สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระธรรมทายาทนานาชาติ รับฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมร่วมกัน

พระธรรมทายาทนานาชาติ รับฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมร่วมกัน


650622_23.jpg

       พระธรรมทายาทนานาชาติ ในโครงการอบรมและบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท นานาชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2565 ได้รับฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมร่วมกัน


650622_22.jpg

        ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก พระอาจารย์ ดร.นิโคลัส ฐานิสฺสโร ได้เมตตานำปฏิบัติธรรมและบรรยายธรรมให้กับพระธรรมทายาท นานาชาติ ในโครงการอบรมและบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท นานาชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2565 เรื่อง การปฏิบัติธรรมและพระพุทธศาสนาเบื้องต้น         ซึ่งในโครงการ ก็จะมีพระอาจารย์ ได้เมตตามาหมุนเวียนให้การอบรม ประกอบด้วย พระอาจารย์รณภพ โชติลาโภ,พระอาจารย์ภาสุระ ทนฺตมโน และพระอาจารย์ซันเดอร์ เขมธมฺโม


650622_21.jpg

        ทั้งนี้โครงการอบรมและบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท นานาชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-30 มิถุนายน  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและอบรมภายใต้แนวคิด “สันติภาพภายนอก เกิดจากสันติสุขภายใน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนา อาทิ การศึกษาพุทธประวัติ คุณของพระรัตนตรัย กฎแห่งกรรม สัมมาทิฏฐิ การนั่งสมาธิเจริญภาวนา เป็นต้น โดยมีธรรมทายาทนานาชาติ 10 ท่าน จาก 5 ประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล