สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ (แผ่นที่ ๑-๔)

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาถ่ายทอดเรื่องราวธรรมะ ความจริงของชีวิตที่เข้าใจง่ายตามแบบฉบับของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา บันทึกเรื่องราวทุกรอยยิ้ม ทุกเสียงหัวเราะ ตั้งแต่เข้าเรียนกระทั่งเลิกเรียนวิชชาชีวิต...ทุกครั้งที่คุณทบทวนจะยิ่งทำให้คุณมีความสุข..

 
ราคา 60 บาท วิธีจัดส่ง
คุณภาพของสื่อ :
17 9


 • แผ่นที่ 1
 • ข้อปฏิบัติของธุดงควัตรข้อที่ ๑-๖ 
  35:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บรรยากาศวันแรก การเดินธุดงค์ธรรมชัย 
  41:22  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ณ แดนประสูติ 
  45:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ขอมีส่วนในบุญกับคณะพระธุดงค์ตลอดเส้นทาง 
  24:09  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อานิสงส์การถือธุดงควัตร (ภาคพิเศษ) ๑ 
  17:10  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๒ 
  41:14  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ๕ 
  32:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อานิสงส์การถือธุดงควัตร (ภาคพิเศษ) ๑ (ต่อ) 
  20:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๓ 
  39:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ๖ 
  13:22  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อานิสงส์การถือธุดงควัตร (ภาคพิเศษ) ๒ 
  08:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๔ 
  59:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ๗ 
  28:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๔ (ต่อ) 
  36:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๕ 
  24:17  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ข้อปฏิบัติของธุดงควัตรข้อที่ ๗-๘ 
  29:44  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๕ (ต่อ) 
  50:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ๘ 
  09:22  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ข้อปฏิบัติของธุดงควัตรข้อที่ ๙ 
  06:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • จดหมายจากพระธรรมทายาทนานาชาติ 
  33:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 2
 • อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ๙ 
  14:22  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ผ้าป่าสัมฤทธิ์ เด็กดีวีสตาร์ 
  19:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๖ และ ๗ 
  01:06:06  นาที
  download ลงเครื่อง
 •  
  16:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ๑๐ 
  06:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๘,๙ และ ๑๐ 
  58:14  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ๑๐ (ต่อ) 
  19:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เด็กดีวีสตาร์ จ.ขอนแก่น ฟื้นฟูวัดร้าง 
  26:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๑๑ 
  46:45  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ข้อปฏิบัติของธุดงควัตรข้อที่ ๑๐-๑๒ 
  30:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ 
  34:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๑๒ 
  39:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เด็กดีวีสตาร์ ปั่นจักรยานคารวานความดี 
  48:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๑๓ 
  53:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เพลง Change the World โดยเด็กดี V-Star 
  42:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ 
  28:06  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๓ วัดโบสถ์บน 
  43:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 3
 • อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ๑๑ 
  18:51  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บรรพชาสามเณรบังกลาเดส 
  34:42  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๑๕ และ ๑๖ 
  41:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เด็กดี V-Star ร่วมใจพัฒนาวัดหลังน้ำท่วม 
  49:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๑๗ 
  43:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • V-Star ร้องเพลง Change the World 
  46:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๑๗ และ ๑๘ 
  58:52  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กุหลาบนานาชาติ ปูลาดบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ 
  20:59  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ๑๑ (ต่อ) 
  27:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๑๙ 
  54:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กุหลาบนานาชาติ ตอนที่ ๒ 
  30:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ฮ่องกง วี-สตาร์ พลังแห่งสันติภาพ 
  45:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๑๙ และ ๒๐ 
  38:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กุหลาบนานาชาติ ตอนที่ ๓ 
  14:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ๑๒ 
  17:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • V-Star จากโรงเรียนบ้านเลโคะ จ.แม่ฮ่องสอน 
  41:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๒๑ และ ๒๒ 
  37:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 4
 • อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ๑๓ 
  35:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การจัดระบบหมู่ เด็กดี V-Star 
  28:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๒๓ 
  01:07:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ๑๓ (ต่อ) 
  28:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ฐานกิจกรรม เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 
  25:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๒๔ 
  54:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วัดพระธรรมกายพร้อม ต้อนรับเด็กดี V-Star 
  49:17  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ธุดงค์ธรรมชัยความปลื้มไม่มีวันสิ้นสุด 
  01:00:18  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ฉลองชัย ชิตังเม V-Star ครั้งที่ ๖ 
  40:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อานิสงส์การถือธุดงควัตร (ภาคพิเศษ) ๓ 
  15:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ความปลื้มปีติ จากหลวงตาปุญญสันโต 
  33:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ความประทับใจ จากงาน V-Star ครั้งที่ ๖ 
  46:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อุทิศชีวิตสานฝันพระพ่อและมหาปูชนียาจารย์ 
  52:57  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล