สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๕๖


       

 

              เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตร ภาคสายเป็นการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๒๕ จำนวน  กว่า ๙๐๐ กองทุน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์

             

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล