สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
เสียงอ่านหนังสือ อิตถี2

เสียงอ่านหนังสือ อิตถี1 

เสียงอ่านจากหนังสือ อิตถี2 

     การศึกษาชาดกเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาแห่งการดำเนินชีวิต พระเผด็จ ทัตตชีโว ท่านได้หยิบยกชาดกในหมวดอิตถีวรรคขึ้นมาแสดงแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา

     ธรรมบรรยายบทนี้เพียบพร้อมด้วยสาระแห่งหลักธรรม และเกร็ดความรู้รอบตัวมีคุณค่ายิ่งทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม


--------------------
- จุดกำเนิดอิตถีชาดก
- ชาดกกับนิทานอีสป
- ยอดหญิงอย่างนี้จะมีที่ไหน (มุทุลักขณาชาดก)
- ข้อคิดจากเรื่องมุทุลักขณาชาดก
- พี่ ผัว ลูกตัว จะเลือกใคร (อุจฉังคชาดก)
- ตอบข้อสงสัยอุจฉังคชาดก
- ข้อคิดจากเรื่องอุจฉังคชาดก
- เห็นกันไม่ทันไรทำไมจึงรัก (สาเกตชาดก)
- ข้อคิดจากเรื่องสาเกตชาดก

-----------------------------------

จากหนังสือ อิตถี2
โดย พระเผด็จ ทัตฺตชีโว
เสียงอ่าน สุคนธ์ทิพย์ ศรีวงษ์

 
เสียงอ่านจากหนังสือ อิตถี2
คุณภาพของสื่อ :
21 16


 • แผ่นที่ 1
 • อิตถี2 ยอดหญิงอย่างนี้จะมีที่ไหน มุทุลักขณชาดก ep1 
  14:32  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 ยอดหญิงอย่างนี้จะมีที่ไหน มุทุลักขณชาดก ep2 
  07:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 ยอดหญิงอย่างนี้จะมีที่ไหน มุทุลักขณชาดก ep3 
  12:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 ยอดหญิงอย่างนี้จะมีที่ไหน มุทุลักขณชาดก ep4 
  09:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 ยอดหญิงอย่างนี้จะมีที่ไหน มุทุลักขณชาดก ep5 
  09:27  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 ยอดหญิงอย่างนี้จะมีที่ไหน มุทุลักขณชาดก ep6 
  08:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 ข้อคิดจากมุทุลักขณชาดก 
  08:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 พี่ ผัว ลูกตัว จะเลือกใคร อุจฉังคชาดก ep1 
  16:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 พี่ ผัว ลูกตัว จะเลือกใคร อุจฉังคชาดก ep2 
  16:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 พี่ ผัว ลูกตัว จะเลือกใคร อุจฉังคชาดก ep3 
  08:42  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 ตอบข้อสงสัย อุจฉังคชาดก1 
  12:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 ตอบข้อสงสัย อุจฉังคชาดก2 
  12:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 ข้อคิดจากเรื่องอุจฉังคชาดก 
  10:00  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 เห็นกันไม่ทันไรทำไมจึงรัก สาเกตชาดก ep1 
  18:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 เห็นกันไม่ทันไรทำไมจึงรัก สาเกตชาดก ep2 
  15:57  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 ข้อสงสัยจากผู้ฟัง เรื่องสาเกตชาดก 
  22:42  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 เห็นกันไม่ทันไรทำไมจึงรัก ข้อคิดจากเรื่องสาเกตชาดก 
  05:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิตถี2 จุดกำเนิดของอิตถีชาดก 
  02:42  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล