สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฮัมบวร์ก จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายฮัมบวร์ก จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


650917_32.jpg

         ในภาคเช้า เจ้าภาพคือ กัลยาณมิตรเตียงทอง ชัทท์ชไนเดอร์ ได้ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ ส่วนภาคสายท่านประธานสงฆ์นำคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฮัมบวร์ก ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจาใจ ให้ผ่องใส เพื่อน้อมบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ก่อนที่ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆ ดังนี้ โดยประธานกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตรประภัสสร              ทีเมอร์ ,ประธานกล่าวคำถวายกองบุญบำรุงวัด ได้แก่ กัลยาณมิตรร่วมจิตร ซชายา ,ประธานกล่าวคำถวายคิลานเภสัช ได้แก่ กัลยาณมิตรหนูทิพย์ ชาคฟริค ส่วนประธานกล่าวคำถวายภัตตาหาร ได้แก่กัลยาณมิตรสุภาพ ดีทริค


650917_31.jpg

        พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพิธีกรรมงานบุญตลอดทั้งวันยังความปลื้มปีติแก่ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ 
 

650917_30.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล