สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมยุวธรรมทายาท

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมยุวธรรมทายาท


ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมยุวธรรมทายาท

    ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมให้แก่ยุวธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2565


ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมยุวธรรมทายาท

      ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมให้แก่ยุวธรรมทายาท ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีพระอาจารย์อารีพงศ์ ธมฺมิโก ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายสัมฤทธิ์ จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เป็นประธานเปิดงานบุญพิธีตัดปอยผม และก่อนที่ประกอบพิธีตัดปอยผม คณะสงฆ์พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และสาธุชนได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ ตามด้วยท่านประธานสงฆ์ได้ตัดปอยผมเป็นปฐมเริ่มให้กับยุวธรรมทายาท จากนั้นแขกผู้มีเกียรติพร้อมด้วยผู้ปกครอง คณะญาติและ สาธุชนก็ได้ตัดปอยผมให้แก่ยุวธรรมทายาทด้วยใจที่ปีติในบุญกันทุกท่าน ต่อมาคณะสงฆ์ได้ปลงผมให้กับยุวธรรมทายาท ก่อนที่จะเข้าพิธีบรรพชาสามเณรต่อไป


ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมยุวธรรมทายาท

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการ จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมยุวธรรมทายาท

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล