สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
สวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย

01 ทำวัตรเช้า 02 ทำวัตรเย็น 03 เจ็ดตำนาน 04 สิบสองตำนาน 05 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 06 อนัตตลักขณสูตร 07 อาิทตตปริยาย 08 สติปัฎฐานปาฐสูตร 09 เมตตานิสังสสุตตปาฐสูตร 10 สวดแจงพระวินัย 11 พระอภิธรรม 12 มาติกา 13 ธัมมนิยาม 14 บทให้พร 15 มงคลจักรวาลใหญ่ 16 บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย 17 บทสวดสนภัญญะสรรเสริญพระธรรมกาย 18 บทสวดสนภัญญะสรรเสริญมหาสิริราชธาตุ 19 บทสวดสรภัญญะสรรเสริญมหาสุวรรณนิธิ  20 บทสวดสรภัญญะสรรเสริญพระมคงคลเทพมุนี  21 บทสวดสรภัญญะสรรเสริญคุณยาย 22 บทสวดพระปาฎิโมกข์ (โดยหลวงพ่อธัมมชโย)  23 บทสวดพระปาฏิโมกข์ (พระมหาเปล่ง ธมมโสภโน)

 
คุณภาพของสื่อ :
23 0สื่อนี้ดีมากครับเพราะเป็นบทสวดที่ดีมีประโยชน์มากๆครับ เป็นทางมาแห่งบุญ ที่ไม่มีประมาณ
ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ

ขออนุโมทนาบุญสาธุ ด้วยครับ

Shadu

สติปัฎฐานปาฐสูตร หายไปครับ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต