สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


650805_15.jpg

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีตัดปอยผม และปลงผม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

 

        เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีตัดปอยผม และปลงผม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ภายในงานท่านประธานสงฆ์ นำยุวธรรมทายาทบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส จากนั้นยุวธรรมทายาทได้รับการตัดปอยผมจากท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่คณะผู้ปกครองและสาธุชนที่มาร่วมงาน จะได้ร่วมกันตัดปอยผม ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปีติ พร้อมกับอนุโมทนาบุญกับนาคยุวธรรมทายาท 


650805_16.jpg

      จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อทำปลงผมให้แก่นาคยุวธรรมทายาทตามประเพณีการบวชพระที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับตัดความกังวลห่วงใย ก่อนที่นาคยุวธรรมทายาททุกท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเส้นทางธรรม


650805_18.jpg

         สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาในช่วงภาคฤดูร้อนนี้บรรพชาเป็นสามเณร เพื่ออยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา เรียนรู้การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมมีความเคารพ และศรัทธาต่อพระรัตนตรัย เป็นการปูพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธที่ถูกต้องดีงาม
 

650805_17.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล