สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ ๑๕

โอวาทหลวงพ่อพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 
คุณภาพของสื่อ :
17 13


 • แผ่นที่ 1
 • 01ไม่มีสุขใดเสมอเหมือน 101 เช้า 19 ก.พ. 49 
  18:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 02 สุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มี 101 เช้า 26 ก.พ. 49 
  17:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 03 ความเพลินที่ประกอบด้วยปัญญา 101 บ่าย 26 ก.พ. 49 (2) 
  14:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 04 ทางมรรคผลนิพพาน101 เช้า 5 มิ.ค. 49 
  22:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 05 ชีวิตที่มีแก่นสาร 101 เช้า 12 มิ.ค. 49 
  17:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 06 ถูกหลักวิชชาไหม 101 บ่าย 12 มิ.ค. 49 
  16:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 07 โลกุตรธรรมเก้า เช้า 19 มิ.ค. 49 
  19:00  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 08 ที่ระลึกอันแท้จริง 101 เช้า 9เม.ย. 49 
  42:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 09 เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ได้ทุกคน101 บ่าย 9 เม.ย. 49 
  24:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 10 วิชชา ๓ ความรู้ที่สอนให้ดับทุกข์101 เช้า 16 เม.ย 49 
  19:28  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 11 ความตายไม่มีนิมิตหมาย101 บ่าย 16 เม.ย 49 
  24:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 12 ให้หมั่นตามตรึกระลึกนึกถึงบุญ101 เช้า 23 เม.ย 49 
  15:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 13 แก่นสารของชีวิตอยู่ที่หยุดนิ่ง 101 บ่าย 23 เม.ย 49 
  30:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 14 สุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่ง 30 เม.ย. 49 เช้า 
  19:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 15 หยุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต 101 บ่าย 30 เม.ย 49 
  28:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 16 นิพพานเป็นเยี่ยม 101 เช้า 7 พ.ค. 49 
  33:23  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 17 กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 101บ่าย 7 พ.ค. 49 
  33:13  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 18 วันวิสาขบูชาเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า101 เช้า 12 พ.ค. 49 
  33:04  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 19 วันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 101 บ่าย 12 พ.ค. 49 
  13:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 20 บุญใหญ่ส่งผลต่อเนื่องในเมืองมนุษย์101 บ่าย 14 พ.ค. 49 
  27:17  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล