สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรม One Day Meditation Retreat

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรม One Day Meditation Retreat


650917_44.jpg

      วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นอเมริกัน ในชื่อกิจกรรม One Day Meditation Retreat


650917_45.jpg

       วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทีม Peace Point Meditation(PPM ) ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นอเมริกันในชื่อกิจกรรม One Day Meditation Retreat ให้แก่ชาวอเมริกัน จำนวนกว่า 30 คนโดยก่อนที่จะได้ร่วมกันฝึกสมาธิ ชาวท้องถิ่นได้ร่วมกิจกรรมเป่าลูกโป่งแก้วใส ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยเฉพาะครั้งนี้ที่มีเยาวชนชาวอเมริกันเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
จากนั้นพระครูโสตถิธรรมวิเทศ และพระวรวิทย์ วชิโร ได้อธิบายเรื่องศูนย์กลางกายฐานที่ 7 พร้อมทั้งได้นำนั่งสมาธิและแผ่เมตตาเป็นเวลา 45 นาที นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้น้อมนำโอวาทของหลวงพ่อธัมมชโย เรื่องการทำความดี (นั่งสมาธิ)เป็นหมู่คณะ มาถ่ายทอดเพื่อสร้างแรงบรรดาลใจในการที่ทุกท่านได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้


650917_43.jpg

       ส่วนกิจกรรมภายบ่ายเริ่มด้วยกิจกรรม Walking Meditation โดยพระมหาทินพัฒน์ สารตฺถชโย (สา-รัต-ถะ-ชะ-โย) ซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้ฝึกเดินทำสมาธิกันแล้ว ก็ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดแก่กันและกัน ก่อนที่พระครูโสตถิธรรมวิเทศ จะได้บรรยายความรู้ เรื่องความดีสากล 5 ประการ หรือ 5 Universal Goodness  (UG5) พร้อมทั้งได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลา 45 นาที และในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันเขียนบันทึกผลการฝึกทำสมาธิและเขียนความประทับใจที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 

650917_46.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล