สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าฉลอง 22 ปี ณ วัดพระธรรมกายโอซาก้า

พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าฉลอง 22 ปี ณ วัดพระธรรมกายโอซาก้า


วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าฉลอง 22 ปี วัดพระธรรมกายโอซาก้า

    วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าฉลอง 22 ปี วัดพระธรรมกายโอซาก้า

    โดยในภาคเช้าเป็นพิธีถวายรัตนบุปผามหามงคลและพิธีตักบาตร ซึ่งเมื่อสาธุชนมาพร้อมเพรียงกันแล้ว ก็ได้ตั้งขบวนอัญเชิญพานดอกไม้มาสักการะบูชาแด่พระรัตนตรัย จากนั้นกัลยาณมิตรจันทร์เพ็ญ สุรศร ได้เป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, กัลยาณมิตรอารีย์ ซาคูม่า และกัลยาณมิตรชฎารัตน์ คาโต้ ได้เป็นเจ้าภาพนำกล่าวอธิษฐานจิตและคำอุทิศส่วนกุศล ก่อนที่จะได้รับพรจากคณะสงฆ์, พร้อมทั้งร่วมกันตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ 

    ภาคสายคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าฉลอง 22 ปี วัดพระธรรมกายโอซาก้า โดยเมื่อทุกท่านมาพร้อม ณ บริเวณพิธีกรรมแล้ว ตัวแทนเหล่ากัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกายโอซาก้า คือ กัลยาณมิตรทาเคชิ สุมิดะ, กัลยาณมิตรแก้วตา สุมิดะ และกัลยาณมิตรไข่มุก โอกามูระ ได้จุดเทียนฉลองวันเกิด 22 ปี พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโต ก่อนที่ทุกท่านจะได้ตั้งขบวนอัญเชิญผ้าป่าฉลองวัด ซึ่งในวันนี้มี กัลยาณมิตรจันทร์เพ็ญ สุรศร และครอบครัว เป็นประธานเอก, จากนั้นได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสๆ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในวันนี้ และเมื่อถึงเวลาสว่าง กัลยาณมิตรจันทร์เพ็ญ สุรศร ได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าป่าฉลองวัด, กัลยาณมิตรอารีย์ ซาคูม่า, กัลยาณมิตรCallie Nishikawa นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 

    ส่วนกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์ มาสุดะ นำกล่าวอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ และยังได้รับฟังโอวาทเรื่องประวัติศาสตร์การสร้างวัดพระธรรรมกายโอซาก้า ,ชมวีดิโอพิเศษ ฉลองวัด 22 ปี, ร่วมกิจกรรมจับสลากพระของขวัญ, และกิจกรรมมอบดวงแก้วในโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เสร็จแล้วสาธุชนทุกท่านจึงได้ร่วมกันสั่งสมมหาทานบารมี ด้วยการถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 
    ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีปิดแผ่นทองรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร พร้อมทั้งได้รวมใจกันนั่งสมาธิ, สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี และอธิษฐานจิตร่วมกัน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล