟพุทธบูชา Think of world รักต่างศาสนา 
  46:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 14_15_3บั้งไฟพุทธบูชา Think of world รักต่างศาสนา 
  12:04  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 15_15_4บั้งไฟพุทธบูชา Think of world รักต่างศาสนา 
  14:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 16_16_1พุทธานุภาพเปิดโลก(๑... 
  63:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 17_16_2พุทธานุภาพเปิดโลก(๑.. 
  18:42  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 18_16_3พุทธานุภาพเปิดโลก(๑) คนไทยหัวใจไร้สารพิษ ชานนท์คือต 
  13:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 19_16_4พุทธานุภาพเปิดโลก(๑) คนไทยหัวใจไร้สารพิษ ชานนท์และต 
  11:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 20_17_1พุทธานุภาพเปิดโลก(๒) พี่เมีย น้องเมีย 
  15:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 21_17_2พุทธานุภาพเปิดโลก(๒) พี่เมีย น้องเมีย 
  57:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 22_17_3พุทธานุภาพเปิดโลก(๒) พี่เมีย น้องเมีย 
  13:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 23_17_4พุทธานุภาพเปิดโลก(๒) พี่เมีย น้องเมีย 
  25:23  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 24_17_5พุทธานุภาพเปิดโลก(๒) พี่เมีย น้องเมีย 
  08:27  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 25_18_1พุทธานุภาพเปิดโลก(๓) เทเหล้าฯ ฉลอง ๗๐ ปีแม่โจ้ สัม 
  37:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 26_18_2พุทธานุภาพเปิดโลก(๓) เทเหล้าฯ ฉลอง ๗๐ ปีแม่โจ้ สัม 
  49:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 27_18_3พุทธานุภาพเปิดโลก(๓) เทเหล้าฯ ฉลอง ๗๐ ปีแม่โจ้ สัม 
  16:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 28_18_4พุทธานุภาพเปิดโลก(๓) เทเหล้าฯ ฉลอง ๗๐ ปีแม่โจ้ สัม 
  13:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 29_18_5พุทธานุภาพเปิดโลก(๓) เทเหล้าฯ ฉลอง ๗๐ ปีแม่โจ้ สัม 
  09:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 30_20_1“กฐิน” ชื่อนี้มีความหมาย มะเร็งที่ไม่เจ็บปวด 
  19:32  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 31_20_2“กฐิน” ชื่อนี้มีความหมาย มะเร็งที่ไม่เจ็บปวด 
  29:04  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 32_20_3“กฐิน” ชื่อนี้มีความหมาย มะเร็งที่ไม่เจ็บปวด 
  26:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 33_20_4“กฐิน” ชื่อนี้มีความหมาย มะเร็งที่ไม่เจ็บปวด 
  39:09  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 3
 • 01_21_1จีวรพระ ล้ำสมัยเหนือกาลเวลา เคล็ดวิธีแก้กรรม เคารพทา 
  16:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 02_21_2จีวรพระ ล้ำสมัยเหนือกาลเวลา เคล็ดวิธีแก้กรรม เคารพทา 
  38:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 03_21_3จีวรพระ ล้ำสมัยเหนือกาลเวลา เคล็ดวิธีแก้กรรม เคารพทา 
  13:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 04_21_4จีวรพระ ล้ำสมัยเหนือกาลเวลา เคล็ดวิธีแก้กรรม เคารพทา 
  24:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 05_22_1“กฐิน” ชื่อนี้มีที่มา เขตวัฒนาใจพัฒนา รากษสผู้ปวดร้ 
  20:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 06_22_2“กฐิน” ชื่อนี้มีที่มา เขตวัฒนาใจพัฒนา รากษสผู้ปวดร้ 
  21:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 07_22_3“กฐิน” ชื่อนี้มีที่มา เขตวัฒนาใจพัฒนา รากษสผู้ปวดร้ 
  24:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 08_22_4“กฐิน” ชื่อนี้มีที่มา เขตวัฒนาใจพัฒนา รากษสผู้ปวดร้ 
  16:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 09_22_5“กฐิน” ชื่อนี้มีที่มา เขตวัฒนาใจพัฒนา รากษสผู้ปวดร้ 
  14:39  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 10_23_1เครื่องประดับมหาลัดดาปสาธน์ โกหกเป็นอาจิณ 
  54:27  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 11_23_2เครื่องประดับมหาลัดดาปสาธน์ โกหกเป็นอาจิณ 
  10:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 12_23_3เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ โกหกเป็นอาจิณ 
  24:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 13_24_1เกียรติยศชาติสุดท้าย เอหิภิกขุอุปสัมปทา ไม้ป่าเดียวก 
  74:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 14_24_2เกียรติยศชาติสุดท้าย เอหิภิกขุอุปสัมปทา ไม้ป่าเดียวก 
  18:27  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 15_24_3เกียรติยศชาติสุดท้าย เอหิภิกขุอุปสัมปทา ไม้ป่าเดียวก 
  22:39  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 16_25_1อยากจน จึงยากจน อดทนเพื่อจนยาก เลี้ยงพ่อแม่มาแต่อดี 
  42:06  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 17_25_2อยากจน จึงยากจน อดทนเพื่อจนยาก เลี้ยงพ่อแม่มาแต่อดี 
  27:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 18_25_3อยากจน จึงยากจน อดทนเพื่อจนยาก เลี้ยงพ่อแม่มาแต่อดี 
  12:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 19_25_4อยากจน จึงยากจน อดทนเพื่อจนยาก เลี้ยงพ่อแม่มาแต่อดี 
  13:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 20_27_1ลาสิกขาทั้งน้ำตา 
  23:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 21_28_1ฮุบกิจการหุ้นส่วน บุญนำพาไปเป็นพระราชา 
  37:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 22_28_2ฮุบกิจการหุ้นส่วน บุญนำพาไปเป็นพระราชา 
  40:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 23_29_1โรงงานระเบิด ต้นกัลปพฤกษ์สารพัดนึก 
  14:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 24_29_2โรงงานระเบิด ต้นกัลปพฤกษ์สารพัดนึก 
  16:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 25_29_3โรงงานระเบิด ต้นกัลปพฤกษ์สารพัดนึก 
  42:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 26_30_1ยาพิษ..เหตุแห่งมะเร็ง อธิษฐานอาราธนาเนื้อนาบุญ ยากจ 
  13:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 27_30_2ยาพิษ..เหตุแห่งมะเร็ง อธิษฐานอาราธนาเนื้อนาบุญ ยากจ 
  08:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 28_30_3ยาพิษ..เหตุแห่งมะเร็ง อธิษฐานอาราธนาเนื้อนาบุญ ยากจ 
  35:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 29_30_4ยาพิษ..เหตุแห่งมะเร็ง อธิษฐานอาราธนาเนื้อนาบุญ ยากจ 
  09:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 30_30_5ยาพิษ..เหตุแห่งมะเร็ง อธิษฐานอาราธนาเนื้อนาบุญ ยากจ 
  21:28  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 31_31_1วันเลิกทาสสิ่งเสพติด ป่วยแต่กายใจไม่ป่วย ๒ เศรษฐีต่ 
  22:00  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 32_31_2วันเลิกทาสสิ่งเสพติด ป่วยแต่กายใจไม่ป่วย ๒ เศรษฐีต่ 
  14:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 33_31_3วันเลิกทาสสิ่งเสพติด ป่วยแต่กายใจไม่ป่วย ๒ เศรษฐีต่ 
  16:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 34_31_4วันเลิกทาสสิ่งเสพติด ป่วยแต่กายใจไม่ป่วย ๒ เศรษฐีต่ 
  17:43  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล