สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ฝันในฝันประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ฝันในฝันประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 
คุณภาพของสื่อ :
3 3


 • แผ่นที่ 1
 • ม.รามเทเหล้าหน้าพ่อขุน / สมาธิสั้น / ไขกังขาให้พ่อตาวิสาขา 
  31:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ม.รามเทเหล้าหน้าพ่อขุน / สมาธิสั้น / ไขกังขาให้พ่อตาวิสาขา 
  30:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ม.รามเทเหล้าหน้าพ่อขุน / สมาธิสั้น / ไขกังขาให้พ่อตาวิสาขา 
  25:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ม.รามเทเหล้าหน้าพ่อขุน / สมาธิสั้น / ไขกังขาให้พ่อตาวิสาขา 
  17:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ม.รามเทเหล้าหน้าพ่อขุน / สมาธิสั้น / ไขกังขาให้พ่อตาวิสาขา 
  23:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หมู่บ้านภุมมเทวาชาวพุทธ / วิสาขา มิคารมารดา 
  47:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หมู่บ้านภุมมเทวาชาวพุทธ / วิสาขา มิคารมารดา 
  14:44  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หมู่บ้านภุมมเทวาชาวพุทธ / วิสาขา มิคารมารดา 
  21:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • หมู่บ้านภุมมเทวาชาวพุทธ / วิสาขา มิคารมารดา 
  23:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พนักงานแจกไพ่ / เครื่องประดับฆนมัฏฐกะ 
  52:59  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พนักงานแจกไพ่ / เครื่องประดับฆนมัฏฐกะ 
  17:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พนักงานแจกไพ่ / เครื่องประดับฆนมัฏฐกะ 
  33:27  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เทเหล้าสุพรรณบุรี / กุมารทองหนีมาเกิด / กำลัง ๕ ช้างสาร 
  53:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เทเหล้าสุพรรณบุรี / กุมารทองหนีมาเกิด / กำลัง ๕ ช้างสาร 
  18:00  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เทเหล้าสุพรรณบุรี / กุมารทองหนีมาเกิด / กำลัง ๕ ช้างสาร 
  21:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เทเหล้าสุพรรณบุรี / กุมารทองหนีมาเกิด / กำลัง ๕ ช้างสาร 
  18:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เริ่มที่พ่อ ก่อที่แม่ อุแว้ที่เรา / อ่างทองหักดิบดินแดนสุรา / แม่ทวิภพของกุมารทอง 
  44:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เริ่มที่พ่อ ก่อที่แม่ อุแว้ที่เรา / อ่างทองหักดิบดินแดนสุรา / แม่ทวิภพของกุมารทอง 
  13:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เริ่มที่พ่อ ก่อที่แม่ อุแว้ที่เรา / อ่างทองหักดิบดินแดนสุรา / แม่ทวิภพของกุมารทอง 
  22:06  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มัวทำมาหากิน / นมวิทยาธร / วัดบุพพาราม 
  42:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มัวทำมาหากิน / นมวิทยาธร / วัดบุพพาราม 
  16:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มัวทำมาหากิน / นมวิทยาธร / วัดบุพพาราม 
  20:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มัวทำมาหากิน / นมวิทยาธร / วัดบุพพาราม 
  14:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ขนคิ้วและปานแดง / ผ้าเช็ดเท้าหน้าบุพพาราม 
  49:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ขนคิ้วและปานแดง / ผ้าเช็ดเท้าหน้าบุพพาราม 
  13:32  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ขนคิ้วและปานแดง / ผ้าเช็ดเท้าหน้าบุพพาราม 
  25:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ขนคิ้วและปานแดง / ผ้าเช็ดเท้าหน้าบุพพาราม 
  18:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วัดก็เข้า เหล้าก็กิน / บุตรบุญธรรมภุมมเทวา / วิสาขารำพึง 
  06:06  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วัดก็เข้า เหล้าก็กิน / บุตรบุญธรรมภุมมเทวา / วิสาขารำพึง 
  13:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วัดก็เข้า เหล้าก็กิน / บุตรบุญธรรมภุมมเทวา / วิสาขารำพึง 
  22:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วัดก็เข้า เหล้าก็กิน / บุตรบุญธรรมภุมมเทวา / วิสาขารำพึง 
  33:32  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กุมารทองหนูแดง / ยอดปรารถนาของนางวิสาขา 
  27:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กุมารทองหนูแดง / ยอดปรารถนาของนางวิสาขา 
  16:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กุมารทองหนูแดง / ยอดปรารถนาของนางวิสาขา 
  33:18  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กุมารทองหนูแดง / ยอดปรารถนาของนางวิสาขา 
  25:39  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 2
 • บุรีรัมย์ควันหมดงดบุหรี่ / แฟนของกุมารทองหนูแดง 
  20:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บุรีรัมย์ควันหมดงดบุหรี่ / แฟนของกุมารทองหนูแดง 
  19:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บุรีรัมย์ควันหมดงดบุหรี่ / แฟนของกุมารทองหนูแดง 
  33:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ร้อยเอ็ดห่างไกลยาเสพติด / ผีถ้วยแก้ว / พร ๘ ประการ 
  15:25  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ร้อยเอ็ดห่างไกลยาเสพติด / ผีถ้วยแก้ว / พร ๘ ประการ 
  16:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ร้อยเอ็ดห่างไกลยาเสพติด / ผีถ้วยแก้ว / พร ๘ ประการ 
  30:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ร้อยเอ็ดห่างไกลยาเสพติด / ผีถ้วยแก้ว / พร ๘ ประการ 
  18:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คนดีศรีนครสวรรค์ / สร้อยทวาราวดี / ไร้รักก็ไร้ทุกข์ 
  32:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คนดีศรีนครสวรรค์ / สร้อยทวาราวดี / ไร้รักก็ไร้ทุกข์ 
  17:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คนดีศรีนครสวรรค์ / สร้อยทวาราวดี / ไร้รักก็ไร้ทุกข์ 
  19:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คนดีศรีนครสวรรค์ / สร้อยทวาราวดี / ไร้รักก็ไร้ทุกข์ 
  24:57  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Komtech เยาวชนต้นแบบ / กุมารทองเมืองสุพรรณ / สร้อยทวาราวดี 
  19:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Komtech เยาวชนต้นแบบ / กุมารทองเมืองสุพรรณ / สร้อยทวาราวดี 
  10:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Komtech เยาวชนต้นแบบ / กุมารทองเมืองสุพรรณ / สร้อยทวาราวดี 
  23:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Komtech เยาวชนต้นแบบ / กุมารทองเมืองสุพรรณ / สร้อยทวาราวดี 
  17:31  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กุมารีทอง / พุทธานุภาพกลับใจหญิงขี้เมา ๕๐๐ 
  25:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กุมารีทอง / พุทธานุภาพกลับใจหญิงขี้เมา ๕๐๐ 
  14:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กุมารีทอง / พุทธานุภาพกลับใจหญิงขี้เมา ๕๐๐ 
  10:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กุมารีทอง / พุทธานุภาพกลับใจหญิงขี้เมา ๕๐๐ 
  22:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นักเรียนรุ่นใหม่จัดเทเหล้า / จอมคาถา / อุโบสถศีล ๓ ประเภท 
  24:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นักเรียนรุ่นใหม่จัดเทเหล้า / จอมคาถา / อุโบสถศีล ๓ ประเภท 
  22:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นักเรียนรุ่นใหม่จัดเทเหล้า / จอมคาถา / อุโบสถศีล ๓ ประเภท 
  30:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นักเรียนรุ่นใหม่จัดเทเหล้า / จอมคาถา / อุโบสถศีล ๓ ประเภท 
  11:59  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Alternative Drinks / ลูกกรอกกายสิทธิ์ 
  32:22  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Alternative Drinks / ลูกกรอกกายสิทธิ์ 
  09:42  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Alternative Drinks / ลูกกรอกกายสิทธิ์ 
  19:04  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Alternative Drinks / ลูกกรอกกายสิทธิ์ 
  13:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • Alternative Drinks / ลูกกรอกกายสิทธิ์ 
  12:23  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 3
 • วาทกรรม / เลี้ยงนางตะเคียน / วิมานผู้อนุโมทนาบุญ 
  28:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วาทกรรม / เลี้ยงนางตะเคียน / วิมานผู้อนุโมทนาบุญ 
  51:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วาทกรรม / เลี้ยงนางตะเคียน / วิมานผู้อนุโมทนาบุญ 
  13:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วาทกรรม / เลี้ยงนางตะเคียน / วิมานผู้อนุโมทนาบุญ 
  17:44  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แด่พระผู้ยืนหยัดรักษาพระศาสนา / โกหกพ่อแม่เป็นอาจิณ 
  22:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แด่พระผู้ยืนหยัดรักษาพระศาสนา / โกหกพ่อแม่เป็นอาจิณ 
  52:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แด่พระผู้ยืนหยัดรักษาพระศาสนา / โกหกพ่อแม่เป็นอาจิณ 
  09:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ไม่เชื่อนรกสวรรค์ / บัณฑิตย่อมทำบุญบ่อยๆ 
  28:10  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ไม่เชื่อนรกสวรรค์ / บัณฑิตย่อมทำบุญบ่อยๆ 
  06:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ไม่เชื่อนรกสวรรค์ / บัณฑิตย่อมทำบุญบ่อยๆ 
  12:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ไม่เชื่อนรกสวรรค์ / บัณฑิตย่อมทำบุญบ่อยๆ 
  08:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ไม่เชื่อนรกสวรรค์ / บัณฑิตย่อมทำบุญบ่อยๆ 
  06:18  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทิฏฐิมานะข้ามชาติ / อนาถบิณฑิกเศรษฐี 
  16:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทิฏฐิมานะข้ามชาติ / อนาถบิณฑิกเศรษฐี 
  04:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทิฏฐิมานะข้ามชาติ / อนาถบิณฑิกเศรษฐี 
  22:27  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทิฏฐิมานะข้ามชาติ / อนาถบิณฑิกเศรษฐี 
  09:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คนดีศรีแปดริ้ว / ตัวนิ้วเป็นเดิมพัน / ข่าวพระพุทธเจ้าบังเกิด 
  07:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คนดีศรีแปดริ้ว / ตัวนิ้วเป็นเดิมพัน / ข่าวพระพุทธเจ้าบังเกิด 
  10:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คนดีศรีแปดริ้ว / ตัวนิ้วเป็นเดิมพัน / ข่าวพระพุทธเจ้าบังเกิด 
  17:28  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คนดีศรีแปดริ้ว / ตัวนิ้วเป็นเดิมพัน / ข่าวพระพุทธเจ้าบังเกิด 
  19:45  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คู่อริเก่ามาเป็นสามี / การก้าวไปฟังธรรม การก้าวที่ประเสริฐ 
  25:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คู่อริเก่ามาเป็นสามี / การก้าวไปฟังธรรม การก้าวที่ประเสริฐ 
  09:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คู่อริเก่ามาเป็นสามี / การก้าวไปฟังธรรม การก้าวที่ประเสริฐ 
  33:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คู่อริเก่ามาเป็นสามี / การก้าวไปฟังธรรม การก้าวที่ประเสริฐ 
  16:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มีนบุรีสามัคคีเทเหล้า / มนต์ดำ / ท่านเศรษฐีบรรลุธรรม 
  18:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มีนบุรีสามัคคีเทเหล้า / มนต์ดำ / ท่านเศรษฐีบรรลุธรรม 
  19:45  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มีนบุรีสามัคคีเทเหล้า / มนต์ดำ / ท่านเศรษฐีบรรลุธรรม 
  21:18  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มีนบุรีสามัคคีเทเหล้า / มนต์ดำ / ท่านเศรษฐีบรรลุธรรม 
  28:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อดีตตลกหลวง / ภัตตาหารมื้อแรกของท่านเศรษฐี 
  19:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อดีตตลกหลวง / ภัตตาหารมื้อแรกของท่านเศรษฐี 
  26:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อดีตตลกหลวง / ภัตตาหารมื้อแรกของท่านเศรษฐี 
  25:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อดีตตลกหลวง / ภัตตาหารมื้อแรกของท่านเศรษฐี 
  23:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ปฏิทินทอง / ครั้งแรกของโลก พุทธอิสลามรวมใจเทเหล้า 
  47:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ปฏิทินทอง / ครั้งแรกของโลก พุทธอิสลามรวมใจเทเหล้า 
  21:48  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล