สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
เสียงอ่านหนังสือ อิตถี1

เสียงอ่านหนังสือ อิตถี1 

เสียงอ่านจากหนังสือ อิตถี1 

ชาดก  คือ เรื่องราวในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ยังเวียนว่ายตายเกิดบำเพ็ญบารมีอยู่ 

ชาดกอิตถี 5 เรื่องแรกของอิตถีวรรคเกี่ยวข้องกับความวิบัติของสตรีเพศโดยเฉพาะ ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสกับฝ่ายพระภิกษุ และอุบาสกเพื่อให้คลายจากความยินดีในกามคุณ

ไม่ใช่เป็นการประจานผู้หญิงหรือดูถูกสตรีเพศ แต่เป็นการชี้ให้เห็นโทษของกามราคะที่หมักดองในใจของสรรพสัตว์มาหลายภพหลายชาติ

เมื่อได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็ย่อมเกิดกำลังใจที่จะออกจากกามพระพฤติเนกขัมบารมีตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายไปในที่สุด

--------------------
- ความเป็นมาของชาดก
- อสาตมันตชาดก
- อนภิรติชาดก
- ทุราชานชาดก
- ตักกชาดก
- อัณฑภูตชาดก
--------------------
จากหนังสือ อิตถี1 
โดย พระเผด็จ ทัตฺตชีโว
เสียงอ่านโดย สุคนธ์ทิพย์ ศรีวงษ์

 
เสียงอ่านจากหนังสือ อิตถี1 
คุณภาพของสื่อ :
11 8


 • แผ่นที่ 1
 • อิตถี1 กว่าจะรู้ก็แทบตาย ep1 อัณฑภูตชาดก 
  17:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 กว่าจะรู้ก็แทบตาย ep2 อัณฑภูตชาดก 
  18:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 กว่าจะรู้ก็แทบตาย ep3 อัณฑภูตชาดก 
  19:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 กว่าจะรู้ก็แทบตาย ep4 อัณฑภูตชาดก 
  19:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 กว่าจะรู้ก็แทบตาย ep5 อัณฑภูตชาดก 
  32:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 กว่าจะรู้ก็แทบตาย ep6 อัณฑภูตชาดก 
  32:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 น้ำใจแม่น้ำใจหญิง อสาตมันตชาดก ep1 
  05:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 น้ำใจแม่น้ำใจหญิง อสาตมันตชาดก ep2 
  11:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 น้ำใจแม่น้ำใจหญิง อสาตมันตชาดก ep3 
  10:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 น้ำใจแม่น้ำใจหญิง อสาตมันตชาดก ep4 
  11:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 น้ำใจแม่น้ำใจหญิง อสาตมันตชาดก ep5 
  08:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 น้ำใจแม่น้ำใจหญิง อสาตมันตชาดก ep6 
  15:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 น้ำใจแม่น้ำใจหญิง อสาตมันตชาดก ep7 บทสรุป 
  13:25  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 รู้ทันก็ต้องฆ่า ep1 ตักกชาดก 
  10:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 รู้ทันก็ต้องฆ่า ep2 ตักกชาดก 
  10:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 รู้ทันก็ต้องฆ่า ep3 ตักกชาดก 
  13:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 รู้ทันก็ต้องฆ่า ep4 ตักกชาดก 
  12:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 รู้ทันก็ต้องฆ่า ep5 ตักกชาดก 
  13:57  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 รู้ทันก็ต้องฆ่า ep6 ตักกชาดก 
  16:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 รู้เท่ายังต้องอึ้ง ep1 อนภิรติชาดก 
  11:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 รู้เท่ายังต้องอึ้ง ep2 อนภิรติชาดก 
  10:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 รู้เท่ายังต้องอึ้ง ep3 ข้อคิดจากอนภิรติชาดก 
  05:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 รู้ไม่ถึงก็ต้องอั้น ep1 ทุราชานชาดก 
  14:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 รู้ไม่ถึงก็ต้องอั้น ep2 ทุราชานชาดก 
  15:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี1 รู้ไม่ถึงก็ต้องอั้น ep3 ทุราชานชาดก 
  13:01  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล