สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวฮ่องกง

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวฮ่องกง


650805_11.jpg

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวฮ่องกง ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกวันศุกร์ ตลอดช่วงเข้าพรรษา


650805_10.jpg

         พระสมุห์วิทยา วิสารโท เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฮ่องกง ได้เปิดโอกาสให้ชาวฮ่องกงรุ่นใหม่ มาปฏิบัติธรรมภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา 19:30 - 21:30 น. ทุกวันศุกร์ ในช่วงเข้าพรรษา ณ วัดพระธรรมกายฮ่องกง  ซึ่งชาวฮ่องกงมีพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา และสนใจการนั่งสมาธิที่หลากหลาย การมาเข้าร่วมโครงการนั่งสมาธิในครั้งนี้ นอกจากทุกท่านจะได้รับความสบาย ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมแล้ว ยังได้เรียนรู้ประวัติของพระพุทธศาสนาเถรวาท และแนวทางคำสอนของมหาปูชนียาจารย์อีกด้วย


650805_09.jpg

        ทั้งนี้ตั้งแต่เปิดครอสนั่งสมาธิ มีชาวฮ่องกงสนใจมานั่งสมาธิมากขึ้น จาก 4-5 คน ปัจจุบันก็มีมากกว่า 15 คนแล้ว นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ถ่ายรูปนั่งสมาธิ เพื่อบันทึกในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด อีกด้วย  สำหรับกิจกรรมนี้ ได้มีครอบครัวคุณ Amy Leung ที่เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้ว และมีผลปฏิบัติธรรมที่ดี ได้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ ทำให้มีชาวฮ่องกงสนใจการนั่งสมาธิที่หลากหลายมากขึ้น
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล