คำตอบที่กระชับสั้นที่สุด ก็คือ "ฝึกลูกให้สร้างเครือข่ายคนดีให้เป็น"
...อ่านต่อ
ลูกที่ผ่านการฝึกความอดทนทั้ง ๔ รูปแบบนี้มาจากคุณพ่อคุณแม่ ตั้งแต่อดทนต่อความสำบากตรากตรำ
...อ่านต่อ
เมื่อคุณพ่อคุณแม่จะเพาะนิสัยใหไม่แสบก็ต้องเพาะผ่านระเบียบวินัย
...อ่านต่อ
เพาะนิสัยลูกอย่างไรให้"ไม่โง่"(ตอนที่๒)
...อ่านต่อ
ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนไหนในโลกนี้ก็ตาม เมื่อลูกเกิดมาแล้ว ล้วนต้องการให้ลูกของตนเองฉลาดทั้งนั้น ยิ่งฉลาดเท่าใหร่ คุณพ่อคุณแม่ยิ่งภูมิใจมากเท่านั้น แต่ว่าการจะเลี้ยงลูกให้ฉลาด ก็ไม่ใช่ของง่าย
...อ่านต่อ
แต่ถ้าฝึกให้ลูกนอนหัวคํ่า และตื่นเช้าอยู่เป็นประจำ อย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่จะได้ลูกเรียบร้อย ไม่เถียงพ่อเถียงแม่ ทำอะไรก็ประณีต นอกจากนี้ ยังจะมีคุณธรรมอีกหลายๆ อย่างที่ค่อยๆ ฝังเข้าไปอยู่ในตัวลูก
...อ่านต่อ
ด้วยเหตุนี้ คุณพ่อคุณแม่จึงมีงานที่จะต้องหาวิธีฝึกนิสัยมีวินัยให้แก่ลูก ถ้าฝึกวินัยได้ดี เด็กคนนั้นจะยับยั้งชั่งใจตัวเองเป็น เด็กจะไม่แสบ ซึ่งจะเป็นอุปการคุณในการฝึกคุณธรรมข้ออื่นๆ ให้แก่เด็กต่อไป
...อ่านต่อ
ถ้าหากถามว่า การเลี้ยงลูก คือ อะไร ? คำตอบที่สั้นที่สุด คือ การเพาะนิสัยดีๆ ให้แก่ลูกนิสัยดีๆ ที่ควรเพาะให้แก่ลูกนี้ มีอะไรบ้าง คำตอบ คือ นิสัยขั้นพื้นฐาน ๓ อย่าง ได้แก่ ไม่โง่ ไม่แสบ ไม่แล้งนํ้าใจ
...อ่านต่อ
ความมุ่งหวังของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็คือ อยากให้ลูกเป็น "คนดี" ซึ่งคำว่า คนดี ที่คุณพ่อ คุณแม่ต้องการนี้ ก็อาจจะครอบคลุมไปถึงตั้งแต่อยากจะให้ลูกเป็นคนมีความรู้ดี มีความสามารถดี มีความประพฤติดี และมีคุณธรรมดี
...อ่านต่อ
ในความหมายของพวกเรา การปฏิรูปการเลี้ยงดูบุตร คือ การที่คุณพ่อคุณแม่รู้จักตั้งเป้าหมายในการเลี้ยงลูกว่า คุณสมบัติของลูกที่ดีควรเป็นอย่างไร
...อ่านต่อ
หากเราย้อนกลับไปดูอดีตของประเทศไทย เราจะพบว่า ประเทศไทยเคยเป็นผู้นำทางด้านการเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์เทศโนโลยี การต่างประเทศ การเศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล