สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สมาคมและมูลนิธิศรีสว่างแห่งเมียนมา จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์แด่พระพุทธศาสนา

สมาคมและมูลนิธิศรีสว่างแห่งเมียนมา จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์แด่พระพุทธศาสนา


650701_27.jpg

      สมาคมและมูลนิธิศรีสว่างแห่งเมียนมา จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์แด่พระพุทธศาสนา  ในครั้งนี้พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน กอง AEC  สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้รับถวายเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์แด่พระพุทธศาสนา 


650701_26.jpg

        เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน   ที่ผ่านมา พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน กอง AEC  สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้รับถวายเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์แด่พระพุทธศาสนา  จัดโดยสมาคมและมูลนิธิศรีสว่างแห่งเมียนมา นอกจากนี้ภายในงานยังมีพระมหาเถระหลายรูปได้รับถวายเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์แด่พระพุทธศาสนา อาทิ หลวงพ่ออินทยานะ จ้าอาวาสวัดเยงเง เมืองทวาย ,หลวงพ่อปรินยารามิน  เป็นต้น  

650701_25.jpg

       ซึ่งการมอบประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่พระมหาเถระที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามานานหลายปี จนผลงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นการสานสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพระภิกษุไทยและพระภิกษุพม่า เพื่อร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล