สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าเข้าพรรษา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

                             

       

 

      

 

           เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สาธุชนในเมืองคืสนัคได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันเข้าพรรษาขึ้น กิจกรรม เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เริ่มจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม ตักบาตร ถวายภัตตาหาร ภาคบ่ายทำพิธีทอดผ้าป่า พิธีถวายคิลานเภสัช และพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้นฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์