สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี


650622_29.jpg

วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี 


650622_31.jpg

      โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชน ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, ประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อนนั่งสมาธิ จากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย เมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล 5 และประกอบพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี โดยมีกัลยาณมิตรอะแมนด้า แม็คคลาว และ กัลยาณมิตรตทธานี หารซะนะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอานนท์ จันทะวงศรี และ กัลยาณมิตรแถว สอประเสริฐ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  พร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่าน ก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


650622_30.jpg

         และในโอกาสนี้พระใบฎีกาประเวศน์ วราชโย เจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโก ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้เมตตา ให้ธรรมะ ว่า วันนี้พวกเราได้มาสั่งสมบุญสร้างปัญญาบารมี ด้วยการถวายสื่อธรรมะ ซึ่งมีอานิสงส์ทำให้เรามีดวงปัญญา สามารถเข้าใจเรื่องบุญ-บาป ถูก-ผิด ควร-ไม่ควร เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีหนทางสวรรค์ และพระนิพพานเป็นที่ไปในที่สุด  จากนั้นทุกท่านได้ตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ทุกคนที่มาร่วมงาน และที่ได้รับชมกิจกรรมงานบุญ ผ่านระบบออนไลน์ เป็นอย่างยิ่ง
 

650622_28.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล