สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวเมียนมา มาร่วมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง 

 

ชาวเมียนมา มาร่วมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง 


650622_18.jpg

ชาวเมียนมาได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญ ด้วยการร่วมกันปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง


650622_19.jpg

        ภายในงานพระครูสังฆรักษ์ปรีดา ธีรกุโล ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง ได้นำชาวเมียนมา สวดมนต์และปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำ โดยได้รับความสนใจจากชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนอง ต่างให้ความสำคัญมาร่วมกันสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมร่วมกัน โดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ระลึกนึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และได้นำนั่งสมาธิเป็นภาษาเมียนมา นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ชาวเมียนมา   มาเทศน์สอนธรรมะด้วยค่ะ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ สบาย ตามหลักวิชชา พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันอธิษฐานจิต และแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์  ให้โลกใบนี้ สงบสุข เกิดสันติสุข คุ้มครองด้วยธรรมะ


650622_20.jpg

        โดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง ได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เพื่อให้คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดระนอง ทั้งชาวไทย และชาวเมียนมา ได้สั่งสมบุญร่วมกัน พร้อมทั้งได้นิมนต์เจ้าคณะปกครอง มาเทศน์สอนธรรมะให้แก่คณะคณะกัลยาณมิตรได้รับฟัง
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล