สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อวัด

วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อวัด


650622_26.jpg

วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อวัด


650622_25.jpg

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์และและคณะกัลยาณมิตรวัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน ประเทศเยอรมนี ร่วมใจกันจัดงานต้อนรับคณะเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี โดยมีคณะกัลยาณมิตรเดินทางมาจากวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม จำนวน 30 ท่าน มีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเพื่อมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัด หลังจากได้รับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้อันเชิญผ้าป่าสามัคคี เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 และกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัด โดยมีกัลยาณมิตรวิราภรณ์ ศรีงาม นำกล่าวภาษาบาลี และกัลยาณมิตรนภาพรรณ เวอร์สตราเทน นำกล่าวภาษาไทย  ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า 


650622_27.jpg

     จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ ท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวสัมโมทนียกถา ว่า เพราะทุกวัดไม่ทอดทิ้งกัน และมีใจรวมกันเป็นหนึ่งจึงทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็ง และเป็นปรึกแผ่น จะทำให้การเผยแผ่ไปได้ไกล อย่างคำคมที่ว่า ถ้าจะไปไวก็ต้องไปคนเดียว ถ้าจะไปให้ไกลก็ต้องไปเป็นทีม และสิ่งที่เรามากันวันนี้มารวมใจช่วยให้วัดที่กำลังจะซื้อนี้ให้สำเร็จโดยเร็วไว และจะช่วยพระพุทธศาสนาปักหลักในเยอรมนีได้ดำรงไปอีกนานเท่านานสืบไป จากนั้นทุกท่านก็รับพรจากคณะสงฆ์และได้ถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์สร้างบารมี เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้
 

650622_24.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล