สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ ๒๗

รวมพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 
คุณภาพของสื่อ :
11 11


 • แผ่นที่ 1
 • เราโชคดีที่เกิดเป็นชาวพุทธ อา.๔ ต.ค. ๕๒ (ภาคเช้า) 
  40:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ต้นทางสู่อายตนนิพพาน อา. ๑๑ ต.ค. ๕๒ (ภาคเช้า) 
  16:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ถูกส่วนได้ ต้องทำถูกต้อง อา. ๒๕ ต.ค. ๕๒ (ภาคบ่าย) 
  27:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ฝึกหนักอย่างถูกหลัก อา. ๑ พ.ย. ๕๒ (ภาคเช้า) 
  29:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คนมีบุญมากกับคนมีบุญน้อย อา. ๘ พ.ย. ๕๒ (ภาคบ่าย) 
  20:22  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผู้มีบุญมาก อา. ๑๕ พ.ย. ๕๒ (ภาคบ่าย) 
  28:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การเข้าถึงธรรมประเสริฐอย่างยิ่ง อา. ๒๙ พ.ย. ๕๒ (ภาคเช้า) 
  22:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อายุพระศาสนา อา. ๒๙ พ.ย. ๕๒ (ภาคบ่าย) 
  23:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ธัมโมปทีโป อา. ๖ ธ.ค. ๕๒ (ภาคเช้า) 
  44:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กำไรชีวิต อา. ๖ ธ.ค. ๕๒ (ภาคบ่าย) 
  30:32  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เด็กดี V-Star ความหวังของโลกในอนาคต ส. ๑๒ ธ.ค. ๕๒ (ภาคเย็น) 
  17:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต อา. ๑๓ ธ.ค. ๕๒ (ภาคเช้า) 
  22:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สุขไม่มีประมาณ อา. ๑๓ ธ.ค. ๕๒ (ภาคเช้า) 
  33:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ตำแหน่งที่พญามารบังคับไม่ได้ อา. ๒๐ ธ.ค. ๕๒ (ภาคเช้า) 
  24:51  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระพี่เลี้ยงต้นบุญต้นแบบ อา. ๒๗ ธ.ค. ๕๒ (ภาคบ่าย) 
  25:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นิวรณ์ ๕ เครื่องมือพญามาร อา. ๓ ม.ค. ๕๓ (ภาคเช้า) 
  38:10  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สมาธิเป็นหัวใจของชีวิต อา. ๑๐ ม.ค. ๕๓ (ภาคเช้า) 
  34:17  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ความสำคัญของพระพี่เลี้ยง อา. ๑๐ ม.ค. ๕๓ (ภาคบ่าย) 
  18:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ชีวิตเกิดมาเพื่อการเข้าถึงธรรม อา. ๑๗ ม.ค. ๕๓ (ภาคเช้า) 
  27:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การเห็นภายใน อา. ๑๗ ม.ค. ๕๓ (ภาคบ่าย) 
  22:58  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล