สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
รายการหน้าต่างชีวิต ชุดที่ 3

windowOFlifeP1.jpg

สื่อธรรมะ ชุดพิเศษ โดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
"ผู้ใดสั่งสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย" 
อมตนฺทโท จ โสโหติ โย ธฺมมมนุสาสติ (๑๙/๑๓๘)

31สงเคราะห์ภรรยาสงเคราะห์สามี
32สิ่งที่รับประกันไม่ได้4อย่าง
33มีความสันโดษ
34เป็นคนว่าง่าย
35ประพฤติพรหมจรรย์
36เกร็ดประวัติพระราชภาวนาวิสุทธิ์
37พุทธจริยา3ประการ
38พุทธปัจฉิมกาล
39เผยแผ่ธรรมSouthAfrica1
40อยู่ตลอดกัป4
41ทิศเบื้องบน
42หน้าที่ในทิศทั้ง6
43เผยแผ่ธรรมSouthAfrica2

 
รายการหน้าต่างชีวิต ชุดที่ 3
คุณภาพของสื่อ :
13 3สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล