สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star รร.ธัญญาพัฒนวิทย์ จ.กาฬสินธุ์

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star รร.ธัญญาพัฒนวิทย์ จ.กาฬสินธุ์


651117_21.jpg

โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีการศึกษา 2565


651117_22.jpg

       ระหว่างเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม และวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โรงเรียนธัญญา     พัฒนวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนายนุกูล  ทรงมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู


651117_20.jpg

      สำหรับปีนี้ได้ไปทอดกฐินจำนวน 2 วัด คือ วัดป่าวิเวกธรรม และ วัดป่าศรีโพธิ์ทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยก่อนวันงานนักเรียนเด็กดี V-Star และคณะครูได้ช่วยกันผูกผ้าระบาย จัดสถานที่ให้สวยงามร่วมกับชาวบ้านในชุมชน นอกจากนี้คณะครูได้เป็นเจ้าภาพทำโรงทานร่วมกับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย ซึ่งการทอดกฐินสัมฤทธิ์ในครั้งนี้ชาวบ้านในชุมชนปลื้มใจที่ได้เห็นบุตรหลานร่วมสืบทอดประเพณีชาวพุทธที่ดีงาม และทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ทราบแนวทางในการจัดงานบุญ และทางโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมนี้อีกในปีต่อไป
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล