สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
เสียงอ่านหนังสือ ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ 2 ตอน ธัมมคารวตา

Thisud_V2.jpg

เสียงอ่านหนังสือ ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ 2 ตอน ธัมมคารวตา


ความเคารพในพระธรรมซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นาน และเป็นความเคารพที่สืบเนื่องจากความเคารพในพระพุทธเจ้า
.
..

"พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์เคารพพระธรรมอย่างเดียว เมื่อตรัสรู้แล้วตั้งพระทัยแน่วแน่สิ่งอื่นนอกจากพระธรรมที่ตถาคตจะเคารพนั้นไม่มี"

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)
หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

--------------------------
Time Index
--------------------------
00:00 คำนำ
11:36 คำว่า "ธรรม" คืออะไร
18:05 "ธรรม" มีลักณษะและอานุภาพอย่างไร
26:51 เราจะเห็น "โลกุตตรธรรม" ได้อย่างไร
33:58 เราจะศึกษา "ศาสนธรรม" ได้จากที่ใด

47:38 "ธรรม" ทั้ง 2 นัยนี้มีคุณอย่างไร
52:24 พระสัทธรรม 3 คืออะไร
59:31 เหตุใดเราจึงต้องเคารพในธรรม

01:12:04 สุดยอดแห่งธรรม คือ อริยสัจ 4
01:19:46 แม้พระพุทธองค์ยังทรงเคารพในธรรม
01:29:37 พระพุทธองค์ทรงแสดงความเคารพในธรรมอย่างไร
01:51:08 เราควรปฏิบัติอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเคารพพระธธรรม
02:13:03 ในสมัยพุทธกาลมีธรรมเนียมการเคารพพระธรรมอย่างไร
03:33:17 สรุปสาระสำคัญแห่งการเคารพพระธรรม
03:03:11 บทส่งท้าย เรื่องคารวธิกถา

--------------------------
ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ 2
ตอน ธัมมคารวตา 
โดย พระเผด็จ ทตฺตชีโว
--------------------------
อ่านโดย นงนุช ประเสริฐวชิรกุล

SUBSCRIBE
Talksecret dhamma channel
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhdvQvmnYukVGIcFtSU8_oUXsjKBuNMVK

#Talksecretdhamma
#พุทธคารวตา
#audiobooks
 

 
คุณภาพของสื่อ :
10 10


 • แผ่นที่ 1
 • เสียงอ่านหนังสือ ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ 2 ตอน ธัมมคารวตา 
  03:25:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep01 คำนำ 
  11:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep02 คำว่า ธรรม คืออะไร 
  06:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep03 ธรรม มีลักณษะและอานุภาพอย่างไร 
  08:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep04 เราจะเห็น "โลกุตตรธรรม" ได้อย่างไร 
  07:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep05 เราจะศึกษา "ศาสนธรรม" ได้จากที่ใด 
  13:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep06 "ธรรม" ทั้ง 2 นัยนี้มีคุณอย่างไร 
  04:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep07 พระสัทธรรม 3 คืออะไร 
  07:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep08 เหตุใดเราจึงต้องเคารพในธรรม 
  12:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep09 สุดยอดแห่งธรรม คือ อริยสัจ 4 
  07:20  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep10 แม้พระพุทธองค์ยังทรงเคารพในธรรม 
  10:13  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep11 พระพุทธองค์ทรงแสดงความเคารพในธรรมอย่างไร 
  21:31  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep12 เราควรปฏิบัติอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเคารพพระธธรรม 
  21:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep13 ในสมัยพุทธกาลมีธรรมเนียมการเคารพพระธรรมอย่างไร 
  20:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep14 สรุปสาระสำคัญแห่งการเคารพพระธรรม 
  07:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ep15 บทส่งท้าย เรื่องคารวธิกถา 
  44:20  นาที
  download ลงเครื่อง

ขอนอบน้อม กราบบูชาธรรม
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ
หลวงพ่อทัตตชีโว
ด้วยเศียรเกล้า.

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล