สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมองโกเลีย ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา หรือวันตุยเชน

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมองโกเลีย ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา หรือวันตุยเชน


650622_11.jpg

            คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมองโกเลีย นำโดยพระอาจารย์ชาญวิทย์ วรวิชฺโช เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมองโกเลีย ได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา หรือวันตุยเชน ในเดือนสักกะตาว่า ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ในวันเพ็ญที่ 1 ของฤดูร้อน ตามปฏิทินพระพุทธศาสนาวัชรยาน 


650622_13.jpg

           ในภาคเช้า ณ กลางลานจัตุรัสเจงกีสข่าน อันเป็นใจกลางเมืองหลวง ได้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรม Meditation flash mop ร่วมกัน โดยศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมมหานาม    อันเป็นสาขาของสำนักวิปัสสนา โกเอนก้า แห่งประเทศมองโกเลีย
 

650622_09.jpg

        จากนั้นในภาคสายพระชาญวิทย์ วรวิชฺโช ในนามขององค์กรพุทธ เถรวาท จากประเทศไทย ได้รับอาราธนาจากวัดกันดัน ซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งชาติมองโกเลียในปัจจุบัน เพื่อกล่าวทักทาย และอวยพรให้พุทธศาสนิกชนชาวมองโกลมีความสุขในวันวิสาขบูชา  ในการนี้ได้มีการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้ว ในความสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดีย มาประดิษฐานชั่วคราว เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวมองโกล ผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้สักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต


650622_12.jpg

          โดยชาวมองโกลผู้มาร่วมงาน ต่างประทับใจที่ได้มาสักการะพระเขี้ยวแก้ว และประทับใจที่รับคำอวยพรอันเป็นสิริมงคลด้วยภาษามองโกเลีย จากภิกษุไทย ผู้แทนองค์กรพุทธเถรวาท จากเมืองไทย    และในภาคเย็น ได้รับอาราธนาจากวัดดัชโชลิน อันเป็นวัดที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศมองโกเลีย เข้าร่วมในพิธีสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และจุดประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในการนี้ได้มีการแจกหนังสือสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นคำอ่านอักขระมองโกล ที่ได้รับการสนับสนุนจัดพิมพ์ถวายจากพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้ชักชวนให้ชาวมองโกล มาร่วมสวดบทมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาษาบาลีร่วมกัน 


650622_10.jpg

           จากนั้นเป็นกิจกรรมปฏิบัติธรรม ซึ่งนำปฏิบัติธรรม โดยพระกันโฮยัก ยุตตะธัมโม ภิกษุชาวมองโกล ที่ไปอุปสมบทที่ประเทศไทย ในโครงการของวัดพระธรรมกาย  ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมกับผู้แทนวัดดัชโชลิน และผู้แทนต่างศาสนิก นำพาแสงสว่างแห่งสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นในครั้งนี้
 

650622_08.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล