สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานเมืองลพบุรี จัดพิธีทอดกฐิน เพื่อซื้อที่ดินขยายพื้นที่ ถวายเป็นพุทธบูชา

ธุดงคสถานเมืองลพบุรี จัดพิธีทอดกฐิน เพื่อซื้อที่ดินขยายพื้นที่ ถวายเป็นพุทธบูชา


651123_03.jpg

ธุดงคสถานเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ก็ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินขยายพื้นที่ ถวายเป็นพุทธบูชา


651123_04.jpg

      ณ ธุดงคสถานเมืองลพบุรี ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินขยายพื้นที่ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยภายในงาน คณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินบรมจักรพรรดิเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ โดยพิธีกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาพระวัชระ ฐิตสํวโร  เป็นประธานสงฆ์ นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่คณะประธานกฐิน นำโดยกัลยาณมิตรปรีณาภา สอนศรี และครอบครัว จะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากฐินแด่ตัวแทนคณะสงฆ์ ส่วนคณะประธานรองกฐินกิตติมศักดิ์ และประธานกองก็ได้น้อมถวายผ้าไตรกฐินแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ได้เมตตาให้โอวาท  พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี


651123_01.jpg

      นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีปิดแผ่นทองสุวรรณรัตรปฐพี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การก่อสร้างให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์  สำหรับการถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญ ในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่าได้บุญมาก เพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากได้ทำไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกุฏิ โบสถ์ วิหาร ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนสถานหลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนั้น ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้เป็นผู้ถวาย
 

651123_02.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล